Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Chateau Mouton Rothschild

ggg1. třída Cru Classé

Slavný případ jediného vína všech dob, které bylo od roku 1855 oficiálně reklasifikováno. Závazek barona Philippe de Rothschilda skončil v roce 1973, kdy byl status lokality Mouton povýšen do 1. třídy. Povýšením jedinečného charakteru lokality se pravděpodobně on zasloužil i o povýšení odrůdy Cabernet sauvignon na její dnešní vysokou úroveň. Částí jeho kampaně za udržení tohoto chateau ve středu pozornosti bylo i zajištění speciálně na zakázku malovaných etiket pro každý nový ročník. Víno zraje 22 až 24 měsíců v dřevěných soudcích, které se ze 100% obměňují. 
Víno je obtížné popsat a neužít přitom stejných výrazů jako pro Latour, ale barva snad více připomíná švestky a základní charakter je více bylinný, někdy dokonce mátový. A třebaže stárne tak dobře jako Latour, je o něco dříve přístupné. 

Navzdory obecnému přesvědčení nemá nejslavnější Mouton (beran) světa naprosto nic společného se šťavnatým jehněčím, jaké se v Pauillaku pěstuje. Ve starofrancouzštině znamenal výraz mouton zdrobnělinu slova motte, tedy mírný kopeček nebo pahorek, na němž se dodnes pěstuje jedno z nejslavnějších médockých vín. Ona slovní hříčka je však neodolatelná. Baron Philippe de Rothschild, který se narodil 13.dubna 1902 ve znamení berana, také neodolal příležitosti spojit své jméno s jemným odkazem na toto mocné rohaté zvíře. Baronu Philippovi bylo pouhých dvacet let, když zdědil podíl ve staré usedlosti Brane Mouton, již o sedm desetiletí - či o tři generace - dříve zakoupil jeho děd baron Nathaniel Rothschild. Pro mladého dědice - muže velkoměsta, významného člena Pařížské elity, milovníka britské poezie, automobilových závodů a cestování - jistě nebyl obchod do lůna bordeauxského venkova nikterak snadný. Vyžadovalo to odvahu, a snad ještě víc i hluboké nadšení, o němž lidé říkají, že nikdy neumírá. Baronova volba měla již od samého počátku nesmírné následky, a to nejen pro usedlost Mouton, ale i pro celý vinařský průmysl.V roce 1924 rozhodl, že se veškerá produkce zdejších vinic bude plnit do láhví přímo

kkkna usedlosti, čímž způsobil skandál. Od té doby se vynikající víno Mouton lahvuje přímo v chateau. Baron Philippe tak způsobem, jenž neměl v oblasti Bordeaux obdoby, odebral místním obchodníkům s vínem činnost, kterou vykonávali již po staletí a díky níž měli nad vinaři vždy navrch. Znamenalo to sice náklady navíc pro výrobce, který na sebe nyní bral zcela novou odpovědnost - současně však začal požívat zcela novou prestiž. Tak jako je tomu u všech revolucí, přinesla s sebou i tato změny. Začaly u hospodářských budov usedlosti, jež byly příliš malé, aby mohly pojmout několikaletou produkci. V roce 1926 byly do provozu uvedeny nové prostory, zejména dlouhý ,,hlavní sklep', první svého druhu v regionu. Zcela v duchu své vrozené citlivosti pro správné aranžmá najal baron Philippe vynikajícího scénického architekta Charlese Siclise, aby navrhl interiér sklepa. Divadelní nasvícení dlouhých, prázdných a nepřerušovaných prostor stejně jako efektní uspořádání sudů v nich zaručovaly úspěch průkopnického řešení, jež bylo od této doby často kopírováno. Paradoxem úspěšných inovací je, že jakmile jsou konečně přijaty, začnou všem připadat samozřejmé, nebo dokonce snadné. Pokud se však přeneseme zpět do oněch časů a připomeneme si revolučnost tohoto řešení v kontextu doby, jistě oceníme smělost a předvídavost těch, kdo se na něm podíleli. Lahvování na usedlosti umožnilo dát vinným etiketám osobitější charakter. Roku 1924 najal baron Philippe grafika Jeana Carluho, aby navrhl první etikety. Tak se zrodila kubistická kompozice kombinující symbolickou beraní hlavu s pěti heraldickými šípy Rothschildovy rodiny. Hned po osvobození Francie po druhé

lllsvětové válce si baron na znamení vítězství vybral návrh Phillippa Julliana založený na známém churchillovském vítězném ,,V'. Od roku 1945 se stalo zvykem, že horní část etikety zdejšího ušlechtilého vína vytvořil každý rok jiný známý umělec, z nichž mnozí jako Marie Laurenciniová, Jean Cocteau a Léonora Finiová patřili do okruhu přátel rodiny Rothschildovy. Tato praxe doznala jen několik vzácných výjimek : roku 1953, kdy se slavolo stoleté výročí koupě usedlosti, v roce 1977 v upomínku na soukromou návštěvu britské Královny matky a roku 2000 na oslavu milénia. Vznikla tak úžasná kolekce mistrovských děl, v níž nechybí díla takových velikánů, jako jsou Miró, Picasso, Dalí, Chagall, Braque, Matisse, Kandinskij, Warhol a řada dalších. Umělci dostali zaplaceno v naturáliích, kartony skvělého vína. Spojení Chateau Mouton Rothschild s uměleckými díly se ještě prohloubilo, když bylo na usedlosti otevřeno muzeum, v němž jsou vystaveny vzácné předměty výtvarného a užitého umění ze všech období, jejichž společným tématem je víno a vinice. Sbírka, kterou v roku 1962 otevřel André Malraux, je na světě unikátní a stala se klenotem kulturního dědictví kraje Bordeaux. každopádně přiláká na usedlost řadu návštěvníků.
Baron Philippe měl i zadatného obchodnického ducha, a tak není divu, že se snažil rozšířit slávu Chateau Mouton Rothschild i mezinárodně. Jako první z producentů médockých grand cru zahájil v roce 1933 prodej druhého ročníkového vína, Mouton Cadet, jež se nakonec stalo nejprodávanějším bordeauxským vínem na světě. Úspěch plodí další úspěchy : rozsáhlé změny výrobního zařízení a postupů, moderní marketing a propagační metody, jež byly ve zdejším vinařství uvedeny v život, se posléze rozšířily a mnozí vinaři je začali kopírovat. Zůstala však jedna křivda, která musela být napravena. V roce 1855

fffusoudili odborníci při sestavování bordeauxské klasifikace vín, že Mouton není hoden nejvyššího ocenění, a to i přesto, že jeho kvalita i prodejní ceny byli stejné, ne-li vyšší než u vín premier cru. Toto rozhodnutí bylov té době vysvětleno špatným stavem usedlosti. Mouton byl zařazen jako první, to sice ano, ale pouze v kategorii deuxieme cru! Pro barona Philippa to byla stará rána, která se nikdy nezahojila. Inspirován mottem starého francouzského šlechtického rodu de Rohanů vymyslel vlastní : Premier ne suis, second ne daigne, Mouton suis (Prvním nejsem, druhým pohrdám, jsem Mouton/beran). Tato verbální odplatamu však byla jen pramalou útěchou. Podle jeho názoru si již déle než půl století trvající neustále vylepšování kvality zdejšího vína, spolu s vybudováním úžasných nových výrobních zařízení a prestiží, kterou chateau získalo, zasluhovaly spravedlivou revizi půvpdního zařízení. Nebylo to snadné. k proražení pevné fronty, již proti baronu Philippovi utvořili konkurenti - z nichž mnozí byli jeho sousedé, nebo dokonce bratranci - bylo zapotřebí ohromného množství osobní energie, neprůstřelné prestižní pověsti a jemného diplomatického manévrování. Baronova zatvrzelá houvževnatost konečně roku 1973 přemohla oboustranou liknavost ministerstva i téměř celého profesního světa. Zrušením původního verdiktu, což je v historii bordeauxské klasifikace vín něco zcela nevídaného, byl Mouton Rothschild povýšen z kategorie deuxieme cru classé do ultraexkluzivního klubu premier cru classé. Baron Philippe pak změnil své motto na : Premier je suis, second je fus, Mouton ne change (První jsem, druhý jsem byl, Mouton/beran navždy zůstanu).
Tak se rozvíjela neobyčejná sága o unikátní usedlost, jejíž sláva je neoddělitelná od vynikajících kvalit muže, který ji po více než šest desetiletí pozvedal až k nejvyšším výšinám. Když ento skvělý můž roku 1988 zemřel, převzala vedení usedlosti jeho dcera, baronka Philippine. Tato energická žena, jež opustila pařížský divadelní svět, aby svůj život zasvětila pokračování v nezměrné otcově úsilí, prokázala, že je hodna jeho důvěry. Má stejný optimismus, stejnou vůli, stejný nadhled - snad ještě v kombinaci s pronikavějším rozhledem kolem sebe. Potvrzují to etikety, jejichž tvorbou pověřila takové umělce, jako je Keith Haring či Francis Bacon. Žádný skutečný znalec již nepochybuje o naprosté oddanosti nové múzy usedlosti. Nyní všichni vědí, že ještě po mnoho příštích let bude Mouton vždy Moutonem.

ARCHIVACE : 20 - 60 let

DRUHÉ VÍNO : La Petite Mouton

DALŠÍ VÍNA : Aile d´Argent (bílé)

Cena od - do
Řadit dle: názvu ceny
-33%
Bordeaux rouge „ Mouton Cadet Heritage ” Aoc 2013 Baron Philippe de Rothschild 0.75 l

Bordeaux rouge „ Mouton Cadet Heritage ” Aoc 2013 Baron Philippe de Rothschild 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Merlot 65%, Cabernet Franc 15% a Cabernet Sa...

247,11 Kč
299,00 Kč s DPH
 
  
Bordeaux rouge „ Mouton Cadet Heritage ” Aoc 2018 Baron Philippe de Rothschild 0.75 l

Bordeaux rouge „ Mouton Cadet Heritage ” Aoc 2018 Baron Philippe de Rothschild 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Merlot 65%, Cabernet Franc 15% a Cabernet Sa...

328,93 Kč
398,01 Kč s DPH
 
  
Chateau Mouton Rothschild 1961 Pauillac 1er Grand cru classé en 1855 0.75 l

Chateau Mouton Rothschild 1961 Pauillac 1er Grand cru classé en 1855 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 85% Cabernet Sauvignon, 5 Merlot a 10% Caber...

82 643,00 Kč
99 998,03 Kč s DPH
 
  
Chateau Mouton Rothschild 1976 Pauillac 1er Grand cru classé en 1855 0.75 l

Chateau Mouton Rothschild 1976 Pauillac 1er Grand cru classé en 1855 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 85% Cabernet Sauvignon, 5 Merlot a 10% Caber...

17 353,70 Kč
20 997,98 Kč s DPH
 
  
Chateau Mouton Rothschild 1979 Pauillac 1er Grand cru classé en 1855 0.75 l

Chateau Mouton Rothschild 1979 Pauillac 1er Grand cru classé en 1855 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 85% Cabernet Sauvignon, 5 Merlot a 10% Caber...

16 527,30 Kč
19 998,03 Kč s DPH
 
  
Chateau Mouton Rothschild 1985 Pauillac 1er Grand Cru Classé en 1855 0.75 l

Chateau Mouton Rothschild 1985 Pauillac 1er Grand Cru Classé en 1855 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 77% Cabernet Sauvignon, 12% Merlot, 9% Cabe...

17 353,70 Kč
20 997,98 Kč s DPH
 
  
Chateau Mouton Rothschild 1986 Pauillac 1er Grand Cru Classé en 1855 0.75 l

Chateau Mouton Rothschild 1986 Pauillac 1er Grand Cru Classé en 1855 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 77% Cabernet Sauvignon, 12% Merlot, 9% Cabe...

33 056,20 Kč
39 998,00 Kč s DPH
 
  
Chateau Mouton Rothschild 1989 Pauillac 1er Grand cru classé en 1855 0.75 l

Chateau Mouton Rothschild 1989 Pauillac 1er Grand cru classé en 1855 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 85% Cabernet Sauvignon, 5 Merlot, 10 Cabern...

28 924,00 Kč
34 998,04 Kč s DPH
 
  
Chateau Mouton Rothschild 1990 Pauillac 1er Grand cru classé en 1855  0.75 l

Chateau Mouton Rothschild 1990 Pauillac 1er Grand cru classé en 1855 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 85% Cabernet Sauvignon, 5 Merlot a 10% Caber...

22 312,40 Kč
26 998,00 Kč s DPH
 
  
Chateau Mouton Rothschild 1992 Pauillac 1er Grand Cru Classé en 1855 0.75 l

Chateau Mouton Rothschild 1992 Pauillac 1er Grand Cru Classé en 1855 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 85% Cabernet Sauvignon, 5 Merlot a 10% Caber...

14 874,40 Kč
17 998,02 Kč s DPH
 
  
Chateau Mouton Rothschild 1999 Pauillac 1er Grand Cru Classé en 1855  0.75 l

Chateau Mouton Rothschild 1999 Pauillac 1er Grand Cru Classé en 1855 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 85% Cabernet Sauvignon, 5 Merlot a 10 Cabern...

19 667,80 Kč
23 798,04 Kč s DPH
 
  
Chateau Mouton Rothschild 2003 Pauillac 1er Grand Cru Classé en 1855  0.75 l

Chateau Mouton Rothschild 2003 Pauillac 1er Grand Cru Classé en 1855 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 77% Cabernet Sauvignon, 12% Merlot, 9% Cabe...

19 006,60 Kč
22 997,99 Kč s DPH
 
  
Chateau Mouton Rothschild 2004 Pauillac 1er Grand Cru Classé en 1855  0.75 l

Chateau Mouton Rothschild 2004 Pauillac 1er Grand Cru Classé en 1855 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 77% Cabernet Sauvignon, 12% Merlot, 9% Cabe...

14 874,40 Kč
17 998,02 Kč s DPH
 
  
Chateau Mouton Rothschild 2005 Pauillac 1er Grand Cru Classé en 1855  0.75 l

Chateau Mouton Rothschild 2005 Pauillac 1er Grand Cru Classé en 1855 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 77% Cabernet Sauvignon, 12% Merlot, 9% Cabe...

23 717,40 Kč
28 698,05 Kč s DPH
 
  
Chateau Mouton Rothschild 2006 Pauillac 1er Grand Cru Classé en 1855  0.75 l

Chateau Mouton Rothschild 2006 Pauillac 1er Grand Cru Classé en 1855 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 77% Cabernet Sauvignon, 12% Merlot, 9% Cabe...

17 849,60 Kč
21 598,02 Kč s DPH
 
  
Zobrazeno 15 položek z 41.
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru