Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Mosel Saar Ruwer

gggggŘeka Mosela meandruje směrem k severovýchodu od lucemburských hranic a doslova v každé zákrutě najdeme vinice, která mají rozličný potenciál. Z jejich strmých svahů se rodí ty nejušlechtilejší ryzlinky z celého Německa. Některé stráně jsou tak příkré, že je vinohradníci buď nechali ležet ladem, jinde je obdělávají pomocí lanovky zvané Monorack Bahn. Ve městě Koblenz pak Mosela vtéká do Rýna, jehož část Mittelrhein s majestátnými hrady, zámky a opatstvími je zapsána na seznam UNESCO. I zde samozřejmě kraluje odrůda Ryzlink rýnský - král vín - odkud ostatně získal svůj název, kde dává velkolepá vína s dlouhou životností.

Je známo, že příznivé klimatické podmínky pro pěstování révy vinné v povodí řeky Mosely objevili již Římané, jejichž hlavním městem této severozápadní římské říše se stala osada Augusta Treverorum – dnešní Trevír. Město Trevír je se svými římskými lázněmi, bazilikou, katedrálou a impozantní masivní městskou bránou, nazývanou Porta Nigra, zařazeno na seznam světových památek UNESCO. Ještě dnes v nedalekých obcích poblíž Trevíru objevujeme nové archeologické nálezy, jako např. římská vila v obci Longuich nebo vykopávky poblíž zrekonstruovaného starého lisu v Erdenu, které svědčí o pokročilém vinohradnictví v této oblasti z dob starých Římanů.

La Moselle - D'Musel - Die Mosel, jak se tato řeka v zemích Francie, Lucemburska a Německa nazývá, pramení v pohoří Vogéz v Alsasku a vlévá se do Rýna v Koblenzi. Její tok je dlouhý 550 km.

ddddÚdolí toku Mosely, které se nachází mezi vrchovinami Hunsrück a Eifel, tvoří zejména mezi městy Trevír a Koblenz vskutku romantickou říční krajinu a jednu z velkolepých vinařských oblastí Německa, vyznačující se světově proslulými ryzlinky. Meandrující řeka se svými strmými svahy zde vytváří jakýsi přirozený amfiteátr, který je lemován viničními tratěmi té nejlepší bonity. Piesporter Goldtröpfchen, Bernkasteler Doctor, Brauneberger Juffer, Ürziger Würzgarten, Erdener Treppchen, Wehlener a Zeltinger Sonnenuhr – to jsou přímo pojmy. Na těchto věhlasných viničních tratích (v Německu se jim říká Einzellagen) se rodí ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský (Riesling), jež je synonymní s vinařskou oblastí Mosely.

Vinařská oblast Moselle je patrně nejstarší vinařskou oblastí Německa, která se nachází v údolí řeky Mosely a jejích přítoků Saary a Ruweru. Vinice v této oblasti se táhnou až do přilehlých strmých břidlicových svahů. Vína z oblasti Moselle jsou známá pro nízký obsah alkoholu a specifickou kyselinku. Místní podoba odrůdy Riesling - Ryzlink rýnský je dokonce považován za nejlepší bílé víno na světě. Regionální specialitou je pak odrůda Elbling. Dále se zde daří odrůdám Auxerrois, Bacchus, Burgundské bílé a Pinot Noir. Místní specialitou jsou vína Goldkapsel., která se vyrábí z hroznů napadených ušlechtilou plísní botrytis.

Klikatící se řeka s výraznými meandry se hluboce zařezává do kopcovitého půdního reliefu tvořeného převážně 400 milionů let starými břidlicemi. Mosela se svými dvěmi hlavními přítoky, řekou Saar a Ruwer vytváří, romantickou krajinu posetou hrady a tvrzemi, ale hlavně vinicemi, které rodí kvalitní vinnou révu pro přípravu světově proslulých ryzlinků. Historie vinařství a vinohradnictví zde sahá až do období Říma, kdy již staří Římané objevili příznívé klimatické podmínky pro pěstování vinné révy a zakládali na příkrých stráních podél řeky vinohrady.

f

Samotná vinařská oblast Mosely se dělí na tři podoblasti: Horní, Střední a Dolní Mosela, z nichž nejvýznamnější je Střední podoblast neboli Mittelmosel. Navíc má řeka Mosela ještě dvě menší sestry, přítoky Saar a Ruwer, které se do Mosely vlévají ještě na území jejího horního toku. Oficiální název celé vinařské oblasti tedy zní Mosel-Saar-Ruwer. Od roku 2007 se, pro zjednodušení, užívá jednotný název Moselská oblast.

 • Horní Mosela - Obermosel / Oblast horního toku Mosely podél hranic Lucemburska často trpí jarními mrazíky a tak se zde pěstuje převážně historicky odolná i když poněkud rustikální odrůda Elbling (dříve nazývaná Kleinberger), jež dává, stejně jako v sousedním Lucembursku, lehká vína s vysokým obsahem kyselin, vhodná zejména pro výrobu sektů. Rovněž populární jsou Rivaner, což je zdejší název pro Müller-Thurgau, Grauburgunder (Rulandské šedé) a bílý Auxerrois (pozor na záměnu se stejnojmennou modrou odrůdou z oblasti Cahors v jižní Francii!). Vinařské obce, které stojí za zmínku jsou: Nennig, Palzem, Wincheringen, Nittel, Oberbillig, Wintersdorf. V oblasti Horní Mosely se nacházejí rovněž Bereich Obermosel a Moseltor, Grosslage Königsberg a Gipfel (pozn.: Bereich je označení pro vinařskou zónu uvnitř vinařské oblasti nebo podoblasti, Grosslage pak znamená kolektivní uskupení četných vinic, které mají podobné podmínky – v žádném z těchto případů se nejedná o vína špičkové kvality jakými se mohou pyšnit jednotlivé viniční tratě – Einzellage – středního a dolního toku).
 • Sársko - Saarland / Saar neboli Sára je přítok Mosely protékající pahorkatým údolím jižně od řeky Ruwer, který dává jméno této podoblasti. Říká se o ní, že je nejchladnějším místem celého regionu, neboť převážná většina vinic se nachází na úbočí svahů v chladných údolích. Nejromantičtějším místem je sedm kilometrů dlouhý ohyb u Mettlachu. Tato podoblast dává nejrafinovanější a nejskvostnější ze všech ryzlinků celé oblasti. Jsou seriózní, „ocelové“ a vysoce aromatické, díky břidlicovému podloží.Nejznámějším tamním vinařstvím u nás (a zejména na Slovensku) je bezpochyby Egon Müller, rovněž spolumajitel vinařství a zámku Château Belá poblíž Štúrova. Nejznámější vinařské obce (a vinice) jsou: Serrig (Herrenberg, Saarstein), Saarburg (Rausch), Ayl (Kupp), Ockfen (Bockstein), Schoden (Herrenberg), Kanzem (Altenberg), Wiltingen (Scharzhofberg). Přední vinařství: Egon Müller zu Scharzhof, Geltz Zilliken, Schloss Saarstein, Peter Lauer, Maximilian von Othegraven, Dr. Fischer, Sankt Urbans-Hof, Friedrich-Wilhelm Gymnasium, Vereinigte Hospitien, Van Volxem, Dr. Wagner, von Hövel.
 • Údolí Ruweru - Ruwertal / Řeka Ruwer, jež dává rovněž jméno městské čtvrti Trevíru, pramení ve výšce 650 m v Hunsrücku nějakých 40 km jižněji. Na jejích strmých svazích se réva vinná pěstovala již za dob Římanů. Dnes je zde osázeno přibližně 200 ha a vinice převážně patří šlechtě a klášterům. Vína jsou delikátní, velmi elegantní a vysoce aromatická s vynikající strukturou. Mohou být suchá i sladká. Nejznámější vinařské obce (a vinice) jsou: Eitelsbach (Karthäuserhofberg), Kasel (Nies’chen, Kehrnagel), Mertesdorf (Herrenberg). Přední vinařství: Erben von Beulwitz, Freiherr von Schubert, Reichsgraf von Kesselstatt, Bischöfliche Weingüter, Karlsmühle, Dominikanerweingut Christoph von Nell, Maximin Grünhaus.
 • Střední Mosela - Mittelmosel / Nejvýznamější část a srdce celého vinařského regionu Mosely se nachází na jejím středním toku, tedy v podoblasti zvané Mittelmosel. Na nejlepších polohách celé oblasti Mosely se pěstuje převážně Ryzlink rýnský. Nejznámější vinařské obce (a vinice) jsou: Schweich, Longuich (Maximiner Herrenberg), Mehring (Blattenberg, Zellerberg), Schleich-Ensch, Detzem (Maximiner Klosterlay), Klüsserath, Thörnich (Ritsch), Leiwen (Laurentiuslay), Trittenheim (Apotheke), Neumagen-Dhron (Dhroner Hofberger, Neumagener Laudamusberg, Sonnenuhr), Piesport (Goldtröpfchen, Michelsberg), Brauneberg (Juffer, Juffer-Sonnenuhr), Mülheim (Sonnenlay, také známý pod názvem „Zeppelin“ z dob, kdy se podával na palubě vzducholodí), Lieser (Niederberg-Helden), Bernkastel-Kues (Doctor, Alte Badstube am Doctorberg), Graach (Domprobst), Wehlen (Sonnenuhr), Zeltingen (Sonnenuhr, Himmelreich, Schlossberg), Ürzig (Würzgarten), Erden (Treppchen, Prälat), Kinheim (Rosenberg), Kröv (Kirchlay), Wolf (Goldgrube), Traben-Trarbach (Ungsberg), Enkirch (Batterieberg, Steffensberg). Přední vinařství: Milz-Laurentiushof, Clüsserath-Weiler, Reinhold Haart, Paulinshof, Fritz Haag, Willi Haag, Max. Ferdinand Richter, Dr. Loosen, Wwe. Dr. Thanisch/Thanisch-Spier, Dr. Pauly-Bergweiler, Geheimrat J. Wegeler Erben, Willi Schaefer, Kees-Kieren, J.J. Prüm, Markus Molitor, Heribert Kerpen, Bäumler-Kerpen-Erben, Studert-Prüm, Clemens Busch, Daniel Vollenweider, Martin Müllen.
 • Dolní Mosela - Terrassenmosel / Nové označení podoblasti Dolní Mosely jako Terrassenmosel má za účelem vytvořit image kvality a upozornit na strmé svahy, kde se tradičně vysazovaly vinice na terasách již od nepaměti. Jednou takovou viniční tratí je Bremmer Calmont (latinsky Calidus Mons, což znamená „teplá hora“), která je nejstrmější vinicí v Evropě (a snad i na celém světě) se sklonem 68 stupňů. Obtížnost terénu v posledních dobách odradila mnohé pěstitele od obdělávání takových strmých vinic, a tak mnohé vynikající tratě dnes leží ladem. Avšak vynikající mikroklimatické a půdní (kvarcit, devonská a červená břidlice, které vyzařují teplo) podmínky zlákaly některé vinaře zaměřující se na vysokou kvalitu vín, aby se do těchto strmých poloh vrátili. Za pomoci dotací EU jim bylo umožněno instalovat v příkrých svazích tzv. Monorack, jednokolejnou trať, která jim pomáhá dopravit se do vinohradu s potřebným nářadím či bedničkami pro sklizeň hroznů, které svážejí zpět k silnici v údolí k rychlé expedici do vinařství za účelem zpracování. Až někdy zavítáte do malebné oblasti Dolní Mosely, všimněte si těchto jednokolejnic s vozíčky pro vinaře, pomyslete na jeho tvrdou práci a zaskočte si do nejbližší Weinstube na pohárek skvělého moselského ryzlinku...! Nejznámější vinařské obce (a vinice) jsou: Zell (Schwarze Katz, Nussberg, Burglay-Felsen), Merl (Fettgarten, Königslay-Terrassen), Bullay, Neef (Frauenberg), Alf/St. Aldegund, Bremm (Calmont), Eller, Ediger, Cochem, Winningen (Uhlen). Přední vinařství: Albert Kallfelz, Ernst Steffen, Heymann-Löwenstein, Knebell, Reinhold Franzen, Ulrich Franzen, Heinz Berg, Lubentiushof.

uuuuNejznámější polohy Mosely jako celku jsou např. Wehlenner Sonnenuhr, Graacher Dompropst, Himmelreich, Braunberger Juffer, Braunberger Juffer-Sonnenuhr, Mülheimer Helenkloster, Mülheimer Sonnenlay, Bernkasteler Doctor, Piesporter Goldtröpfchen, aj.

Místní půdní podmínky a celkové mezoklima uděluje vínům charakteristickou elegantní mineralitu a aroma. Během dalšího zpracování hroznů, ať již v nerezových tancích či kvalitních dubových sudech (Fuder), získává víno svou další typickou vůni a chuť. Díky blízkosti řeky se místy na vinné révě může vyskytovat i ušlechtilá plíseň Botritis cinerea, což se využívá k výrobě vzácných vín s vyšším obsahem zbytkového cukru. Omezená produkce ledových vín také není vyjimkou. Zvyšování alkoholu pomocí “Šapatalizace” je povoleno.

Typický moselský ryzlink se vyznačuje lehkým tělem, nízkým obsahem alkoholu a vysokou kyselinkou, která je v rovnováze se středním množstvím cukru. Příchuť a vůně může být po zeleném ovoci, citrusech, peckovinách, květinách, ale vždy podepřená elegantní mineralitou. Další oblíbená bílá odrůda je Weisser Burgunder (Pinot Blanc, Burgundské bílé). Dominantní odrůdou celé oblasti je 60% ryzlink. Z červených odrůd se místy pěstuje Pinot Noir (Burgundské modré) a Dornfelder. Obě odrůdy zde mají dobré klimatické podmínky, ale z ekonomických důvodů se dává přednost ryzlinkům.

Popularita a kvalita moselských ryzlinků je úžasná a sahá daleko do minulosti. Víno pilikrálové a královny po celém kontinentě. Braunberský ryzlink si oblíbil např. i třetí PresidentUSA, když v roce 1788 navštívil údolí Mosely. Ve 20. a 30. letech minulého století mohlipopíjet ryzlink z vinice Mülheimer Sonnenlay i cestující na palubě vzducholodí Zeppelinběhem své dlouhé cesty do USA.

Plocha vysázených vinic: 8.996 hektarů
Počet vinařství:
 5100
Množství vyprodukovaného vína:
 97 mil. litrů

Pěstované odrůdy:

 • Bílé - Riesling (59 %), Müller-Thurgau (14,5 %),  Elbling (6,4 %), Kerner (4,6 %), Weißer Burgunder (2,7 %)
 • Modré - Blauer Spätburgunder/Pinot noir (4,0 %), Dornfelder  (3,8 %)
Cena od - do
Markus Molitor

Markus Molitor

Markus Molitor je dnes již osmou generací rodiny, která vlastní toto starobylé vinařství. Vedení podniku převzal v roce 1984, již ve svých 20 letech. Od té doby se podnik znatelně rozrostl na dnešních 40 hektarů a zároveň si také díky nekompromisní tvrdé práci jak na vinicích, tak i ve sklepě získal reputaci pro svou vysokou kvalitu, která byla v dřívějších letech téměř nemyslitelná. Markus je jedním z vyznavačů myšlenky „terroiru“ – v posledních letech postupně rozšiřuje počet různých vinic tak...Více informací
Josef Johann Prum

Josef Johann Prum

Historie moselského vinařství Prüm se datuje již od roku 1156. Johann Josef Prüm (1873–1944) založil panství J. J. Prüm v roce 1911. Nyní přebírá rodinný podnik jeho dcera Katharina. Více než 13 hektarů vinic zahrnuje přibližně 70 % původní výsadby, protože zárodky révokazu v břidlicových půdách nepřežívají.  I přes velký skok v kvalitě moselských vín si J. J. Prüm stále drží pevnou pozici v absolutní špičce německých Ryzlinků. Staré keře, nízké výnosy, tradiční vinařské postupy a preference max...Více informací
Dr.Loosen

Dr.Loosen

”Posuzovat kvalitu pouze podle obsahu cukru v hroznech pro nás nemá smysl. Pouze terroir může ukázat pravou velikost vína, proto vína nesou na vinětě názvy vinic.” Ernst Loosen Vinařství Dr. Loosen se nachází v obci Bernkastel, centru oblasti střední Mosely a je přes 200 let rodinným podnikem. Vinařství se stalo ve statkářské rodině nejdůležitějším odvětvím v roce 1988, kdy vinařství převzal Ernst Loosen. Ten začal zušlechťovat vinice pravokořenných keřů o stáří 60 – 100 let, které rostou v polo...Více informací
Kerpen

Kerpen

Region řeky Mosely, nejstarší vinařská oblast Německa, je proslulý pěstováním vynikajících odrůd vína. Díky mírnému, téměř středozemnímu klimatu a teplým strmým svahům, že zde výborně daří ušlechtilému ryzlinku. Nejlepší vinná réva roste na velmi strmých svazích na břidlicovém podloží, které dodává vínům typickou jemnou minerální příchuť. Vína v kategoriích s vyšším obsahem cukru jsou typická nízkým procentem alkoholu (7,5 - 10%), výraznou vůní a chutí po citrusových plodech s nádechem exotickéh...Více informací
Egon Muller Scharzhof

Egon Muller Scharzhof

„Pokud se chcete pokusit vytvořit stoprocentní víno, musíte mít stoprocentní hrozny.“Egon MüllerVinařská obec Wiltigen vznikla na ruinách bývalé římské zemědělské vesnice (první zmínky kolem roku 1030). Rodinná usedlost Scharzhof se nachází asi 1 km za Wiltigenem ve směru na Oberemmel a přestože na ni neupozorňuje žádná směrovka, je jen těžko přehlédnutelná. Impozantní usedlost z počátku 18. století se tyčí na úpatí nejslavnější vinice oblasti Saar – Scharzhofberg. Současný majitel Egon Müller, ...Více informací
Geltz Zilliken

Geltz Zilliken

“Síla rostliny se musí koncentrovat pouze do několika hroznů, které nosí. Nižší výnos je důležitý pro staré keře, které mají větší prostor pro růst kořenů do hloubky, což je pro kvalitu a potenciál vína velmi podstatné.”Hans-Joachim ZillikenVinařství založil před více než 100 lety lesník pruského krále Geltz Zilliken a v současné době je majitelem jeho pravnuk Hans-Joachim Zilliken. Vinařství vlastní jeden z nejlépe vedených archivů, jaký lzde dnes nalézt. Doménou vinařství Geltz-Zilliken jsou e...Více informací
Clemens Busch

Clemens Busch

Vinařský statek se nachází v obci Pünderich v první sledu na Terrassenmosel.Starý zámek rodiny se nachází na řece Mosel s výhledem na vinice v lokalitě "Marienburg" na protějším břehu.Vinný sklep byl byl zbudován před 40 lety. Otec Clemens senior postavil klenutý sklep ve větší výšce nad řekou a tím bránil pronikání vody zejména při povodních.Clemens se v roce 1975 spojil s Ritou což přispělo i k rozvoji vinařství. Kromě výrazného zvýšení výměry je významný přechod na ekologické zemědě...Více informací
Josef Rosch

Josef Rosch

Vinařství Rosch se nachází v Leiwenu, což je obec, která leží uprostřed rozlehlých vinic u řeky Mosely. V této obci se vyrábí převážně víno z odrůdy hroznů Ryzlink a každoročně se zde pořádá velký vinařský festival, který je velkým lákadlem pro turisty.V roce 1985 převzal rodinné vinařství mladý Werner Rosch, který navázal na vinařskou revoluci započatou v roce 1980 v Leiwenu. V té době převzal vinice o rozloze 1,5 hektaru, v průběhu let se mu podařilo je rozšířit až na 8 hektarů. Všechny jeho v...Více informací
Wegeler

Wegeler

Ryze rodinné vinařství s po generace děděnými vinicemi , tedy pouze vlastní - takzvané estate vinice. Rodina se smyslem pro historii a tradice. V současné době již čtvrtá generace nyní, sdílí stejnou vášeň pro Ryzlink rýnský, který pěstují s velkou láskou k terroir na vinicích podél Rýna a na břehu řeky Mosely.Hlavním krédem je " kvalita od terroir přes víno až po lahev ", to je způsob, jakým pracují dnes, stejně tak jako před 120 roky, kdy bylo vinařství založeno. Vinařství produkuje ...Více informací
 
Řadit dle: názvu ceny
Riesling auslese „ Brauneberger Juffer Sonnenuhr ” 2004 Fritz Haag 0.75 l

Riesling auslese „ Brauneberger Juffer Sonnenuhr ” 2004 Fritz Haag 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Riesling vypěstovaných na vinicích německé ...

973,55 Kč
1 178,00 Kč s DPH
 
  
Riesling Auslese „ Niederberg Helden ” 2021 Mosel QbA weingut Thanisch 0.75 l

Riesling Auslese „ Niederberg Helden ” 2021 Mosel QbA weingut Thanisch 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Riesling vypěstovaných na vinicích německé ...

345,45 Kč
417,99 Kč s DPH
 
  
Riesling feinherb 2018 Mosel QbA Liebieg weingut Kirsten 0.75 l

Riesling feinherb 2018 Mosel QbA Liebieg weingut Kirsten 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Riesling (Ryzlink rýnský) vypěstovaných na ...

370,25 Kč
448,00 Kč s DPH
 
  
Riesling feinherb 2021 Mosel VdP Gutswein weingut Wwe.Dr.H.Thanisch 0.75 l

Riesling feinherb 2021 Mosel VdP Gutswein weingut Wwe.Dr.H.Thanisch 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Riesling vypěstovaných na vinicích německé ...

221,49 Kč
268,00 Kč s DPH
 
  
-26%
Riesling feinherb spätlese „ Thomas Schmitt private collection ” 2019 Mosel QmPSchmitt Söhne 0.75 l

Riesling feinherb spätlese „ Thomas Schmitt private collection ” 2019 Mosel QmPSchmitt Söhne 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Riesling vypěstovaných na vinicích německé ...

164,46 Kč
199,00 Kč s DPH
 
  
-24%
Riesling feinherb „ DOM ” 2018 Mosel QbA Bischöfliche weingüter Trier 0.75 l

Riesling feinherb „ DOM ” 2018 Mosel QbA Bischöfliche weingüter Trier 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Riesling vypěstovaných na vinicích německé ...

205,79 Kč
249,01 Kč s DPH
 
  
-23%
Riesling feinherb „ Schiefer ” 2018 Mosel QbA Bischöfliche weingüter Trier 0.75 l

Riesling feinherb „ Schiefer ” 2018 Mosel QbA Bischöfliche weingüter Trier 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Riesling vypěstovaných na vinicích německé ...

222,31 Kč
269,00 Kč s DPH
 
  
-41%
Riesling feinherb „ Urziger Wurzgarten ” 2015 Mosel VdP Grosse lage Christoffels Erben 0.75 l

Riesling feinherb „ Urziger Wurzgarten ” 2015 Mosel VdP Grosse lage Christoffels Erben 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Riesling (u nás Ryzlink rýnský) vypěstovaný...

163,64 Kč
198,00 Kč s DPH
 
  
Riesling GG Alte reben „ Gottesfuss “ 2015 Mosel Saar Vdp. Grosse lage Van Volxem 0.75 l

Riesling GG Alte reben „ Gottesfuss “ 2015 Mosel Saar Vdp. Grosse lage Van Volxem 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Riesling vypěstovaných na vinicích německé ...

1 155,37 Kč
1 398,00 Kč s DPH
 
  
Riesling GG „ Doktor ” 2019 Mosel VdP Grosse lage Wwe.Dr.H.Thanisch 0.75 l

Riesling GG „ Doktor ” 2019 Mosel VdP Grosse lage Wwe.Dr.H.Thanisch 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Riesling vypěstovaných na vinicích německé ...

932,23 Kč
1 128,00 Kč s DPH
 
  
Riesling GG „ Goldberg “ 2016 Mosel Saar Vdp. Grosse lage Van Volxem 0.75 l

Riesling GG „ Goldberg “ 2016 Mosel Saar Vdp. Grosse lage Van Volxem 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Riesling vypěstovaných na vinicích německé ...

824,79 Kč
998,00 Kč s DPH
 
  
Riesling GG „ Graacher Himmelreich ” 2018 Mosel VdP Grosse lage Wwe.Dr.H.Thanisch 0.75 l

Riesling GG „ Graacher Himmelreich ” 2018 Mosel VdP Grosse lage Wwe.Dr.H.Thanisch 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Riesling vypěstovaných na vinicích německé ...

560,33 Kč
678,00 Kč s DPH
 
  
Riesling GG „ Graben ” 2019 Mosel VdP Grosse lage Wwe.Dr.H.Thanisch 0.75 l

Riesling GG „ Graben ” 2019 Mosel VdP Grosse lage Wwe.Dr.H.Thanisch 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Riesling vypěstovaných na vinicích německé ...

560,33 Kč
678,00 Kč s DPH
 
  
Riesling GL kabinett 2020 Mosel QbA Karthauserhof 0.75 l

Riesling GL kabinett 2020 Mosel QbA Karthauserhof 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Riesling vypěstovaných na vinicích německé ...

659,50 Kč
798,00 Kč s DPH
 
  
-44%
Riesling kabinet 2014 Mosel weingut Eifel Pfeiffer 0.75 l

Riesling kabinet 2014 Mosel weingut Eifel Pfeiffer 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Riesling vypěstovaných na vinicích německé ...

123,14 Kč
149,00 Kč s DPH
 
  
Zobrazeno 15 položek z 49.
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru