Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Raventós i Blanc

asedrvztbuVinařství Raventós i Blanc v Sant Sadurní d’Anoia čítá téměř 90 hektarů vinic táhnoucích se podél zalesněných vrcholků, dále hektary lesů a dokonce jezero v Sant Sadurní d’Anoia. Již od roku 1497 patří rodině Raventós, kde se vinařský um a tradice dědí z generace na generaci již více než 5 století. Základy moderního vinařství zde položil Josep Raventós Fatjó, který také v roce 1872 vyrobil z hroznů pěstovaných ve vinohradu první šumivé víno cava. Od té doby se každá další generace věnuje pěstování odrůd pro šumivá vína a jejich výrobě. Dnešní podobu získalo vinařství v roce 1984, když Josep María Raventós i Blanc a jeho syn Manuel Raventós vykročili na dlouhou a obtížnou cestu, jejímž cílem bylo vytvoření respektované, globální značky. Vinařství nyní produkuje vína prvotřídní kvality, na nichž je dobře patrná staletá tradice, schopnosti a nadšení majitelů i nezaměnitelný nádech regionu, z něhož pochází.

Je velmi pravděpodobné, že toto vinařství je nejstarší dokumentované vinařství, patřící jediné rodinné dynastii, ve Španělsku. U zrodu vinařství stáli Josep Raventós i Blanc a jeho syn Manuel Raventós. Při založení vinařství na  tomto historickém pozemku kladli důraz na to, aby pouto mezi pěstováním vína a jeho výrobou bylo co možná nejtěsnější a aby dali prostor ryzímu vztahu člověka s přírodou. Josep María Raventos i Blanc, dědic a klíčová osoba v historii Katalánska, Sant Sadurní d’anoia a vína cava, bohužel zemřel jen několik dní po založení tohoto vinařství. Raventós i Blanc byl stvořen jako příčina i důsledek myšlenky dát zdejšímu pozemku nějaký trvalý smysl. Místní terroir je spojnicí generací katalánských zemědělců, kteří jsou zde pevně zakořenění. Pro tuto dynastii neznamená Raventós i Blanc pouze pěstování a výrobu vína, je to též 500 let práce v lese, na lukách s pasoucími se koňmi, pěstování olivovníků a zpracování dřeva. Systém zvaný Hereu (jediný dědic) umožnil, aby majetek i právoplatný dědic zůstali nedotčení. Raventos i Blanc má za cíl obnovit dávno zapomenutý životní styl vedený na Penedés Masia (rodinné farmě). Tento styl se opírá o myšlenku, že země, víno, zvířata a člověk spolu žijí v jednotě a harmonii na rodinné farmě.

ecratvszbunV průběhu celého roku se i na vinicích pase stádo ovcí, které částečně nahrazuje strojovou senoseč a zároveň přihnojuje půdu stejně dobře jako odpad rostlinného původu. Historické dokumenty a četné studie pomáhají lépe porozumět a rozlišovat pozemky, pochopit původ podloží a plně využít jeho přednosti. Chtějí tak získat nejlahodnější vína, jaká je zde možno vyrobit. Tuto studii vedli dva odborníci: Olivier Trégoat, expert na podloží v Bordeaux a geolog Lluís Cabrera, profesor university v Barceloně. Jméno Conca del Riu Anoia úzce souvisí s oblastí, která leží poblíž řeky Anoia. Tento malebný koutek světa je možné spatřit, pokud se díváme z našeho panství od Serralského lesa.


Pojem Conca del Riu Anoia se dá shrnout do následujících bodů:

 • Geologický vývoj zdejší půdy - okolí Raventós i Blanc je v přímé návaznosti na geologický vývoj, který započal přibližně před 23-24 milióny let. Z tohoto období pochází oblast Penedés a její tvar neúplné misky, dále pak pobřeží a pás pohoří vyrůstající z něj. Po 18 miliónech let eroze se miskovitý tvar Penedés naplnil erozivní půdou z pásu pohoří nad ním. Následné období vysychání a dramatický pokles hladiny Středozemního moře, který probíhal přibližně před 5,7 milióny lety, způsobil časně erozivní změny napříč celým pevninským okrajem Katalánska. Tyto procesy ještě zvýraznily reliéf mezi masivem, pásem pohoří a sníženinou. Následovalo krátké období (před 5.3 - 2.6 milióny let), za něhož došlo k usazování naplavenin po tom, co se hladina Středozemního moře znovu zvedla. Na konečném stavu krajiny v Penedés se podílela i nově vzniklá síť řečišť. Tyto řeky nejen že odplavovaly horniny z výše položených oblastí, ale zároveň se sebou přinášely říční naplaveniny, a tak vtiskly místní krajině její dnešní podobu. Přeměna krajiny říčními koryty započala přibližně před 2,5 milióny lety a skončila řádově před několika desítkami tisíc let. Vznik říčních koryt jako takových byl způsoben dalším poklesem hladiny Středozemního moře, na základě nízkých kontinentálních teplot. Pokud mluvíme o konečném složení půdy, nesmíme opomenout právě tuto poslední fázi vývoje terénu. Byla to ona, která vtiskla místní krajině nejen charakteristickou soustavu teras, ale i půdní složení pocházející především z původního minerálního složení svahů a úbočí. Tím se geologické složení podloží stalo opravdu velice bohatou variací různých půdních typů.Průzkum vedený už zmíněným Olivierem Trégoatem nám umožnil rozlišit na základě půdního složení tři základní zóny našeho pozemku: Turó del Serral (pocházející z období Miocénu – před 20 až 25 milióny let). Tento typ půdy se vyznačuje písčito-jílovitou vápenatou půdou, spočívající na kompaktním podloží jílu;
  Plana i Barberes (pocházející z doby před 1,5 miliónu až 300.000 lety).  V této oblasti panuje písčito-hliněná vápenatá zemina s pískovcovým a vápencovým podložím.  Els Rius (vznikl mezi 5 a 1,5 miliónem let) charakterizuje je opět písčito-hliněná vápenatá půda obsahující kameny a oblázky.
 • crtvbKlima - Východní Penedés - oblast vlastněná rodinou Raventós spadá do typicky středozemního podnebí – zimy jsou mírné a léta horká a suchá. Místní rozmezí ročních teplot je pak závislé na konkrétní vzdálenosti od moře. Oblast Raventós i Blanc se nachází na sníženině propojující z východní strany pobřežní pás pohoří a ze severní strany Montserrat. Na západě z této sníženiny pak vystupuje hora Compte. Celá oblast je tak centrem jiné vinařské oblasti, a sice Alt Penedès. Hory, které oblast Raventós i Blanc obklopují, pomáhají zajistit ideální podnebí pro pěstování vinné révy. Na jedné straně působí pás pohoří při pobřeží jako přirozená bariéra nadměrné vlhkosti, jež sem přináší moře, a na straně druhé Montserrat a hora Compte  chrání území před poryvy větrů a nízkými teplotami přicházejícími sem od Pyrenejí. Průměrná teplota na našem pozemku je 15 ºC a roční úhrn srážek může dosáhnout až 900 litrů. Průměrně ale nepřesáhne 550 l/m2. Nejnižší teploty se v lednu pohybují okol 2ºC. Nejteplejším měsícem je červenec se svým průměrem okolo 28ºC. V období mezi začátkem listopadu a koncem dubna se mohou objevit mrazíky. V Penedés svítí slunce průměrně 2.548 hodin ročně, což dovoluje zdejším hroznům dokonale uzrát.Na pozemku Raventós i Blanc byla zbudována meteorologická stanice, jež sleduje kompletní škálu počasí po období jednoho roku. Kromě toho můžeme použít i evidenci počasí, jejíž počátky sahají až do roku 1900. Tyto dva významné atributy nám dovolují poznat zdejší klima téměř dokonale. Podnebí v Raventós i Blanc je v kontextu celé oblasti ovlivňováno především horou Serral a jejími vrstevnicemi. Tyto vrstevnice totiž určují směr a polohu každého vinohradu. Vinohrady tak mohou v zásadě směřovat dvěma hlavními směry – k jezeru anebo k oblasti lesů. Ty nejchladnější vinohrady jsou na severní a severovýchodní straně El Serral. Tyto vinohrady jsou chudší na množství slunečního svitu. Hrozny pocházející z těchto vinohradů jsou určeny všechny pro naše déle zrající šumivá vína. Na vinohradech umístěných na jižní a jihovýchodní části je dosahováno vyšší průměrné roční teploty a téměř všechny hrozny jsou posléze použity na klasická vína. Jezero a oblast lesů na našem pozemku jsou dalšími důležitými atributy místního mikroklimatu. Jejich vliv spočívá především v omezení výrazných teplotních výkyvů a zajištění dlouhého a pomalého zrání hroznů. To je důvod, proč to nejlepší ovoce pochází ze severní stěny El Serral, která je ohraničena shora lesy a zdola jezerem. Tyto hrozny si dokážou nejlépe zachovat svou kyselost a hodí se tak pro naše archivní šumivá vína pocházející pouze z jediného vinohradu.Věříme, že to, jak pěstujeme víno v Conca del riu Anoia, vstoupí brzy ve známost. Naše originalita spočívá nejen v mikroklimatu a všech jeho aspektech, horou počínaje a oblastí lesa konče, ale i ve specifickém přístupu k celé problematice. Tak chceme vyprodukovat vyhraněná šumivá vína, která jsou typická svým přirozeným sklonem k archivaci a silou, a jsou dokonalým odrazem naší krajiny.
 • ecvrsvhbTradiční odrůdy vín - abychom dosáhli co nejupřímnějšího obrazu zdejšího terroir, rozhodli jsme se použít pouze odrůdy hroznů, které zde byly tradičně pěstovány.Na své cestě od organického k biodynamickému vinařství jsme na počátku upřeli svou pozornost na všechny cizí druhy vín – Chardonnay in Plana 11 a 12 - a přesadili jsme na mladší pozemky tradiční hrozny jako Barbera 6 a 7, Serral 9 a 10; Serral 1- s jediným záměrem, a sice abychom získali na svém pozemku 100% tradičních odrůd.Současně jsme vedli průzkum,  která z tradičních šumivých odrůd v sobě ukrývá nejlepší potenciál, aby vyjádřila místní terroir.
 • Tisíciletá tradice ve výrobě vína - díky historickým dokumentům uloženým v Can Codorniu víme, že tradice pěstování a výroby vína rodiny Raventós  se datuje zpátky až do roku 1497, kdy si zde naši předkové pěstovali hrozny pro vlastní potřebu anebo pro výrobu vinného moštu. Tyto pozemky se v rodině Raventós dědí generace po generaci už více jak 500 let. Tradice v Katalánsku, zvaná Línia de l'Hereu (jediný dědic), umožnila, že dědicem se stal vždy výlučně nejstarší syn a majetek tak nebyl rozdroben.V roce 1872 jeden z těchto dědiců - Josep Raventós Fatjó vyzkoušel  jako první ve Španělsku fermentaci uvnitř lahve. Použil k tomu samozřejmě mošt ze svých vlastních hroznů.Tuto cestu, kterou náš prapředek nastoupil, se snažíme dále rozvíjet a současně hledáme další možnosti pokroku v duchu naší filozofie – směrem k dokonalosti. Celý proces - vinohradem počínaje, přes výrobu vína, vystupováním na veřejnosti, pořádáním naučných exkurzí a administrativou nebo prodejem konče - se podřizuje této naší filozofii. Všechny naše dílčí úspěchy nás dovedly až k těmto zásadám: skromnost, upřímnost, nekompromisnost, vášeň, smysl pro detail, zdokonalování a týmová práce.

oficiální stránky vinařství : www.raventos.com

Cena od - do
Řadit dle: názvu ceny
Cava de Penedés Blanc de Blancs Do 2020 brut Raventos i Blanc 0.75 l

Cava de Penedés Blanc de Blancs Do 2020 brut Raventos i Blanc 0.75 l

Bílé šumivé víno - Cava vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 40% Xarel-lo, 30% Macabeo a 30% Parella...

494,21 Kč
597,99 Kč s DPH
 
  
Cava de Penedés Blanc de Noirs 2014 „ Textures de Pedra ” Do brut Raventos i Blanc 0.75 l

Cava de Penedés Blanc de Noirs 2014 „ Textures de Pedra ” Do brut Raventos i Blanc 0.75 l

Bílé šumivé víno - Cava vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Xarel·lo vermell, Bastard Negre a Sumol...

907,44 Kč
1 098,00 Kč s DPH
 
  
Cava de Penedés blanc „ Gran Reserva de la Finca ” Do 2015 brut Raventos i Blanc 0.75 l

Cava de Penedés blanc „ Gran Reserva de la Finca ” Do 2015 brut Raventos i Blanc 0.75 l

Bílé šumivé víno - Cava vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 40% Xarel-lo, 25% Macabeo, 20% Parella...

634,71 Kč
768,00 Kč s DPH
 
  
-37%
Cava de Penedés rosé „ de Nit ” Do 2012 brut Raventos i Blanc 0.75 l

Cava de Penedés rosé „ de Nit ” Do 2012 brut Raventos i Blanc 0.75 l

Růžové šumivé víno - Cava vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 45 Macabeo, 25% Xarel-lo, 20% Parell...

412,40 Kč
499,00 Kč s DPH
 
  
Cava de Penedés rosé „ de Nit ” Do 2016 brut Raventos i Blanc 0.75 l

Cava de Penedés rosé „ de Nit ” Do 2016 brut Raventos i Blanc 0.75 l

Růžové šumivé víno - Cava vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 45 Macabeo, 25% Xarel-lo, 20% Parell...

494,21 Kč
597,99 Kč s DPH
 
  
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru