Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Slovensko

Pěstování révy na území dnešního Slovenska má hlubokou tradici. Nejstarší důkazy o výrobě vína, konkrétně v podobě nádoby na víno, pochází z 6. století př.n.l..  Velkého rozmachu se vinařství na slovenském území dočkalo ve 13. století, téměř výhradně se přitom v tomto regionu vyráběla vína bílá. V 19. století se produkce vín koncentruje do Bratislavy a jejího okolí. V roce 1825 zde byl dokonce postaven první firma na výrobu šumivých vín mimo území Francie. Na svědomí ho měl bublinky milující voják napoleonských vojsk. O rok dříve dostává trnavský obchodník s vín prestižní zakázku na dodávku vín pro uherské vojsko. Jeho podnik se prý mohl chlubit unikátním sudem o objemu úctyhodných 114 000 litrů.

fr

O dynamickém rozvoji vinařství na Slovensku svědčí i nový vinařský zákon, který začal platit od prvního srpna 2009. Nutno dodat, že vzbudil různé emoce, protože znamená velkou změnu v označování vín.  Nyní se klade větší důraz na označení původu vína než na jeho kvalitu. Zavedly se pojmy víno bez zeměpisného označení (dříve stolní víno), víno se zeměpisným označením (CHZO) a víno s chráněným označením původu (CHOP). Do poslední kategorie spadají vína jakostní a přívlastková. Vína výjimečné kvality pak mohou získat označení Districtus Slovakia Controllatus (zkratkaD.S.C.). Aby se spotřebitelé v novém značení vín neztratili, zůstává jako doplňkové také označení pomocí přívlastků. Podobně jako je tomu v České republice (např. kabinetné víno, neskorý zber apod.)

V 19. století byly slovenské vinice skoro úplně zničeny krutými mrazy, révokazem a také válečnými konflikty. Plocha vinic se začala zvětšovat až na konci 50. - 60. let minulého století. Vinice však byly přizpůsobené potřebám mechanizace, užívané v zemědělské velkovýrobě. V současné době má Slovensko cca 18 tis. ha vinic. Z této plochy je asi 500 ha mladých vinic, dále 600 ha stolních odrůd a 300 ha ploch, které jsou extenzivně obdělány.

Slovensko je rozděleno na 5 vinařských oblastí - Malokarpatská, Južnoslovenská, Nitrianská, Tokajská a Východoslovenská. Dále se rozdělují na rajóny a vinařské obce. Největší Malokarpatská oblast má následující rajóny: Skalický, Záhorský, Stupavský, Bratislavský, Pezinocký, Modranský, Dolanský, Orešanský, Senecký, Trnavský, Hlohovecký a Piešťanský.

Malokarpatská vinařská oblast

Pod Malými Karpatami na západním Slovensku se táhne pás měst a vesnic, které spojuje přívlastek „vinařské“. Vytvářejí Malokarpatskou vinařskou oblast, která je rozlohou a významem největší na Slovensku. Terroir svahů Malých Karpat vytváří specifické podmínky pro ušlechtilá vína jedinečných senzorických vlastností.

V této oblasti můžeme rozlišit tři regiony s různými klimatickými a půdně – geologickými podmínkami:

1) Vinice, které leží v regionu Záhoří, mezi řekou Morava a severozápadním okrajem Malých Karpat. Nejvýznamnější část vinic Záhoří se nachází v okolí města Skalica, známého zejména velice kvalitními červenými víny. Tento region s drsnými klimatickými podmínkami nabízí vína se specifickou apelací, typickou pro danou oblast.

2) Malokarpatské vinice se rozprostírají na jihozápadních svazích Malých Karpat od Bratislavy po Horní Orešany. Pěstování révy v tomto regionu má tradici již téměř 3 000 let. Hlinito – písčité půdy na sluncem přehřátých svazích Malých Karpat dodávají vínům z této oblasti decentní vůni a plnou chuť. Jižní a severní okraj této oblasti je známý především produkcí červených vín. Frankovka z Rače byla ve starých časech podávána jako privilegovaný nápoj na hostinách císařského dvora.

3) Vinice na nížinách a pahorkatinách východně od Malých Karpat. Na sprašových půdách v nejsevernějších polohách této podoblasti lze vypěstovat hrozny vhodné na výrobu vysoce kvalitních vín, čehož důkazem je světový šampión Frankovka modrá rosé, r.. 2009, a i několik stříbrných medailí z prestižních mezinárodních výstav.

Malokarpatskou vinařskou oblast tvoří 12 vinařských rajónů:

Bratislavský rajón, Dolanský rajón, Hlohovecký rajón, Modřanská rajón, Orešanský rajón, Pezinský rajón, Senecký rajón, Skalický rajón, Stupavský rajón, Trnavský rajón, Vrbovský rajón a Záhorský rajón.

Jihoslovenská vinařská oblast

je nejteplejší vinohradnickou oblastí rozprostírající se na nížinné rovině severně od Dunaje se suchým podnebím as mírnými zimami. Réva zde, rostoucí na bohatých hlinitých půdách, s hojností slunečního svitu, tepla i vláhy dosahuje nejvyšší cukernatosti. Výživné půdy umožňují vinařům produkovat vína s velkým podílem hroznů s přívlastkem – pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí a výběr z hroznů. Specialitou jsou vína odrůd Rulandského a Tramíny.

Oblast je rozdělena na osm vinařských rajónů.

Dunajskostredský rajón, Galantský rajón, Hurbanovský rajón, Komárnovský rajón, Palárikovský rajón, Strekovský rajón – pěstují se zde novošlechtěnci, Šamorínský rajón, Štúrovského rajón – pěstují se zde novošlechtěnci.

Středoslovenská vinařská oblast

Nejtajemnější vinařská oblast s nádhernou přírodou a s vynikajícími podmínky pěstování se rozprostírá na jihu středního Slovenska. Vinice jsou roztroušeny na jižních svazích Krupinské pahorkatiny a v mírně vyvýšených polohách Ipeľskej nížiny. Jižní část oblasti je v teplé, suché mikrooblasti s mírnou zimou. Severní část oblasti je drsnější, mírně vlhká a s chladnou zimou. Drsnější klimatické podmínky odrážejí osobitý charakter vín, která jsou svěží a čisté jako vzduch jejich rodného kraje. Kouzelnou vůni kytice lučních květů cítit v odrůdových vínech Ryzlink vlašský, Veltlín zelený a Rulandské bílé. Vůni skořice a vanilky připomíná dobře vyzrálá Frankovka a Cabernet Sauvignon. Středem pozornosti však zůstává sebevědomý, ale decentní Tramín červený.

Oblast tvoří sedm vinařských rajónů:

Fiľakovský rajón, Gemerský rajón, Hontianský rajón, Ipeľský rajón, Modrokamenský rajón, Tornaľský rajón, Viničky rajón. 

Nitranská vinařská oblast

je to nejrozmanitější oblast vinařství na Slovensku, s největším množstvím vzájemně odlišných a specifických vinic.

Táhne se jižní stranou od povodí řeky Váh až po obec Radošina. Podloží vinic tvoří hlavně skeletové půdy, které vytvářejí nejlepší předpoklady na produkci bohatých, odrůdově charakteristických a vysoce kvalitních vín, vyznačujících se svou autenticitou. Nejstarší historické důkazy o existenci vína na Slovensku se zachovaly právě z oblasti Nitry. Pěstuje se zde široký sortiment odrůd, Rulandské bílé a šedé, Chardonnay, Sauvignon, Muller Thurgau, Cabernet Sauvignon, Frankovka modrá atd.

Nitranskou vinařskou oblast tvoří devět vinařských rajónů:

Nitranský rajón, Pukanecký rajón, Radošinského rajón, Šintavský rajón, Tekovské rajón, Vrábeľský rajón, Zlatomoravský rajón, Želiezovský rajón, Žitavský rajón.

Východoslovenská vinařská oblast

Region sahá od Moldavy nad Bodrou až po hranice s Ukrajinou. Rozprostírá se na mírných svazích pohoří Vihorlat, až ke zvlněnému okrajiVýchodoslovenské nížiny. Střídají se zde různé typy půd, od těžkých jílovito – hlinitých až po lehké písčité půdy. Na těžkých hlinitých půdách pod Vihorlatem se daří odrůdám Ryzlink vlašský, Muller Thurgau, které poskytují vína jemné, extraktivní a kořenité. V svahových tratích oblasti zaujmou plností a svěžestí odrůdy Tramín červený a Rulandské bílé. Vyšší stupeň kontinentálního podnebí umožňuje vyzrát decentně jemným vínům z odrůd Rulandské a Chardonnay.

Východoslovenská vinařská oblast je tvořena čtyřmi rajóny:

Kráľovochlmecký rajón, Michalovský rajón, Moldavský rajón, Sobranský rajón.

Slovenská vinařská oblast Tokaj

Nejslavnější, jedinečná, exkluzivní a nejmenší oblastí Slovenska je Tokajská vinařská oblast, rozprostírající se na jižních svazích Zemplínských vrchů.

Světová rarita mezi víny se už stovky let rodí na jedinečném terroiru, tufových půdách sopečného původu. Čtyři povolené specifické odrůdy (Furmint, Lipovina a Muškát žlutý a Zeta) a zvláštní tradiční technologie výroby vína produkují kvalitní elixíry.

Chateau Belá

Chateau Belá

Château Belá je v hotelovém světě ještě novým, a tedy nepříliš známým pojmem. Ve vinařském světě je však značka Château Belá již několik let synonymem nejvyšší kvality . Vína z Belej dostat koupit v New Yorku, Tokiu, na Slovensku je mají v nabídce nejlepší gastronomické podniky.Château Belá je v hotelovém světě ještě novým, a tedy nepříliš známým pojmem. Ve vinařském světě je však značka Château Belá již několik let synonymem nejvyšší kvality . Vína z Belej dostat koupit v New Yorku, Tokiu, na S...Více informací
Elesko

Elesko

Společnost ELESKO a . s . se zabývá pěstováním vinné révy a výrobou vína na Slovensku v Malokarpatské vinařské oblasti, vyrábí vlastní značky vína a zrealizovala výstavbu moderního vinařského komplexu ELESKO wine park v Modre , který je považován za jedno z nejmodernějších vinařství ve Střední Evropě. Společnost ELESKO vstoupila na slovenský trh s víny v roce 2009. Aktuální roční kapacita vinařství je 600 000 lahví s výrobním potenciálem 1 200 000 lahví výhradně z hroznů z vlastních vinic .ELESK...Více informací
Palffy

Palffy

Historie vinařství, které vyrobilo první sekt, sahá až do 16. století, kdy gróf Mikuláš Pálffy, který vyráběl víno pro armádu, dbal na kvalitu a čistotu vín vyráběných na Slovensku. V roce 1590 na oslavu zákona o ochraně dovozu vín na Slovensko vyrobil první sekt. V roce 1999 došlo na hradě Červený kámen k slavnostnímu křtu nového slovenského sektu Pálffy. V průběhu jedné dekády se tento sekt stal nejprodávanějším šumivým vínem vyráběným klasickou francouzskou metodou. Jak sekty vznikly? A jaké ...Více informací
Hubert

Hubert

Podle legendy byla firma založena mladým francouzským vojákem Johannem Evangelista Hubertem , původem ze Champagne . Johann byl zraněn během neúspěšné napoleonské výpravy v Rusku a před návratem domů se léčil ve vojenském lazaretu v Prešpurku , dnešní Bratislavě. Zde se o něj starala krásná ošetřovatelka Paulína , do které se zamiloval a oženil se s ní . Mladému Johannu učarovaly kromě krásné Paulíny i kvalitní místní vína , a protože znal tajemství výroby šampaňského , rozhodl se založit v roce...Více informací
Strekov 1705

Strekov 1705

Datum založení : rok 2002Zakladatelé firmy : Zsolt Sütő a Tibor MelecskyCílem je vyrábět terroirové vína z hroznů vlastních vinic s biologickou ochranou bez přídavných látek - bez síry dokončit výsadbu vinic do 12 ha vybudovat sklepní hospodářství s kapacitou do 60 000 lahví / dobudovat sklep , skladové prostory /vyrobit vlastní sudyProdukce : 30 000 lahvíZdroj suroviny : Sklepní prostory firmy se nacházejí v centru obce Strekov pod starou Sýpka . Hony : Střední vrch - Kozéphegy , Údolí Marie , ...Více informací
Mrva a Stanko

Mrva a Stanko

Společnost Víno Mrva & Stanko patří objemem výroby mezi středně velké firmy. Naše produkce vzrostla z původních 12 tisíc na současných 400 tisíc lahví. Je to hranice, kterou vinařství v zájmu zachování špičkové kvality nepřekročí. Sortiment tvoří výlučně jakostní vína s přívlastkem, jakostní odrůdová vína a značkové vína z patnácti preferovaných odrůd hroznů. Původnost a novost, které jsou pro Víno Mrva & Stanko příznačné od začátku, vyjadřuje i logo firmy. Je jím list révy jako symbol t...Více informací
Peter Podola

Peter Podola

Prvopočátky vinařství "genius vinum" jsou v předchozích zkušenostech generací rodiny z okolí Valtic. Mít velké cíle, svůj osobitý vlastní styl se souhrou moderních technologií je zárukou pestré a solidní produkce vín. V roce 2000 vinařství investovalo do podstatné technologické obnovy se záměrem být prémiovýmvinařstvím, se schopností naplnit očekávání náročných zákazníků. Vinařství si zakládá při zpracování navýběrové kvalitě vstupujícího hroznů do vinifikace. V převážné míře nakupujem...Více informací
Janoušek & Polák

Janoušek & Polák

Vinařskou společnost JANOUŠEK & POLÁK založil v roce 2006 manažer Ing. Mário Polák a enolog Ing. Roman Janoušek, čímž posílily tradice Malokarpatské oblasti v samém jejím srdci, v Pezinku. Koníček, se jim stal skutečným podnikáním až 21. června 2006 když založili společnou firmu, jejíž záměrem bylo etablovat se na trhu exkluzivních vín, zejména odrůdami z Malokarpatské vinařské oblasti.  Vína z jejich produkce se okamžitě zařadili mezi slovenskou elitu a gurmáni se o nich vyjadřují jen v sup...Více informací
Karpatská Perla

Karpatská Perla

Všechno to začalo v roce 1983, kdy jsme po svatbě začali pomáhat při výrobě vína u Zárubovcovů, rodičů Margity Šebové. Do roku 1991 jsme jim pomáhali v prodeji, ve sklepě, či ve vinohradě. Během těchto let jsme nabyli potřebné zkušenosti na to, abychom se mohli osamostatnit a v roce 1991 jsme si založili živnost. Víno jsme vyráběli ve sklepě pod novostavbou našeho rodinného domu. Zde se začali se psát první kapitoly našeho vlastního vinařského života s naším prvním odrůdovým vínem, kterým byl Ry...Více informací
Hacaj

Hacaj

Firma Hacaj obdělává v současnosti přibližně 4 hektary vinic a víno ​​vyrábí i z nakoupených hroznů. Specialitou firmy Hacaj jsou sekty, vyrobené klasickou metodou druhotného kvašení přímo v lahvích. Firma Hacaj je na slovenském trhu výjimečná i výrobou "pěstitelských sektů". Podle našeho "vinařského zákona" je to nejvyšší kategorie mezi sektami. Podmínkou na prodej je, že firma si musí sama hrozny sklidit, zpracovat, vyrobit základní víno ​​i šampa...Více informací
Pavelka

Pavelka

Naše firma se nachází v Malokarpatské vinařské oblasti, která je největší a nejvýznamnější oblast na pěstování hroznů na Slovensku. Hrozny se zde pěstuje více než 2000 let o čemž svědčí archeologické nálezy v okolí Pezinku.Výjimečnost této oblasti je, že hrozny se pěstuje na jižních svazích pohoří Malé Karpaty. Je to pásmo mírně aridní s nižším podílem srážek 550 mm a průměrnou roční teplotou 10 ° C.Značka Pavelka se mezi slovenskými víny objevila v roce 1995. Ing. Milan Pavelka měl v té době za...Více informací
Ostrožovič

Ostrožovič

Aby tokajské vína získaly svou komplexnost, kulatost a typickou "chlebovinkou" musí zrát v malých dubových soudcích v hlubokých tufových sklepích. Sláva tokajských sklepů nezaostává za slávou tokajských výběrů. Legendární labyrinty ukrývají deset až stoleté poklady tokajských vinařů. Ve sklepě neomezeně vládne černá sklepní plíseň - Cladosporium Cellar, která žije z výparů vína a alkoholu. Žije tak v krásné symbióze s tokajským vínem. Teplota ve sklepě je 10 ° C a relativní vlhkost oko...Více informací
Vinidi

Vinidi

Odkud pochází slovo Vinidi? Něco s vínem, ale co přesně.? Nuž pravda je taková, že Vinidi v původním významu nemá s vínem nic společného. Volali tak totiž Slovanů ještě dávno před vznikem Samovy říše. Vzdávaje hold téměř tritisícročnej tradici vinohradnictví a výroby vína na území dnešního Slovenska, rozhodli jsme se naši společnost pojmenovat názvem Venédů. Symbolizuje nerozlučnou spojitost vín s půdou, podnebím a umem našich lidí. Pokud si nalijete sklenici našeho vína, v duchu se ocitnete upr...Více informací
Mavín

Mavín

Martin Pomfy založil vinařství Mavín v 2001 roce. Zpočátku se orientoval na výrobu sudového vína z vlastní produkce hroznů. Vinařství pro rostoucí poptávku po víně postupně modernizoval a rozšiřoval. Rok 2006 byl přelomovým ročníkem vinařství, nakolik se rozhodl poprvé přihlásit svá vína na prestižní Slovenské soutěže vín. Po úspěšném zdolání domácích soutěží a vyhraný Národního salonu vín, se rozhodl začít vína lahvovat. Ročník 2006 byl přelomový i hlediska počátku zpracování kvalitnějšího hroz...Více informací
Chateau Modra

Chateau Modra

Příběh vinařství Chateau Modra se začal psát v 90.letech, kdy se PhDr. Eduard Šebo rozhodl pokračovat ve vinařských a vinařských činnostech svých předků. Podnikání začal jako samostatně hospodařící rolník, přičemž tato jeho činnost vyústila v roce 1998 k založení vinařství Chateau Modra. V současnosti se vinařství specializuje na výrobu prémiových vín, které pocházejí výhradně z vlastních vinic. Ty se rozprostírají ve třech oblastech Slovenska - v Malokarpatské (Modra, Pezinok, Šenkvice), v Nitr...Více informací
PD Mojmírovce

PD Mojmírovce

První písemná zmínka vinařské obce Mojmírovce (v minulosti Urmín) pochází z roku 1156, kdy se v listině ostřihomského biskupa Martinius vzpomíná jako jedna z obcí, odkud je možné vybírat církevní poplatky.  O tom, že se v naší obci vždy vyrábělo a prodávalo víno​​, svědčí historické listiny z roku 1290, které dokazují, že obyvatelé obce nezaplatili poplatky za víno ​​dovážené do Ostřihomi. Jiná listina z roku 1315 jim zase ukládala povinnost dodávat víno ​​na ...Více informací
Matyšák

Matyšák

Málokterá značka na Slovensku se může pochlubit takovým dynamickým a progresivním rozvojem, jako rodinné vinařství Petra Matyšák. Od založení vinařství v roce 1989 uplynulo třiadvacet let. Nové sklepní hospodářství postavené v roce 2002 na Pezinskej kližky je vybaveno nejmodernějšími technologiemi na šetrné zpracování hroznů. Umožňuje výrobu hroznových vín nejvyšší kvality. V roce 2006 v něm přibyla samostatná sklep na zrání vína v dubových av barikových sudech. Postupně se inovovali zařízení li...Více informací
Golguz

Golguz

FOOD FARM, s.r.o. Hlohovec je zemědělská společnost, která je na trhu již od roku 1995, což svědčí o stabilitě firmy. Obhospodařujeme vinohrady o výměře 240 ha se širokým sortimentem pěstovaných odrůd s produkčním potenciálem 2000 t ročně. Na vlastní výrobu vín si tak vybíráme surovinu z našich nejlepších lokalit. Všechna vína jsou vyrobeny moderní technologií řízeného kvašení. Vinařstvím se společnost začala komerčně zabývat až od roku 2006. Právě zpracováním produkce hroznů z kvalitního roční...Více informací
Masaryk

Masaryk

Firma VÍNO-MASARYK ® s.r.o. vznikla v roce 1996 na podnět p.. Aloise Masaryka, který měl 30-letou zkušenost s vinohradnictvím a vinařstvím. Se svými společníky založili nyní již známou firmu ve starobylém královském městě Skalica. Umínil si, že naučí Slováky rozeznávat a pít kvalitní víno ​​zejména domácí, neboť to co máme doma se často podceněno. Cesta k tomu však byla dlouhá a namáhavá, co nikdo nepochopí kdo sám nepodnikal. Nejdříve jsme začínali v malém s dvěma pracovníky v soukr...Více informací
Víno NATURAL Domin & Kušický

Víno NATURAL Domin & Kušický

Na začátku byl zanícený vinař a degustátor Ing. Ján Domin a jeho sen vybudovat rodinné vinařství. Po mnohaletých zkušenostech s výrobou vína za bývalého režimu as podnikáním s bioprodukty v 90. letech se začal zabývat myšlenkou: "Když vinařství, tak ekologické ..."Tam vznikly základy naší rodinné firmy Domin & Kušičky.Z legislativního hlediska jsme prošli tříletou konverzí (přechodná doba mezi klasickým pěstováním révy a bio pěstováním).Při sklizni žádáme certifikát bioproduktu na ...Více informací
Limbavin

Limbavin

Firma Limbavin byla založena v roce 1998 spojením dvou bratrů Ladislavem a Jaroslavem Půčekových se sídlem v tradiční vinařské vesničce Limbach. Náš vinařský styl se zakládá na dlouholeté rodinné tradici pěstování vinice a výroby vina. Tato tradice byla přenesena z otce na syny, náš otec Ladislav Puček nám pomohl k objevení tohoto krásného světa vína. Naším krédem je vyrábět nejkvalitnější vína z Malokarpatské oblasti, navázat na dlouholetou tradici pěstování hroznů a výroby vina v Limbachu a tí...Více informací
Macik Winery

Macik Winery

Tokaj Macik Winery je rodinná firma, kterou v současnosti tvoří 2 generace vinařů. Působí v srdci Tokaje, ve vesničce Malá Tŕňa. První dvě generace vinařské rodiny Macik působili ve vinohradnictví v Sobranecká vinařském regionu v obci Choňkovce a Tibava. Tam sahají kořeny Jara Macík staršího. V roce 1982, po ukončení vysokoškolského studia se Jaro a Majka Macikovci zaměstnali ve vinařských závodech kde Majka uplatnila své znalosti ze studia na chemicko-technologické fakultě v oboru kvasné chemie...Více informací
Pivnica Orechová

Pivnica Orechová

Vinohradnicko - vinařská společnost REGIA TT, sro - Sklep Ořechová, se zaměřuje na produkci charakteristických, vysoce kvalitních přírodních vín vyrobených z hroznů vypěstovaných ve vlastních vinicích na rozloze 50 hektarů. Vinařské tratě patří do Východoslovenské vinařské oblasti na jihozápadních svazích pohoří Vihorlat a jsou začleněny do Sobranského vinařského rajónu. Na jihu sousedí s tokajského rajónem. Vinohrady jsou situovány přímo v obci Orechová, v bezprostřední blízkosti sídla a zprac...Více informací
Kasnyik rodinné vinárstvo

Kasnyik rodinné vinárstvo

Stanovit začátek našeho vztahu k hroznům a vínu, jakož i založení naší sklepa je velmi obtížné, neboť kolem rodinného sadu a sklepu pracujeme od našeho dětství. Myšlenka připravit naše vlastní víno ​​a plnit ho do lahví, dozrála v letech 2004-2005. Po prvních pokusech mávat křídly bylo naše první samostatné víno ​​spojené s ročníkem 2006. Opravdová změna pohledu na životě našeho sklepa nastala v roce 2008 na základě rostoucích zkušeností. Zvolili jsme si cestu, jejíž stře...Více informací
žitavské vinice

žitavské vinice

Jsme mladé vinařství s velkými ambicemi. S respektem k přírodě a měníme to v nejlepší hrozny, jaké umíme vypěstovat, na nádherně plná a dokonale odrůdová vína. Od přírodně sladkých, které jsou naší největší vášní až po suché bílé a červené. Možná právě pro tu vášeň k vínu dosahujeme úspěchy o jakých se nám na začátku ani nesnilo. Velmi rychle jsme si získali respekt a zařadili se mezi nejlepších na Slovensku. Největším zadostiučiněním je nám však to, že naše vína chutnají lidem.Více informací
Ing. Matej Blaško

Ing. Matej Blaško

Své vinařství Matej Blaško pojmenoval na památku své prababičky. „Prezývku „Baburka" som jej dal ja ked som bol malinký a chcel som jej povedať babka, len som to skomolil a vyslovil som baburka. Odvtedy ju tak volala celá rodina. Na jej pamiatku som vinárstvo pomenoval po nej," vysvětluje Matej Blaško. Své první víno vyrobil v roce 1997, z hroznů vinice na Koliňanskom vrchu, kterou v roce 1988 vysadil jeho otec. Od začátku se svými víny Matej Blaško slavil úspěchy a v rámci několika le...Více informací
Juraj Zápražný

Juraj Zápražný

Vinařství JURAJ Zápražný jsme založili v roce 1999, čímž jsme navázali na rodinnou tradici ve výrobě vína a pěstování révy v malokarpatské obci Vinosady. Hrozny sklízíme z 3,5 ha vinohradů Malokarpatského regionu. Roční produkce představuje do 100 000 lahví kvalitního přívlastkového vína.Při výrobě používáme nejmodernější technologii. Po šetrném zpracování hroznů mošty procházejí řízeným způsobem fermentace. Bílá vína uskladňujeme v nerezových cisternách. Červené v klasických dřevěných nebo bari...Více informací
VVD Dvora nad Žitavou

VVD Dvora nad Žitavou

Dvory nad Žitavou leží v severovýchodním cípu Podunajské nížiny na levém břehu řeky Žitava asi 8 km východně od Nových Zámků. Patříme do Jihoslovenské vinařské oblasti - strekovského vinohradnícky rajón.V současnosti ve Vinařské družstvu ve Dvorech nad Žitavou obhospodařujeme 145 hektarů vinic, z nichž značnou část úrody zpracováváme ve vlastní režii, s průměrnou roční produkcí 700 tisíc litrů jakostních odrůdových vín a jakostních odrůdových vín s přívlastkem. Zbytek sklizených hroznů nabízíme ...Více informací
Bott Frigyes

Bott Frigyes

V současnosti obděláváme 9 ha vinic na svazích mužlanských vrchů v nadmořské výšce 230 m. Vinařská oblast se nachází na jižní straně mužlanskych vrchů v geografickém centru trojúhelníku, který u Štúrova uzavírá Hron a Dunaj. Naše odrůdy: ryzlink vlašský 1,2 ha, ryzlink rýnský 1,5 ha, Lipovina 0,5 ha, Veltlínské zelené 1,2 ha, frankovka modrá 0,7 ha, fetasca regala (leanka) 0,8 ha, Kadarka 0, 6 ha, pinot noir 0,5 ha, pinot blanc 0,5 ha, sauvignon blanc 0,5 ha, Tramín 0,5 ha, juhfark 0,5 ha. Snaží...Více informací
Nichta

Nichta

Začátky nebyly lehké, protože jsme neměli dostatek půdy, kolik bychom potřebovali. Museli jsme na část produkce hrozny nakupovat.Dnes už však obhospodařujeme celkovou výměru třicet hektarů ve dvou obcích - Čajková a Drženiciach. Loni nám začala rodit sedemnásťhektárová vinice a tak jsme se po čtrnácti letech dočkali toho, o čem jsme snili od založení vinařství - soběstačnosti.Už se nemusíme trápit, kolik hroznů se nám podaří sehnat a zda vůbec. Stálo nás to sice hodně sil, ale dnes s hrdostí kon...Více informací
Winterberg

Winterberg

 Vinařství Winterberg bylo založené ve Skalici v roce 2012. Listinné dokumenty dokazují, že v lokalitě, která se tehdy nazývala německým jménem Winterberg, už v roce 1581 občané města Skalice obhospodařovali vinohrady. Tento název v pozměněné podobě přetrvává dodnes, když se svah, na kterém se stále nacházejí vinice, nazývá Vintoperk. Z úcty k vinařské tradici ve skalickém regionu a pro zvýšení prestiže tohoto krásného kraje, se rozhodli pojmenovat jejich vinařství právě pod tímto historick...Více informací
 
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru