Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Čechy

Vinařská oblast ČECHY patří k nejsevernějším výspám evropského vinohradnictví. Praha leží na 50° severní šířky stejně jako Wiesbaden v Porýní. Největšího rozvoje dosáhlo české vinařství za vlády Rudolfa II., kdy bylo v Čechách kolem 3.500 ha vinic. Tehdy bylo nejvíce vinic v Praze a okolí, v Mělníku, Litoměřicích, Mostě a v Lounech. Iniciátorem rozvoje českého vinařství se stal císař Karel IV., který mu dal základ svými nařízeními z roku 1358.

qqq

V současnosti je nejvíce vinic v okolí Mělníka, Litoměřic a Mostu. Průměrná roční teplota na Mělnicku je 8,7°C, průměrná suma aktivních teplot nad 10°C je 2.745°C, průměrné roční srážky činí 547 mm. Dá se počítat s tím, že 2/3 ročníků bude pro jakost vín příznivých a 1/3 méně příznivých. Území této oblasti osázené vinicemi není souvislé, ale skládá se z jednotlivých příhodných lokalit ležících na chráněných jižních svazích v nižší nadmořské výšce, většinou rozprostřených kolem toků českých řek Vltavy, Labe, Berounky a Ohře. Větší proměnlivost počasí v jednotlivých ročnících vedla odjakživa české vinaře k dlouholetému uchovávání a zrání vín na sudech.

ccc

Vinařská oblast Čechy, která se skládá ze dvou podoblastí:
Mělnická podoblast
Litoměřická podoblast

 


Bettina Lobkowicz

Bettina Lobkowicz

Bettina Lobkowicz  je výrobcem jakostního vína z vlastních hroznů. Podnik navazuje na staletou tradici vinařství na Mělníku a je se 45 ha vinic největším producentem ve městě.Polabí patří k nejsevernějším vinařským regionům Evropy. Typické jsou menší vinice situované na jižních a západních svazích řeky Labe s teplým mikroklimatem a nadmořskou výškou do 200 metrů. Vyráběná vínaBílá vína jsou svěží, reduktivní, lehčí s čistou aromatikou ovoce a květů.Vyvážená acidita povzbuzuje chuť k jídlu, malé ...Více informací
Školní statek Mělník

Školní statek Mělník

Školní statek Mělník vznikl v roce 1921 darem Okresního úřadu pro účel zřízení statku Státní vyšší ovocnicko-vinařské a zahradnické školy jako pokračovatelky dvouleté vinařsko ovocnické školy. Školní statek Mělník jako příspěvková organizace s právní subjektivitou, zřízená Středočeským krajem je účelovým zařízením pro zajišťování praktické výuky Vyšší odborné školy zahradnické a Střední zahradnické školy v Mělníku. Školní statek Mělník obhospodařuje 81.70 ha zemědělské půdy.Více informací
Velké Žernoseky

Velké Žernoseky

Zakladatele žernoseckého vinařství bývají často považováni mniši cisterciáci. S největší pravděpodobností ale žernosecké vinice založili mniši řádu premonstrátů již v průběhu 12. století. První písemná zmínka o žernoseckých vinicích pochází již z 12. dubna 1237, kdy Žernoseky vlastnil Jindřich z Lípy. Již o několik let později, přesně 12. září 1251, byly Žernoseky prodány za 900 marek stříbra duchovnímu řádu cisterciáků z kláštera Mariazell v Altzellu u Míšně. Cisterciáci byli nejhorlivějšími bu...Více informací
Lobkowiczké sklepy Mělník

Lobkowiczké sklepy Mělník

První písemný doklad o pěstování vinné révy na Roudnicku pochází až z roku 1333 z doby, kdy Roudnice náležela pražským biskupům. Český král Karel IV. velmi pečoval o zvelebení českého vinařství. Od roku 1603 patří roudnické panství knížatům z Lobkowicz a vévodům na Roudnici. V roce 1641 mělo panství osm vinic, z nichž se do dnešní doby zachovaly dvě: Sovická a Kochovská. Již v této době bylo zdejší bílé i červené víno pověstné svojí kvalitou.Dnes hospodaří Lobkowiczké zámecké vinařství na 75 ha ...Více informací
 
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru