Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Rakousko

cewrvbznRakousko má velmi dlouhou historii vinařství a produkuje především suchá bílá a dezertní vína.Červená vína nejsou v Rakousku příliš rozšířená, nicméně v poslední době získávají velmi dobrou pověst.Rakouská vína jsou díky chladnějšímu podnebí podobá vínům z jižní Moravy. Nejoblíbenější bílou odrůdou je Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský a Müller-Thurgau. Z červených odrůd pak Zweigelt, Modrý Portugal a Blaufrankisch. Nejkvalitnější vína v Rakousku pocházejí z vinařských oblastí údolí Dunaje Wachau a Kamptal. Hlavní vinařská centra Rakouska jsou Spitz, Arnsdorf, Wösendorf, Joching, Weißenkirchen, Dürnstein, Loiben, Rossatz, Mautern. Vinice v Rakousku zaujímají plochu 50 tisíc ha a celková produkce vína je 3 miliony hektolitrů. Rakousko má velmi přísný vinařský zákon, který omezuje výnosy (9000 kg / 1 hektar) a stanovuje vyšší stupně cukernatosti. Rakouské vinařství je historicky spojeno s vinařstvím moravským.

Historie rakouského vinařství sahá pravděpodobně až do doby 700 let př. n. l. ke starým Keltům. Nedávné vykopávky ve vinařské obci Zagersdorf odhalily hliněné nádoby se zbytky zrníček vinné révy. Opravdový základ kultury vinařství v Rakousku však položili Římané, a to již počátkem našeho letopočtu. Již za vlády římského císaře Claudia (41-54 n. l.) se hranice římské říše posunuly až k Dunaji, do Vídeňského lesa a Štýrska. Pěstování vína v oblasti Rakouska se začíná rychle šířit. Velký rozmach pěstování a výroby vína začíná za vlády římského císaře Proba (276-282), který povoluje Galům, Španělům a Angličanům mít vlastní vinice a vyrábět víno. Tímto zrušil nařízení císaře Domitiana z roku 91, které zakazovalo pěstování vína na sever od Alp. Po pádu Římské říše dochází na území Rakouska k migraci národů, což má za následek úpadek vinařství a devastaci vinic. Rozvoj vinařství přichází až s Franskou říší, za vlády Karla Velikého (742-814 n. l.). Tato doba přináší nejen pokrok v pěstování vinné révy a zakládání nových vinic, ale i ve výrobě vína novými technologiemi. V této době začíná i třídění vinic, skladování vína v sudech a výběr pěstovaných odrůd. Po roce 955 začíná výrobu a pěstování vína zajišťovat církev. Hlavními producenty vína se stávají kláštery a vinice začíná mít ve svém majetku i šlechta. Ve 13. století se rakouské vinice rozšiřují na západ. Roku 1359 je zavedena vévodou Rudolfem IV. daň z vína. 15. století je ve znamení nadprodukce rakouského vína. Na počátku 16. století došlo k největšímu rozšíření vinic v Rakousku. Vinice se šířily až do Čech, Moravy, Slezska a Pruska. Útlum rakouského vinařství přichází v 17. století vlivem vysokých daní a konkurence - oblíbenosti piva. V 18. století dochází opět k výraznému oživení vinohradnictví a obchodu s vínem. Katastrofa přichází v 19. století vlivem chladnějšího podnebí a napadení rakouských vinic houbovitými chorobami a plísněmi. V roce 1860 je založena první rakouská vinařská škola. Další katastrofa přišla v roce 1872 ve formě napadení vinic révokazem, který poničil většinu vinic v Evropě. V tomto období se zakládají první vinařská družstva a hledají se odolné odrůdy vinné révy. Z této doby pochází i první vysazení odrůdy Veltlínské zelené. V roce 1985 došlo k poškození rakouských vín, kdy do místních přívlastkových vín byl přidáván některými vinaři glykol. Tento skandál poznamenal rakouské vinařství na několik desetiletí. Dnes je Rakousko opět na vzestupu.

Odrůdy pěstovaných vín - nejrozšířenější vinnou odrůdou pěstovanou v Rakousku je Veltlínské zelené. Dalšími bílými odrůdami jsou Ryzlink vlašský,  Müller-Thurgau (Rivaner), Neuburské, Silvaner, Roter Veltliner, Frühroter Veltliner (Malvasier), Muscat Ottonel, Goldburger, Zierfandler (Spätrot), Rotgipfler, Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc (Weissburgunder) nebo Weissburgunder a Sauvignon blanc. Z červených odrůd jsou to Zweigelt, (Zweigelttrabe), Blauburger, Frankovka a Modrý Portugal.

Klasifikace rakouských vín - jakostní rakouská vína (Qualitätswein) musí být vyrobena z 35 schválených odrůd (nebo směsí) révy vinné, vyprodukována ve  specifikovaných vinařských oblastech a označena místem původu. Jakostní vína podléhají kontrole kvality. Symbol DAC (Districtus Austriae Controllatus) označuje přívlastkové víno typické pro danou oblast. Rakouská přívlastková vína(Prädikatswein) jsou jakostní vína s určitým stupněm zrání a způsobem sklizně. Není povoleno rakouská přívlastková vína doslazovat nebo zvyšovat koncentraci.

 • Tafelwein je označení pro stolní vína.
 • Landwein je označení pro zemská vína.
 • Qualitätswein je označení pro jakostní vína.
 • Kabinet je označení pro kabinetní vína.
 • Prädikatswein je označení pro víno s přívlastkem.

Druhy rakouských přívlastkových vín:

 • Spätlese jsou vína pozdního sběru ze zcela zralých hroznů o cukernatosti 19 °KMW.
 • Auslese jsou vína z výběru hroznů pozdního sběru o cukernatosti  21 °KMW.
 • Beerenauslese / BA jsou vína typu výběru z bobulí (vína z přezrálých hroznů nebo z hroznů napadených ušlechtilou plísní Botrytis cinerea) o cukernatosti 25 °KMW.
 • Ausbruch jsou vína vyrobená z hroznů napadených ušlechtilou plísní Botrytis cinerea nebo ze suchých přezrálých hroznů o cukernatosti  27 °KMW.
 • Trockenbeerenauslese / TBA jsou vína výběru z cibéb (ze suchých hroznů) na keřích napadených ušlechtilou plísní Botrytis cinerea o cukernatosti 30 °KMW.
 • Eiswien je označení pro ledové víno (hrozny jsou v době sklizně a lisování přirozeně zmrzlé) o cukernatosti 25 °KMW.
 • Strohwein/Schilfwein je označení slámového vína z plně dozrálých hroznů sušených na slaměných nebo rákosových rohožích minimálně 3 měsíce) o cukernatosti 25 °KMW.
 • Bergwein je označení pro horské víno, kde hrozny byly vypěstovány na svazích se sklonem vyšším než 26 %.

mp

Vinařské oblasti Rakouska

Rakousko má čtyři hlavní vinařské regiony: Niederosterreich (Dolní Rakousko), Burgenland, Steierland (Štýrsko) a Wien (Vídeň). Tyto vinařské regiony se dělí do vinařských oblastí: Weinland (Weinland Österreich)  - Burgenland, Carnuntum, Kamptal, Kremstal, Mittelburgenland, Niederösterreich, Neusiedlersee, Neusiedlersee-Hügelland, Südburgenland, Thermenregion, Traisental, Wachau, Wagram, Wien a Weinviertel. Vinařská oblast Niederösterreich se dále dělí na podoblasti Carnuntum, Kamptal, Kremstal, Thermenregion, Traisental, Wachau, Wagram a Weinviertel (někdy ještě děleno na: Westliches Weinviertel, Veltlinerland a Südliches Weinviertel, vinařská oblast Burgenland na podoblasti Mittelburgenland, Neusiedlersee, Neusiedlersee-Hügelland a Südburgenland, vinařská oblast Steiermark na podoblasti Süd-Oststeiermark, Südsteiermark a Weststeiermark a vinařská oblast Bergland na podoblasti Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol a Vorarlberg.

Dolní Rakousy Kremstal

Dolní Rakousy Kremstal

Představuje vinařský region, rozkládající se v otevřeném údolí Dunaje kolem města Krems. Tato oblast je vklíněna mezi Wachau a Kamptal a jako ve většině vinařství Dolního Rakouska je zde dominantní odrůda Grüner Veltliner a Riesling. Převážná část vinic je situována na sprašových stupňovitých terasách. V oblasti je zaveden apelační systém DAC a DAC Reserve. 2243 hektarů vinic Kremstalu je rozděleno do tří různých oblastí: nádherného historického města Krems a samotného kamenitého údolí Kremstalu...Více informací
Dolní Rakousy Wachau

Dolní Rakousy Wachau

Oblast Wachau, která je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, přitahuje magicky v každé roční době - živou historií kraje podél Dunaje, mírným podnebím a vynikajícím bílým vínem.Mírně zvlněné kopečky, celé porostlé vinnou révou, středověký ráz zdejších obcí a pobřežní partie podél Dunaje se propojují do jednoho unikátního krajinného celku. Na 1350 hektarech vinic - převážně na strmých terasovitých svazích - se pěstuje především Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský. Označení Steinfe...Více informací
Dolní Rakousy Kamptal

Dolní Rakousy Kamptal

Široké, úrodné údolí nese jméno po řece Kamp, která se zanedlouho vlévá u města Krems do mohutného Dunaje. Metropolí této vinařské oblasti je město vína Langenlois.Řeka Kamp teče od severu k jihu údolím Kamptal a teplé klima několik kilometrů před jejím ústím do Dunaje výrazně pozitivně ovlivňuje zrání hroznů, zatímco chladné noci, dané blízkostí regionu Waldviertel, přinášejí kořennost vín, jemnou kyselinku a zcela charakteristický a nezaměnitelný ráz minerálů.Název oblasti je odvozen od řeky K...Více informací
Dolní Rakousy Weinviertel

Dolní Rakousy Weinviertel

Za branami Vídně směrem na sever se dostaneme do oblasti, kde rostou nádherná vína, vína plná charakteru a hlavně do oblastí kultury vína. Je to přesně to, co mají rádi i Vídeňané, kteří sem rádi zajíždějí: útulné sklípky, prastará heunge a „Buschenschanky", Veltínské zelené s jeho typickou „Pfefferl", Ryzlink rýnský s jeho dominujícím ovocem, silné Ruandské bílé i elegantní Chardonnay. S 13 356 hektary je Weinviertel největší rakouskou vinařskou oblastí. Pěstuje se zde široké spektrum...Více informací
Burgenland

Burgenland

Vína s přívlastkem známe z mnoha vinařských oblastí, nicméně vína ze spolkové země Burgenlandsko mají něco, co nikde jinde nenajdete: jsou originální terroirem, kde vznikala, strukturou vinařství i způsoby výroby a také i historickými vlivy regionů Burgenlandska.BURGENLAND (13 840 ha)Burgenland je nejvýchodnější spolkovou zemí Rakouska. Má dlouhou hranici s Maďarskem a najdeme zde slavné Neziderské jezero (Neusiedlersee). Jakostní vína s označením původu Burgenland zahrnují širokou škálu druhů -...Více informací
Vídeň

Vídeň

VÍDEŇ (WIEN) (612 ha) Díky 612 hektarům vinic uvnitř hranic města je víno pro Vídeň důležitým ekonomickým artiklem. Široké spektrum vín zahrnuje Veltlínské zelené, Ryzlink, Pinot Blanc, Chardonnay i výborná červená vína. Vídeň se také pyšní romantickou tradicí vinných hospůdek zvaných Heurigen, v nichž Vídeňané i turisté holdují vínu, dobrému jídlu a vídeňské hudbě.Vídeňský Gemischter Satz"Gemischter Satz" je německý termín pro "směs z jedné vinice", či "smíšené osazení ...Více informací
Steiermark

Steiermark

Štýrsko (STEIERMARK) (4240 ha)je se svými extrémně strmými vinicemi jednou z nejkrásnějších vinařských oblastí Evropy. Štýrská bílá vína jako aromatický Muškát, minerální Pinot Blanc a plné Chardonnay (zde známé jako Morillon) mají jedinečný, krystalicky čistý výraz. Nejdůležitější jsou však štýrské Sauvignony, jedny z nejlepších na světě.Jihovýchodní Štýrsko (Süd-Oststeiermark) - řada malých ostrůvků vinic na svazích vyhaslých sopek dává krajině jihovýchodního Štýrska zvláštní atraktivitu. Na 1...Více informací
Dolní Rakousy Thermenregion

Dolní Rakousy Thermenregion

Na okraji Vídeňského lesa se rozkládá 2 196 hektarů vinic. Severní části oblasti vévodí ovocitá, ale plná bílá vína z místních odrůd Zierfander a Rotgipfler.Chloubou jižní části jsou vína červená, především Svatovavřinecké s tóny tmavých třešní, a elegantní Pinot Noir.Více informací
Dolní Rakousy Carnuntum

Dolní Rakousy Carnuntum

Bohatství historických vinic oblasti Carnuntum (910 ha) je pozoruhodné - zdejší typičnost odrážejí především  červená vína z odrůdy Zweigeltrebe.Spektrum místních červených vín začíná svěžími, ovocnými víny Rubin Carnuntum a pokračuje přes stylová, plná cuvée po ušlechtilou Frankovku z vápencových půd, například Spitzerbergu.Více informací
Dolní Rakousy Wagram

Dolní Rakousy Wagram

Když přijíždíte k toku Dunaje ze severu, od Znojma, narazíte na Wagram. Jde o mohutný tektonický zlom, který začíná zřetelně východně od města Krems a kopíruje tok Dunaje. Na tomto zlomu se nachází naváté sprašové půdy, které vznikly poté, co ustoupilo pravěké moře. Krajina tak dostala jemně pahorkatý ráz a víno svůj zcela typický a nezaměnitelný charakter.Nejlépe se tu daří odrůdě Veltlínského zeleného, která zde dostává bohatě kořenný výraz, substanci a stává se z ní velmi lahodné víno. Půdy a...Více informací

Dolní Rakousy Traisental

Více informací
 
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru