Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Maroti Campi

V polovině 19. století zakoupila rodina Marotti kus země v Sant'Amico poblíž vesnice Morro D'AIba a postavila zde sídlo v samém srdci pozemku. Novinový článek z roku 1886, otištěný v místních zemědělských novinách, nás informuje, že první vinohrad nesl 8.000 rostlin révy, sázených od sebe na vzdálenost 1,2 metru a používající tradiční opěrný systém 'Gouyot'. V té době se zde však pěstovala především pšenice a další obiloviny. Jak šly roky, střídaly se zde generace rolníků, a réva se stala postupně dominantní plodinou. Vzhledem ke kvalitám zdejší půdy, to byl zcela logický vývoj. V roce 1991 převzal otěže rodinného odkazu Giovanni Marotti Campi a ten se rozhodl zrealizovat důležitou proměnu celého panství. Založil nové a rozšířil staré vinice a dosáhl tak celkové rozlohy 52 hektarů. Většinu z nich osázel původními odrůdami. V roce 1999 rozjel Giovanni Marotti Campi, společně se svou ženou Francescou a jejich synem Lorenzem, stavbu nového závodu na výrobu vína, vybaveného moderními přístroji a umožňujícího provádět fermentaci a ostatní nezbytné procesy v těch nejlepších možných podmínkách. V současnosti je vinařství Marotti Campi typickým představitelem odkazu rodinného vinařství. Všechny procesy, od práce na vinici, přes výrobu, až po propagaci, jsou řízeny rodinným týmem profesionálů. V návaznosti na to se dá říci, že pro nás každá lahev reprezentuje rodnou vlast a pro zbytek světa je symbolem naší vášně a oddanosti.

V roce 1991 přechází vlastnictví rodinného majetku na Giovanni Marottiho, který ihned začíná s restrukturalizací polností a stávajících vinohradů. Pod jeho taktovkou se Sant Amico proměňuje v moderní vinařství, jsou vysazovány nové vinohrady, které se dnes rozkládají na rozloze 52 hektarů, vysazují se tradiční italské odrůdy révy a v roce 1999 zahajuje Giovanni společně s manželkou Francescou a synem Lorenzem výstavbu nového vinařského závodu, vybaveného moderními technologiemi a stroji, které zabezpečují ty nejlepší podmínky pro produkci vynikajících vín.

Vinařství Marotti Campi je vybudováno jako rodinný podnik a celé generace rodiny Marottiů včetně zaměstnanců vkládají svou píli, schopnosti a dlouholeté zkušenosti do produkce prvotřídního vína, které svou kvalitou a charakterem dokonale reprezentuje italskou vášeň a odhodlání, stejně jako charakter země, na níž zrála réva k výrobě použitá.

Nebyly nalezeny žádné položky.
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru