Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Portugalsko

Ačkoli existují důkazy o přítomnosti oliv v Portugalsku již v době bronzové, k rozvoji jejich pěstování zřejmě nejvíce přispěli Římané a později Vizigóti a Arabové.
Filozof, historik a zeměpisec Strabón se zmiňuje o dovozu výtečného olivového oleje z plantáží Alentejo do Říma, historik a vědec Plinius obdivuje umění „prořezávání olivovníků“, které byly moudře pěstovány mezi obilnými poli.
Olivové háje ve středu a na jihu Portugalska se vysazovaly v průběhu staletí stále, avšak nejhojnější byly od počátku 14. do 15. století, za vlády krále Jana I., zejména v oblasti mezi městy Coimbra a Évora, přičemž se táhly údolím řeky Tagus od Santarému až k Lisabonu.
 
Prvními sepsanými standardy pro práci „obsluhy lisu na olivy“ byla „Pravidla pro obsluhu lisů na olivy“. Ta se objevila v roce 1572 a byla součástí Pravidel pro povolání mechaniků Nejvznešenějšího a vždy loajálního města Lisabonu. Kandidátům se udílely licence pro mistra lisu na olivy, ale nejprve museli projít důkladnými zkouškami a přísahat na evangelium. Takto byla zaručována kvalita olivového oleje a odborná způsobilost jeho výrobců. 
Při portugalských námořních výpravách do Afriky, Asie a Ameriky byl olivový olej „představen“ světu a hrál pak význačnou roli při obchodování s těmito vzdálenými zeměmi.
Po 60. letech 20. století výroba i spotřeba olivového oleje v Portugalsku klesla, protože nebyl považován za ekonomicky zajímavý ani zdravý. Přišla éra margarínů!
 
Ze začátku 90. let začala spotřeba olivového oleje v Portugalsku stoupat, protože vzrostlo povědomí o jeho prospěšnosti pro zdraví, a očekává se, že v následujících 5 letech se jeho produkce zdvojnásobí.
Nebyly nalezeny žádné položky.
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru