Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Vinařství

Historie obce Šardice

Jihomoravská obec Šardice nacházející se 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současné době má obec 2 200 obyvatel.

První písemná zmínka o Šardicích se datuje 6.února 1286, kdy olomoucký biskup Dětřich vydal rozhodčí listinu o zřízení šardické farnosti. Archeologickými nálezy je osídlení doloženo do mladší doby kamenné, v dobách pozdní kamenné, bronzové i železné i v době římského císařství.

Šardice jsou obcí převážně zemědělskou s drobnou výrobou. V minulosti byly významnou hornickou obcí. Od r. 1842 se v obci těžil lignit. Rozvoj důlní činnosti měl významný podíl na rozvoji obce v celé době svého trvání. Těžba na posledním dole Dukla byla ukončena v r. 1992.

Významnou složkou obživy občanů bylo a je vinařství. Na zdejších svazích obrácených k jihovýchodu se vždy rodily hrozny, z nichž bylo velmi jakostní víno. Vinařství v obci je doloženo již v 15. století, kdy hlavním vinařem odběratelem byl brněnský augustiniánský klášter na Starém Brně. Z této doby jsou taky vzpomínány vinařské trati (Dubová, Hejdy, Kamenné, Červenice, Úlehle), jež se dochovali do dnešní doby. Markrabě Jan Jindřich byl prvním, který vydal zvláštní horenský řád. Ve Státním oblastním archívu v Brně jsou uloženy dochované "vinohradský regule" z r. 1753 vydané opatem Pertscherem. O tradici vinařství v obcí svědčí i dochované mosazné pečetidlo z r. 1622.

V současné době se pěstováním vinné révy a vinařství zabývá zejména zemědělská společnost Neoklas, několik soukromých podnikatelů a pro vlastní potřebu většina občanů.

Nejstarší budovou v obci a kulturní památkou je kostel sv. Michaela. Jedná se o raně barokní stavbu na starším gotickém základě, přestavěn v 18. století. Na seznamu kulturních památek je také tzv. "rezidence" z r. 1742, která patřila augustiniánskému klášteru v Brně. Jedná se o barokní stavbu z druhé poloviny 18. století s původní dispozicí, v některých místnostech se štukovanou výzdobou. V této rezidenci bydlel i opat Johan Gregor Mendel, zakladatel nauky o dědičnosti. Dalšími kulturními památkami v obci jsou kaple sv. Rocha z r. 1890, vedle stojící kříž a kaštan. Upomínkou na nájezdy Bočkajovců v r. 1605 je kamenný pomník v polích směrem ke Karlínu. U polní cesty do Karlína byla vybudována v pozdním baroku architektonicky hodnotná stavba boží muky, tzv. Svatá Trojice z r. 1749.

Pro obec je charakteristický vlastní kroj, který svým charakterem patří mezi kroje jihokyjovské. Oblékání do krojů je významným prvkem všech kulturních akcí v obci. Významnou církevní, společenskou a folklorní událostí jsou místní hody pořádané na svátek sv. Michala, tj. vždy v neděli po 29. září.

Obec má bohatou kulturní a folklorní tradici. Působí zde dětský slovácký krůžek Šardičánek, cimbálová muzika. Nejvýznamnější složkou kuturního života v obci jsou dechové orchestry. Ať již dospělé soubory Šardičanka a Ištvánci, nebo mládežnická dechová hudba Mladá muzika ze Šardic, která již vystupovala v Belgii, Německu, Francii, Maďarsku, Polsku, Rakousku a dokonce v Japonsku. V poslední době významných úspěchů dosáhla skupina mažoretek "Poupata" při základní škole. Sportovní činností, zejména fotbalem žije místní tělovýchovná jednota, která hřiště propůjčuje i pro zápasy na mezinárodní úrovni.

ilustrační fotoSpolečnost NEOKLAS, a.s., založená v roce 1995, se nachází v malebné Jihomoravské obci Šardice, 11 km jihozápadně od města Kyjova.
Představuje novou řadu vín pod značkou Augustiniánský sklep. Navazuje tak na dlouholetou tradici řádu brněnských Augustiniánů, kteří svého času v obci působili na místní barokní rezidenci z roku 1742. Byli jedni z prvních, kteří v Šardicích vysadili vinice a začali s výrobou odrůdových vín. Přesvědčeni o tom, že poloha v srdci Slovácka s vhodnými půdními a klimatickými podmínkami dává předpoklad pro vznik kvalitních vín se potvrdila. Viniční tratě jako např. Červenice, Dubový, Kameny, Úlehly, Hejdy vždy patřily mezi nejlepší.

Na tuto tradici společnost navázala, postupně obnovila staré vinice, rozšířila je i do katastru obcí Dambořice, Nenkovice a Stavěšice s celkovou rozlohou 135 ha., obhospodařuje je a zaměřuje se na výrobu vysoce kvalitních odrůdových vín a klasických sektů tou nejmodernější technologií, jakou je šetrné lisování v pneumatických lisech, u bílých vín reduktivní technologie řízeného kvašení, u červených výroba ve vinifikátorech a skladování v ideálních podmínkách.

Vinařství produkuje širokou škálu odrůdových vín jakostních a vín s přívlastkem z tradičních odrůd, pro které jsou zdejší viniční polohy optimální, a to především Rulandské bílé, Rulandské šedé, Muškát moravský, Modrý Portugal, Svatovavřinecké, Frankovka, dále pak Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Neuburské, Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Chardonnay, Sauvignon, Tramín červený, Zweigeltrebe, André, Cabernet Sauvignon, Merlot a Neronet.

Pro milovníky vyzrálých vín nabízíme pestrý sortiment archivních vín. Tato vína zrají v archivních sklepích šardické rezidence Augustiniánského kláštera, založeného v roce 1742.

ilustrační foto

ilustrační foto

více na www.neoklas.cz

 

CASTELLO di QUERCETO

ilustrační foto

Usedlost Castello di Qurceto je již od roku 1897 ve vlastnictví rodiny Francois, jež je zde velmi považována. Mezi jejími členy můžeme nalézt mnoho významných lidí, například matematika Guiseppeho či archeologa Alessandra. Některé z Guiseppeho aritmetických a geometrických spisů jsou stále uchovávány v Národní knihovně ve Florencii a považovány za důležité práce tohoto typu. Stejně tak Alessandro byl ve svém oboru významnou postavou a svým odhodláním povznesl archeologii na profesionální úroveň. Od roku 1978 je společnost řízena jeho jmenovcem, Alessandro Francoisem, jenž se o chod vinařství stará se svou ženou Marií Antoinettou a stejně jako jejich předkové i oni jsou svému oboru plně oddáni.
Castello di Querceto se nachází mezi zelenými kopci ve výšce 470 metrů, pouze pár kilometrů od Greve v Chianti. K vinařství patří celkem 190 hektarů půdy, z čehož 60 připadá na kultivované vinice, 10 na olivové háje a zbytek je zalesněn duby a kaštany. Většina vinic zde byla osázena v době mezi lety 1975 a 1985, některé z nich jsou však staré přes 35 let a v poslední době bylo osázeno dalších 20 hektarů půdy. Vinařství pěstuje zejména červené odrůdy révy, bílé pouze v omezeném množství. Mezi červenými samozřejmě dominuje Sangiovese, které je doplněno dalšími odrůdami: Canaiolo Nero, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, Colorino, Merlot, Mammolo, Ciliegiolo a Malvasia Nera. Z bílých odrůd je to tradiční Malvasia del Chianti, Trebbiano Toscano, které doplňuje Chardonnay. Keře révy jsou za účelem vysoké kvality hroznů velmi nízko zastřihávané a ošetřované pokud možno pouze biologickými prostředky v případě nutnosti ochrany před parazity. Celých 60 hektarů vinic je dále rozděleno na dvacet menších políček, z nichž všechny jsou vystaveny optimálním klimatickým podmínkám určujícím kvalitu hroznů. Sklizeň zde většinou připadá na období mezi 25. zářím a 25. říjnem a probíhá ručně. Celý proces výroby následně probíhá v centru usedlosti, kde se nacházejí veškeré potřebné prostory: sklady, tři sklepení (ve kterých probíhá kvašení, plnění a zrání) a linka na plnění vína do lahví. Pro kvašení jsou používány nerezové tanky o obsahu mezi 50 a 300 hektolitry s automatickou kontrolou teploty. Zrání vín Castello a Chianti Classico Reserva probíhá následně v dubových sudech z Alliere, Troncais a Limusin. Předtím, než jsou vína vypuštěna do oběhu, dále leží v lahvích v klimatizovaném sektoru v závislosti na typu vína po dobu 6 až 12 měsíců. Záměrem Alessandra Francoise a potažmo celého vinařství je oddělit charakter a osobitost hroznů z jednotlivých částí vinařství. Castello di Queceto tak produkuje kromě Chianti Classico a Chianti Classico Riserva další vína, která jsou ošetřována a sklízena samostatně a vyjadřují individuální charakter vinic.
Takto vznikají skvělá a výjimečná vína. Jedná se o La Corte, které představuje čisté, suché Sangiovese s intenzivně rubínovou barvou a elegantním aroma. Il Querciolaia - směs Sangiovese (65%) a Cabernetu Sauvignon (35%) s briliantově rubínovou barvou, plnou harmonickou vůní, suchým a dlouhým dozvukem na patře. Il Sole di Alessandro - čisté vyjádření Cabernetu Sauvignon, které svým názvem vzdává hold členům rodiny Francios. V neposlední řadě je to víno Cignale - směs Cabernetu Sauvignon (90%) a Merlotu (10%). Vinice z níž pocházejí hrozny na výrobu tohoto vína byly vysázeny v roce 1981, ovšem první ročník byl vystaven až po pěti letech. Původně plánovaný premiérový ročník 1985 nemohl být vyprodukován, protože téměř celou úrodu sežrala divoká prasata z okolních lesů. To ukazuje, v jaké symbióze s okolní přírodou je toto vinařtví. Díky této příhodě je na etiketách vína Cignale vyobrazen divoký kanec.

Chianti Classico a Chianti Classico Riserva, které představují nejdůležitější část produkce vinařství, jsou vyráběny z vysokého obsahu Sangiovese (zhruba 90%), doplněné Canaiolem a malým množstvím starších odrůd tradičně pěstovaných v této oblasti.
Z bílých odrůd se zde vyrábí klasické šumivé víno Francois Premiere (Chardonnay a Trebbiano Toscano), suché Le Giuncaie s čerstvou, ovocnou vůní a Vin Santo s typickou hrozinkovou chutí danou pomalým kvašením a zráním v malých dubových tancích po dobu alespoň pěti let.

více na www.castellodiquerceto.it

Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru