Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Bordeaux Pomerol

Pomerol je pozoruhodným mikrosvětem, který se v mnoha ohledech liší od zvyklostí ostatních apelací Bordeaux. Všechno je tu trochu jinak - rozloha jednotlivých vinohradů, způsob vedení vinařských podniků, historie, geologie, mikroklima, organizace prodeje i samotný charakter vína. 

sssJméno Pomerol má svůj původ ve slově „pomme“ – jablko. Tento výraz však měl v dávných časech širší význam, a je tak dost možné, že mohl zrovna tak označovat vinnou révu. Její pěstování se tu bezpečně datuje do dob působení římských legií, ale nejzajímavější část historie (té obecné i té vinařské) se váže k Řádu Sv. Jana z Jeruzaléma (pozdějších Maltézských rytířů). Ti se v Pomerolu ve 12. století usadili a vybudovali zde velmi silnou komendu, která měla na starosti především péči o poutníky, putující do Santiago de Compostella. Působení rytířského řádu v Pomerolu trvalo bezmála 600 let a není proto divu, že zdejší atmosféře vtiskli johanité mnohé ze spirituality svého duchovního odkazu. Řada zdejších vín dodnes připomíná svým jménem či etiketou jejich odkaz i symboliku řádu templářů, kteří rovněž zanechali v historii tohoto místa svoji nesmazatelnou stopu. 

Pomerol je ze všech významných apelací Bordeaux rozlohou nejmenší. Přesto jeho zdánlivě homogenní vinice nabízejí mimořádnou variabilitu půdních profilů, které kvalitu vína zásadně ovlivňují. Navíc se zde vyskytuje i jedna geologická zvláštnost. Tou je „crasse de fer“, neboli cosi jako „zašpinění železem“. Tato železitá příměs se vyskytuje s různou intenzitou jen na několika místech, z nichž to nejvýznamnější patří slavnému Ch. Pétrus. 

Nejhodnotnější vína vznikají v jihovýchodní části Pomerolu, kde se nacházejí nejslavnější pomerolská château – Pétrus, l´Evangile, Vieux Ch. Certan, la Conseillante, Trotanoy.... Převažují zde jílovité půdy, ideální pro pěstování právě Merlotu. Směrem k St. Émilionu ale přibývá štěrku, což znamenitě svědčí odrůdě Cabernet Franc. I řada jednotlivých vinohradů obsahuje směs obou půd. V některých částech Pomerolu je lehčí, písčitá půda. Vína z těchto poloh sice nijak nezaostávají v jemnosti a chuťové pestrosti, málokdy však mívají obdobnou sílu a schopnost dalšího zrání. 

Mikroklima Pomerolu řadí toto místo k ranějším oblastem, réva zde dozrává dříve, než v sousedním St. Émilionu. Právě díky tomuto faktu se zdejší vinaři zpravidla dočkají vynikající zralosti hroznů i ve složitějších ročnících.

Specifickou charakteristiku dává vinařskému životu v Pomerolu rozloha vinohradů. Zatímco v Médocu není žádnou výjimkou plocha vinice 80-100 hektarů, zde je to desetkrát méně a výjimkou nejsou ani majetky pohybující se mezi jedním až dvěma hektary. Tato okolnost přináší principiální odlišnost jak do práce ve vinici a ve sklepě, tak následně i do systému prodeje vín. Malé rozlohy vinohradů umožňují využívat rodinný přístup k výrobě vína, která tak zároveň dostává opravdu rukodělný punc. V tomto směru je zdejší organizace práce mnohem více podobná vinařskému přístupu v Burgundsku. Také architektura je tu venkovsky skromnější. Přes tradičně používaný název „château“ bychom tu honosné zámky hledali až na několik výjimek marně. Vinařské usedlosti mají většinou podobu domků či hospodářských stavení.   

Pomerol je jedinou významnou apelací Bordeaux, která nemá vlastní klasifikaci vín. I tato skutečnost souvisí především s malou rozlohou zdejších vinohradů. Vzhledem k omezené produkci se víno mnoha místních producentů prodá přímo ze château uzavřenému okruhu tradičních klientů a jen výjimečně se dostane na trh. Prostřednictvím négociantů jsou sice některá vína nabízena na veřejném trhu, ta ale představují jen menší část produkce. 
 
V historii – a to až do roku 1936 - se zde pěstovala i bílá vína. Dnes vinohradům v Pomerolu jednoznačně dominuje odrůda Merlot. Ta bývá ve výsledném cuvée zastoupena vždy vysokým podílem a nezřídka dosahuje téměř 100%. Doplňuje ji nejčastěji Cabernet Frank a výjimečně Cabernet Sauvignon. Aromatické a chuťové vlastnosti vína jsou tradičně popisovány jako „poloviční cesta mezi St. Émilionem a Médocem“. Ačkoli tato formulace může znít téměř jako klišé, obsahuje v sobě velmi přesnou charakteristiku. Převaha Merlotu přibližuje  Pomerol v určitém ohledu skutečně mnohem více svým pravobřežním sousedům, avšak výraznější struktura taninů a vyšší dlouhověkost jej posouvá blíže vínům levému břehu. 

V Pomerolu se nachází přibližně 150 vinařství. Není zde žádné vinařské družstvo.

Obecné informace:

Apelace: Pomerol Aoc
Oblast: Bordeaux
Celková rozloha: 785 ha 
Přibližná produkce: 43.950  hl 
Vyráběná vína: červené
Pěstované odrůdy: 80% Merlot,5% Cabernet Sauvignon a 15% Cabernet Franc
Datum vzniku: 1936

Lalande de Pomerol je stále vyhledávanějším místem díky svým vínům s pomerolským charakterem, rozumnou cenou a mnohdy velmi dobrou kvalitou. 

Na západě končí hranice Pomerolu příměstskou zástavbou Libourne, na jihu a východě vinohrady plynule pokračují do apelace St. Émilion. Na severní straně ukončuje plochu Pomerolu říčka - či spíše potok - Barbanne. Za ním se zvedají mírné kopce, kde réva nachází o něco malebnější prostředí pro svůj růst, než je ploché „plateau“ Pomerolu - Lalande de Pomerol. 

Tento tzv. „satelit“ vznikl v roce 1954 sloučením plochy vinic na katastru Lalande de Pomerol (kdysi používající jméno Pomerol ) a Néac (kdysi Néac-Pomerol, později jen Néac). Historie pěstování révy tu má mnoho společného se samotným Pomerolem, navíc se zdá, že vinařské aktivity Řádu Johanitů začaly právě zde. 

Mezi jednotlivými sektory na území Lalande panují značné půdní rozdíly. Nejatraktivnější část se nachází v někdejší apelaci Néac, kde jsou jílovité a jílovito-štěrkové půdy podobné Pomerolu. Severněji převažují více štěrkové půdy, směrem na západ přibývá lehčích, písčitých půd. 

V apelaci Lalande de Pomerol se nachází přibližně 180 vinařství. Jejich kvalita je různorodá – lehčí půdy, mechanická sklizeň a vyšší výnosy generují jednodušší vína, zatímco opačné aspekty přibližují vína kvalitou úrovni Pomerolu. Celá oblast je v hledáčku slavných vinařů i enologů, kteří se snaží najít a získat terroir s potenciálem k tvorbě velkých vín. K nejznámějším případům patří akvizice Huberta de Boüard (Ch. Angélus) v případě Fleur de Boüard, Denise Durantou (Ch. L´Eglise Clinet) u Les Cruzelles či J.-C. Auberta  (La Couspaude) u Ch. Jean de Gué. K nejznámějším vínům apelace je pak ještě nutno připočíst Ch. Siaurac a Ch. Tournefeille, ale za zmínku stojí i celá řada dalších vín –Ch. de Chambrun, Domaine de Viaud, Ch. Grand Ormeau a mnohá jiná.
Celková rozloha: 1.095 ha 
Přibližná produkce: 56.500  hl 

Cena od - do
Chateau Nenin

Chateau Nenin

Zámek Nenin byl majetkem rodiny Despujol, vytavěný v roce 1840. Rodina Despujol založila panství a vysadila počáteční keře révy v Pomerolu. Rodina Despujol tento prodala v roce 1997, těsně před sklizní rodině Delon. Noví majitelé obohaceni zkušenostmi v řízení Bordeaux panství, protože již měli ve vlastnictví Chateau Leoville Las Cases v St Julien a Chateau Potensac v Haut Médoc. Delon rodina koupila majetek kvůli jejich vztahu s rodinou Despujol , oni byli bratranci přes manželství .V roce 1997...Více informací
Chateau Petrus

Chateau Petrus

Chateau Petrus spadá do oblasti Pomerol. Místní víno je vyráběné výhradně z odrůdy Merlot. Dnes patří rodině obchodníků s vínem Moueix. Přestože vína z Pomerol nebyla nikdy klasifikována, je Petrus nyní jedním z nejvíce hodnocených a nejdražších vín na světě.Négociant J.P.Moueix z Libourne je od roku 1947 technickým ředitelem této usedlosti. Před svou smrtí v roce 1961 předala původní majitelka paní Loubatová, jednu třetinu Pétrusu panu Moueixovi. Neměla žádné děti, jen dvě setry, které spolu ne...Více informací
Chateau Clinet

Chateau Clinet

Ch. Clinet najdeme za pomerolským kostelem v sousedství L´Église-Clinet a Clos L´Église. Historie vinařství je tu datována od 18. století. V 19. století jej  - stejně jako Ch. Pétrus – vlastnila rodina Arnaud. V dalším průběhu se vystřídalo několik dalších majitelů (rodina Constant, která vlastnila též La Fleur-Pétrus, poté pánové Barrat, Guibert, Rideaux a Lugnot). Od posledně jmenovaného vede již přímá linka k rodině Audy, v jejímž vlastnictví byl Clinet až do r. 1991.Právě v této epoše došlo ...Více informací
Chateau Gazin

Chateau Gazin

O tom, jak kvalitním terroirem disponuje Ch. Gazin, svědčí nejlépe skutečnost, že v roce 1979 od něj koupili 5 hektarů vinice majitelé sousedního Ch. Pétrus.  Historie pěstování révy tu sahá daleko do středověku, k Rytířům sv. Jana z Jeruzaléma, kteří tu provozovali farmu se smíšeným hospodařením – dodnes na ně upomíná etiketa. Většího významu se samotnému vinařství dostalo ale až koncem 18. století pod vedením A. Feuilhada. Následující majitel Capitaine-Bayonne, v jehož držení zůstal Gazin přes...Více informací
Clos René

Clos René

Clos René patří díky své rozloze mezi známější pomerolská vína. První zmínka o tomto château pochází z roku 1764, kde je zmiňováno jako „Reyney". Po celou řadu generací je ve vlastnictví jedné rodiny, kterou dnes reprezentuje Jean-Marie Garde, vnuk Pierra Lasserre. Vinice Clos René se nacházejí západně od RN 89 na půdách, jež mají více atraktivity v pasážích se silnějším zastoupením štěrku.Práce ve sklepě nese všechny charakteristické rysy klasického bordeauxského postupu.Clos René náleží v...Více informací
Chateau Belle Brise

Chateau Belle Brise

Henri Bruno de Coincy je potomkem šlechtického rodu, jehož vinařské aktivity na francouzském jihozápadě se datují do roku 1290. Proslul Armagnacem, který je servírován v Elysejském paláci při recepcích, pořádaných francouzskými prezidenty.V roce 1991 Bruno de Coincy zariskoval a zakoupil v Pomerolu parcelu Belle Brise - unikátní štěrkový ostrůvek nikoli nepodobný půdě na Ch. Pétrus, ovšem prakticky beznadějně ztracený - trasa připravované dálnice do Périgordu vedla právě přes něj. Sázka vyšla, d...Více informací
Chateau Bellegrave

Chateau Bellegrave

Jméno „Bellegrave" neboli „Pěkný štěrk" nese v Bordeaux hned několik châteaux. V tomto případě patří do majetku rodiny Bouldy v Pomerolu. Ta koupila Ch. Bellegrave v roce 1951. Vinice se nacházejí v západním sektoru oblasti již za silnicí D 1089, která odděluje hlavní část pomerolského „plateau". Obsahují více štěrku (odtud jméno château), než je v těchto místech obvyklé. Způsob obhospodařování vinice má blízko k biodynamice. Práce ve sklepě je klasická. Jako jedno z mála pomerols...Více informací
Chateau la Cabanne

Chateau la Cabanne

Nejznámější víno z portfolia rodiny Estager, která vlastní v oblasti St. Émilionu a Pomerolu více vinařských majetků, kromě jiného také Ch. Plincette a Ch. Haut Maillet.Réva se v místech dnešních vinic Chateau la Cabanne pěstovala už v galorománských časech. Ve 14. století se pro zdejší lokalitu vžil název „Cabanes", odvozený od názvu chatrčí nevolníků a nájemců půdy. V dlouhé historii château se vystřídali různí majitelé, mezi nimiž stojí za zmínku např. Claude Louis de Gombaud - Ecuyer. S...Více informací
Chateau la Conseillante

Chateau la Conseillante

Château s hvězdnou reputací, rodinnou atmosférou, všudypřítomnou fialovou barvou a nekončící řadou oddaných obdivovatelů.Jméno La Conseillante pochází od dámy jménem Catherine Conseillan, která v 18. století spravovala zdejší panství, tehdy vinařsko-zemědělské. Rodina Nicolas je získala v roce 1871 a od té doby na tomto majetku hospodaří již její pátá generace. Rozloha vinic se od roku 1871 nezměnila. Rozkládají se na nejvyšší, centrální části plošiny Pomerol. Půda v severním úseku vedle Petrusu...Více informací
Chateau la Croix de Gay

Chateau la Croix de Gay

Více informací

Chateau lEvangile

Více informací
Chateau la Fleur de Gay

Chateau la Fleur de Gay

Více informací
Chateau Mazeyres

Chateau Mazeyres

Více informací

Chateau Petit Village

Během 19. století změnila viniční usedlost několik majitelů a přesnější historické informace existují až od století dvacátého, související s příchodem Fernanda Ginesteta na usedlost jako majitele, v roce 1919. Ten již ve stejné době vlastnil věhlasné Château Cos d´Estournel v podoblasti Saint Estephe, na pravém břehu Gironde. Dcera Monseiur Fernanda, Madame de Prats, se stala vlastníkem Château Petit Village v roce 1971 a svěřila jeho řízení synovi Brunovi, který podstatně vylepšil produk...Více informací
Chateau Plincette

Chateau Plincette

Více informací
Chateau la Pointe

Chateau la Pointe

Více informací
Chateau Beauregard

Chateau Beauregard

Více informací
 
Řadit dle: názvu ceny
Chateau Chantalouette 2011 Pomerol Aoc Château de Sales famille Lambert 0.75 l

Chateau Chantalouette 2011 Pomerol Aoc Château de Sales famille Lambert 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 70 % Merlot, 15 % Cabernet Franc a 15 % Cabe...

783,47 Kč
948,00 Kč s DPH
 
  
Chateau Chantalouette 2012 Pomerol Aoc Château de Sales famille Lambert 0.75 l

Chateau Chantalouette 2012 Pomerol Aoc Château de Sales famille Lambert 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 70 % Merlot, 15 % Cabernet Franc a 15 % Cabe...

783,47 Kč
948,00 Kč s DPH
 
  
Chateau Chantalouette 2013 Pomerol Aoc Château de Sales famille Lambert 0.75 l

Chateau Chantalouette 2013 Pomerol Aoc Château de Sales famille Lambert 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 70 % Merlot, 15 % Cabernet Franc a 15 % Cabe...

692,56 Kč
838,00 Kč s DPH
 
  
Chateau Chantalouette 2014 Pomerol Aoc Château de Sales famille Lambert 0.75 l

Chateau Chantalouette 2014 Pomerol Aoc Château de Sales famille Lambert 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 70 % Merlot, 15 % Cabernet Franc a 15 % Cabe...

692,56 Kč
838,00 Kč s DPH
 
  
Chateau Chantalouette 2015 Pomerol Aoc Château de Sales famille Lambert 0.75 l

Chateau Chantalouette 2015 Pomerol Aoc Château de Sales famille Lambert 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 70 % Merlot, 15 % Cabernet Franc a 15 % Cabe...

783,47 Kč
948,00 Kč s DPH
 
  
Chateau du domaine de l´Eglise 2019 Pomerol Aoc  0.75 l

Chateau du domaine de l´Eglise 2019 Pomerol Aoc 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 80% Merlot a 20% Cabernet sauvignon vypěstova...

1 403,31 Kč
1 698,01 Kč s DPH
 
  
Chateau Feytit Clinet 2010 Pomerol Aoc 0.75 l

Chateau Feytit Clinet 2010 Pomerol Aoc 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 90% Merlot a 10% Cabernet franc vypěstovaných...

2 890,91 Kč
3 498,00 Kč s DPH
 
  
Chateau Feytit Guillot 2014 Pomerol Aoc 0.75 l

Chateau Feytit Guillot 2014 Pomerol Aoc 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 90% Merlot, 9% Cabernet franc a 1% Malbec vy...

907,44 Kč
1 098,00 Kč s DPH
 
  
Chateau Gouprie 2018 Pomerol Aoc 0.75 l

Chateau Gouprie 2018 Pomerol Aoc 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 75% Merlot a 25% Cabernet franc vypěstovaných...

1 031,40 Kč
1 247,99 Kč s DPH
 
  
-15%
Chateau la Clemence 2007 Pomerol Aoc 0.75 l

Chateau la Clemence 2007 Pomerol Aoc 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 85 % Merlot a 15 % Cabernet Franc vypěstovaný...

1 404,13 Kč
1 699,00 Kč s DPH
 
  
Chateau la Clemence 2011 Pomerol Aoc 0.75 l

Chateau la Clemence 2011 Pomerol Aoc 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 85 % Merlot a 15 % Cabernet Franc vypěstovaný...

1 485,95 Kč
1 798,00 Kč s DPH
 
  
Chateau la Conseillante 1995 Pomerol Aoc 0.75 l

Chateau la Conseillante 1995 Pomerol Aoc 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůd 81% Merlot a 19% Cabernet Franc vypěstovaných ...

5 452,89 Kč
6 598,00 Kč s DPH
 
  
Chateau la Conseillante 1997 Pomerol Aoc 0.75 l

Chateau la Conseillante 1997 Pomerol Aoc 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůd 81% Merlot a 19% Cabernet Franc vypěstovaných ...

3 717,36 Kč
4 498,01 Kč s DPH
 
  
Chateau la Conseillante 2002 Pomerol Aoc 0.75 l

Chateau la Conseillante 2002 Pomerol Aoc 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůd 81% Merlot a 19% Cabernet Franc vypěstovaných ...

3 287,60 Kč
3 978,00 Kč s DPH
 
  
Chateau la Conseillante 2003 Pomerol Aoc 0.75 l

Chateau la Conseillante 2003 Pomerol Aoc 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůd 81% Merlot a 19% Cabernet Franc vypěstovaných ...

4 130,58 Kč
4 998,00 Kč s DPH
 
  
Zobrazeno 15 položek z 105.
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru