Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Mikrosvin

Výsledek obrázku pro mikrosvin„Víno dělají lidé“. To je to co odlišuje VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s. od ostatních vinařství. Vinařství žijící vlastním životem podřizující vše přírodě, můžete najít v prostředí více než idylickém. Nacházejí se totiž v srdci Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Pálava a přilehlých Dunajovických vrších. Filozofie pěstování révy vinné je založená na malém zatížení keřů, šetrném přístupu k přírodě s maximálním omezením chemických vstupů. „Vyrábíme víno ve vinici“. Vše začíná a končí ve vinici. Osobitý přístup lidí je pro výrobu našich vín nesmírně důležitý. Vinice se mnohdy nacházejí na místech, kam se technika v horším počasí velmi těžko dostává a v tuto chvíli přichází na řadu opět nenahraditelné lidské ruce. Naše nádherné vinice se nachází v katastrech obcí Dobré Pole, Březí, Dolní Dunajovice a Mikulov. Tedy nejen na Pálavě, ale i na necelých pět kilometrů vzdálených Dunajovických vrších, které jsou velmi často opomíjené a přehlížené jen proto, že se nacházejí ve stínu pálavské dominanty.

Ale vína z těchto nádherných poloh v mnoha směrech dokáží plně konkurovat vínům z pálavských svahů. Půdy, kde se nacházejí naše vinohrady jsou s vyšším obsahem vápníku s vyšší skeletovitostí a to dodává našim vínům jedinečnost a výrazně odlišný charakter pálavského terroir. Opravdu výjimečné polohy můžeme hledat v obci Perná, kde na špičkových vinicích pěstujeme nejdůležitější „pálavské“ odrůdy.

Veškerý hroznový materiál je ve vhodný čas šetrně sbírán a dopravován do sklepů k dalšímu zpracování. Je nutné v dnešní době podotknout, že nejlepší hrozny jsou sklízeny ručně! Nejlepší polohy se sklízí do malých bedýnek aby se zamezilo sebemenšímu předčasnému poškození bobulí. Hrozny jsou potom zpracovávány s nejvyšší možnou péčí. Ve výrobě aplikujeme prvky gravitačního přístupu.

Výsledek obrázku pro mikrosvin

Ocenění z mezinárodních soutěží, jako je například: Challenge International du Vin 2004 ve Francii nebo Winemasters Challenge 04v Portugalsku a další vypovídají nejen o kvalitě vína společnosti MIKROSVIN a.s., ale také o konkurenceschopnosti s Evropskou, ale i světovou vinařskou špičkou. nabídnout i zákazníkům a milovníkům vín ze zemí s bohatou vinařskou tradicí a kulturou pití vína. V současnosti se vína společnosti VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s. velice úspěšně prezentovala na několika degustacích v Londýně a díky své kvalitě a atraktivnosti se opět otevřela srdce mnoha milovníků vín a našlasi novou klientelu i v tak konkurenčním prostředí jakým je Londýn. Ostatně se na ocenění můžete podívat zde

 

TERROIR

terroirOblast Mikulovska patří k nejteplejším místům jižní Moravy. Středobodem krajiny, který vyniká již z velké dálky a obzvláštňuje jinak rovinatý horizont, je Pálava - poslední výběžek vápencových Bílých Karpat a perla vsazená na okraj lužních lesů dolního Podyjí. Tato chráněná krajinná oblast zve k výletům do přírody a k zastavení u dobrého vína v mnohých vinárnách i soukromých sklepích. Jižní svahy Pálavy, chráněné od proudnice studených větrů přicházejících podél řeky Svratky Dyjsko-svrateckým úvalem od Brna, se řadí nejlepším viničním tratím Mikulovské oblasti.

Na vápenitých půdách těchto svahů vyzrává Ryzlink vlašský do význačné jakosti charakteristického odrůdového vína. Výbornou jakostí tu vyniká i Rulandské bílé a hlavně jemu příbuzná odrůda Chardonnay. V poslední době se tu osvědčují i některá místní novošlechtění (Palava, Aurelius) nebo i zahraniční odrůda Kerner, která je zvláště vhodná pro vápenité půdy. Ačkoliv je možno najít ze starších dob zprávy o tom, že se na Pálavě pěstovaly i modré odrůdy, převažují v dnešních výsadbách téměř výhradně odrůdy bílé. Hlinitým půdám obcí Dolní Dunajovice, Březí a Dobré Pole vévodí již dlouhá léta Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené a na

méně vhodně položených vinicích Müller Thurgau. Díky tomu, že viniční svahy těchto obcí vystupují nad údolní proudnici chladného vzduchu táhnoucí se za Pálavou směrem na Lednici a Břeclav, dávaly od pradávna vína známá v širokém okolí a proslavily se znamenitými víny odrůd Ryzlinku rýnského a Tramínu.

Vápník obsažený v půdě omezuje růst révy a zkoncentrovává ji, což dává vínům z Mikulovska jedinečný charakter velké pikantnosti, kořenitosti a hutnosti. Můžeme zde objevit vína s osobitým ovocným charakterem. Z přezrálých hroznů jsou to vína s výraznými medovými tóny a zkušení vinaři dovedou vyrobit vína plná, hustá a minerální, botrytického charakteru.

 

VINIČNÍ TRATĚ

ZA CIHELNOU, Mikulov

za_cihelnou

 

Velmi dobrá poloha, ze které vyrábíme vína odrůd Sauvignon, Svatovavřinecké, Ryzlink rýnský, Rulandské modré a vzácně Veltlínské zelené. Část vinic je situována na terasách. Svah má jižní expozici se sklonem až 15 %. Půda je hlinitá, propustná, teplá, s dostatkem vápníku. Většinou jde o mladé vinice, vysazené na počátku 90. let 20. století.

 

 

 

ZIMNÍ VRCH, DOLNÍ DUNAJOVICE

zimni_vrch

Rodí se zde vína odrůd Sauvignon, Tramín červený, Chardonnay, Rulandské šedé a pravidelně také ledové víno z odrůdy Ryzlink Vlašský. Poloha je u nás neobvyklá s východozápadním profilem a náhorní rovinou. Svah má sklon do 15 %. Je zde velmi kvalitní půda: hluboká, velmi záhřevná, bohatá na humus, vododržná s dostatkem vápníku. Nachází se v přírodní lokalitě Dunajovské kopce.

 

 

 

MALÝ SLUŇÁK, DOLNÍ DUNAJOVICE

maly_slunak

Jde o velmi malou polohu s rozlohou jen 4 ha, poskytující však výjimečná vína z odrůdy Veltlínské zelené. Vinice jsou na východním svahu s mírným sklonem do 10 %. Půda je velmi dobrá, hluboká, záhřevná, bohatá na humus s dostatečným obsahem vápníku. Převážně jde o černozem. Na této poloze jsou vinice s vedením Vertiko, které plodí hrozny na svislém kordonu po celé výšce kmene. Část hroznů je tedy výše od země, a díky tomu jsou zde i nejzralejší hrozny s vyšším obsahem kyselin. To je velká výhoda v suchých a teplých letech.

 

 

 

ŽELEZNÁ, PERNÁ

zelezna

Tato špičková poloha poskytuje vyjímečná vína odrůd André, Kerner, Cabernet sauvignon, Merlot, Frankovka a Ryzlink vlašský. Trať leží ve vyšší nadmořské výšce (350 m) na velmi mírných svazích až náhorních rovinách pod vrcholky Pálavy s jižní expozicí. Půda je zde těžší, nezáhřevná, jílovitá, s vysokým obsahem vápníku a vápenným skeletem. Poloha nikdy netrpí suchem. Vinice jsou mladé, vysazené na počátku 90. let 20. století. Z této polohy se dodávalo víno na dvůr císařovny Marie Terezie.

 

 

 

KOTELNÁ, PERNÁ

kotelna

Je to rovněž špičková poloha, která je vlastně pokračováním tratě Železná, zakončená tzv. Perenským kotlem. Z této tratě vyrábíme vína odrůd Neuburské, Rulandské šedé a Sauvignon. Poloha má stejné půdní i expoziční podmínky jako Železná, jen její jihovýchodní část končí propadlinou.

 

 

 

 

GOLDHAMER,PERNÁ

goldhamer

Výtečná poloha těsně sousedící se Železnou a Kotelnou, pod kterými leží. Vinice jsou na jižním svahu na úpatí Pálavy s větším sklonem než na trati Železná. Půda je zde těžká, jílovitá s vysokým obsahem vápníku a také více kamenitá.

Z této polohy vyrábíme vína odrůd Ryzlink vlašský, Sylvánské zelené a Cabernet sauvignon. Rovněž z této polohy se dodávalo víno na dvůr Marie Terezie.

 

 

 

ZADNÍ PURMICE,PERNÁ

zadni_purmice

Podle starousedlíků jde o nejlepší polohu v Perné. Vinice jsou na terasách na jižním svahu s velkou svažitostí 15-20 % na úpatí Pálavy. Půda je velmi dobrá, těžká, ale méně jílovitá a méně kamenitá s vysokým obsahem vápníku. Z této polohy produkujeme víno odrůdy Sauvignon. Vinice jsou mladé, vysazené na počátku 90. let 20. století.

 

 

 

JIŽNÍ SVAH,PERNÁ

jizni_svah

Průměrnější poloha leží na jižním svahu s mírným sklonem na úpatí Pálavy, nad silnicí spojující Pernou s Horními Věstonicemi. Víno jsme z této polohy vyrobili pouze jednou a to Ryzlink vlašský. Je zde dobrá hlinitá půda, propustná a záhřevná s dostatečným obsahem vápníku. Tato poloha leží pod tratí Zadní Purmice a vinice je velmi stará.

 

 

 

LEVÁ KLENTNICKÁ,PERNÁ

leva_klentnicka

Nově vysazená špičková poloha leží na jižním svahu s velkým sklonem na jižním úpatí Pálavy, nad silnicí spojující Pernou a Klentnici. Větší část vinic je vysazena na terasách. Dosud vyrábíme z této polohy jen vína odrůd Rulandské šedé a Cabernet Moravia. Půda je těžší, hlinitojílovitá s vysokým obsahem vápníku a vápenným skeletem. Mladá vinice byla vysazena na konci 90. let 20. století.

 

 

 

DANIEL, DOBRÉ POLE

daniel

Je to vyhlášená poloha, ze které se sklízí hrozny pro výrobu vín odrůd Muškát Moravský, Veltlínské zelené a Chardonnay. Vinice s jižní expozicí leží na mírném svahu se sklonem maximálně 10 %. Půda je hluboká, záhřevná, bohatá na humus, vododržná, černozem i spraš s obsahem vápníku do 10 %. Všechny vinice na této poloze jsou mladé, vysazené na počátku 90. let 20. století. Tato poloha nebyla dlouhá léta vinařsky využívána.

 

 

 

LIŠČÍ VRCH,BŘEZÍ

lisci_vrch

Znamenitá poloha poskytuje špičková vína stabilní kvality odrůd Ryzlink vlašský, Zweigeltrebe, Rulandské bílé a Chardonnay. Vinice jsou na mírném svahu s jižní expozicí se sklonem 10 %. Menší část vinic je na terasách. Půda je velmi rozmanitá, trochu chudší než na trati Daniel, ale i zde lze nalézt černozem, spraš a místy jíl s vápenným skeletem. Půda má dostatečný obsah vápníku, kolem 10 %. Část vinic je ve stáří nad 30 let. Poloha leží nad mrazovou hranicí 215 m nad mořem, takže zde vinice odolala i neobvykle nízkým mrazům v roce 1985.

 

 

 

OŘECHOVÁ HORA, BŘEZÍ

orechova_hora

Tato poloha je věrnou kopií Liščího vrchu, na který navazuje. Svažitost, orientace a půdní podmínek jsou obdobné jako na poloze Daniel, snad jen s vyšším obsahem vápenného skeletu. Jde převážně o velmi staré vinice. Z této polohy vyrábíme vína odrůd Svatovavřinecké, Müller Thurgau a Ryzlink vlašský.

 

 

 

oficiální stránky vinařství ...

 

Cena od - do
Řadit dle: názvu ceny
Chardonnay „ Flower line ” 2020 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Chardonnay „ Flower line ” 2020 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Chardonnay vypěstovaných na moravských vini...

214,88 Kč
260,00 Kč s DPH
 
  
Chardonnay „ Flower line ” 2021 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Chardonnay „ Flower line ” 2021 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Chardonnay vypěstovaných na moravských vini...

214,88 Kč
260,00 Kč s DPH
 
  
Kerner „ Flower line ” 2022 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Kerner „ Flower line ” 2022 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Kerner vypěstovaných na moravských vinicích...

214,88 Kč
260,00 Kč s DPH
 
  
-28%
Merlot „ Flower line ” 2016 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Merlot „ Flower line ” 2016 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Merlot vypěstovaných na moravských vinic...

164,46 Kč
199,00 Kč s DPH
 
  
Merlot „ Flower line ” 2020 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Merlot „ Flower line ” 2020 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Merlot vypěstovaných na moravských vinic...

204,96 Kč
248,00 Kč s DPH
 
-26%
Muller Thurgau „ Flower line ” 2020 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Muller Thurgau „ Flower line ” 2020 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Muller Thurgau vypěstovaných na moravských ...

164,46 Kč
199,00 Kč s DPH
 
  
Muller Thurgau „ Flower line ” 2022 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Muller Thurgau „ Flower line ” 2022 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Muller Thurgau vypěstovaných na moravských ...

214,88 Kč
260,00 Kč s DPH
 
  
-39%
Muškát moravský „ Flower line ” 2016 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Muškát moravský „ Flower line ” 2016 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Muškát Moravský vypěstovaných na moravských...

131,40 Kč
158,99 Kč s DPH
 
  
-23%
Muškát moravský „ Flower line ” 2019 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Muškát moravský „ Flower line ” 2019 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Muškát Moravský vypěstovaných na moravských...

164,46 Kč
199,00 Kč s DPH
 
  
Muškát moravský „ Flower line ” 2022 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Muškát moravský „ Flower line ” 2022 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Muškát Moravský vypěstovaných na moravských...

214,88 Kč
260,00 Kč s DPH
 
  
-28%
Muškát moravský „ Standard line ” 2015 jakostní odrůdové víno Mikrosvín 0.75 l

Muškát moravský „ Standard line ” 2015 jakostní odrůdové víno Mikrosvín 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Muškát Moravský vypěstovaných na moravských...

81,82 Kč
99,00 Kč s DPH
 
  
Neuburské Traditional line „ Perná Kotelná ” 2019 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Neuburské Traditional line „ Perná Kotelná ” 2019 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Neuburské vypěstovaných na moravských vinic...

304,13 Kč
368,00 Kč s DPH
 
  
-26%
Pálava „ Flower line ” 2019 výběr z hroznů Mikrosvín 0.75 l

Pálava „ Flower line ” 2019 výběr z hroznů Mikrosvín 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Pálava vypěstovaných na moravských vinicích vina...

164,46 Kč
199,00 Kč s DPH
 
  
Pálava „ Flower line ” 2021 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Pálava „ Flower line ” 2021 pozdní sběr Mikrosvín 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Pálava vypěstovaných na moravských vinicích vina...

218,18 Kč
264,00 Kč s DPH
 
  
Rulandské bílé Liščí vrch „ Traditional line ” 2016 výběr z hroznů Mikrosvín 0.75 l

Rulandské bílé Liščí vrch „ Traditional line ” 2016 výběr z hroznů Mikrosvín 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Rulandské bílé vypěstovaných na moravských ...

229,75 Kč
278,00 Kč s DPH
 
  
Zobrazeno 15 položek z 60.
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru