Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Jižní Amerika

Jižní Amerika představuje jižní část amerického kontinentu. Její větší část na jižní polokouli, menší na severní polokouli - 4 státy Venezuela,Guyana,Surinam a Francouzská Guyana . Kontinentem prochází rovník a obratních kozoroha.Kontinent je na západě ohraničen Tichým a na východě Atlatickým oceánem. Na jihu odděluje Drakeův průliv jižní cíp kontinentu tvořený ostrovem Ohňová země od Antarktidy.

ttt

Jihoamerický subkontinent lze rozdělit na tři velké geografické celky:

  • Andy na západě
  • Tři velké nížiny na východ od And
  • Tři pohoří východně od And

Na západním pobřeží kontinentu tvoří Andy nejdelší pevninské pohoří na Zemi. Velehory se táhnou v délce 7 500 km od Venezuely podél pobřeží Tichého oceánu až k jižnímu cípu Patagonie . Nejvyšší vrchol And, který je zároveň nejvyšší horou Jižní Ameriky s 6 959 metrů výšky Aconcaqua .

Okraj Jižní Ameriky při pobřeží Tichého oceánu je ovlivňován geologicky aktivním okrajem kontinentu ve formě subdukční zóny. Atlantská strana kontinentu je geologicky pasivní. Východní hory kontinentu mají prekambrický  základ, který je překryt pískovcem. V nížinných strukturách řek převažují třetia čtvrtohorní sedimenty. Na jihu tvoří patagonská platforma základnu patagonské vysočiny. Orogenní Andy tvoří většinou vrstvy vulkanických sedimentů, poprekambrické sedimenty, a pohoří z doby středního a mladšího prekambria.

Jihoamerický kontinent byl od 16. do počátku 19.století téměř zcela rozdělen do kolonií pod španělskou a portugalskou nadvládou. V současnosti zde existuje 12 nezávislých republik a 3 závislá území : Francouzská Guyana,Falklandy a Jižní Georgie

Hlavními vinařskými zeměmi jsou :

  • Chile
  • Argentina
  • Uruquay
  • Brazílie
Brazílie

Brazílie

Přestože je Brazílie světovým nováčkem v produkci luxusníchznačkových vín, každým dnem si své místo na trhu upevňuje a s úspěchem konkuruje známým sklepům v Chile, Argentině a sklepům Nového světa vůbec.Brazílie produkuje fantastické sekty vyráběné klasickou metodou "champenois", a to bílé, vyráběné z odrůdy Chardonnay, Pinot Noir, Riesling, či růžové z odrůd Chardonnay-Pinot Noir. V zemi se též produkují vynikající a osvěžující sekty typu Asti.Existují také výtečná "tropická"...Více informací
Chile

Chile

Chile se v produkci kvalitních vín považuje za nejvyhledávanější oblast Jižní Ameriky, a to především díky kvalitním odrůdovým vínům. Chile má dlouhou vinařskou historii, která se datuje do 16. století, kdy španělští dobyvatelé v období kolonizace přivezli do oblasti vinnou révu. Mniši, kteří přišli s vojáky, začali obracet zdejší obyvatele na křesťanskou víru. Pro bohoslužby potřebovali víno a proto založili první vinice. O další rozšíření se zasloužili v 19. století přistěhovalci z Evropy. Mez...Více informací
Argentina

Argentina

Tato země z jižního cípu Ameriky je pátou největší vinařskou zemí světa. Kořeny místního vinohradnictví nalezneme ve Španělsku - v průběhu španělské kolonizace přivezl Juan Cedrón první vinnou révu již v roce 1557. Katoličtí kněží poté zakládali vinice kolem svých klášterů, aby získali víno pro své svaté mše.V 19. století imigranti z Evropy (převážně ze Španělska, Itálie, Německa a Francie) přivezli nové odrůdy a začali s novými kultivačními technikami - ideální prostředí pro pěstování našli v A...Více informací
Uruquay

Uruquay

Uruguay patøí k menším, ale nejèistším zemím jižní polokoule rozprostírající se mezi dvìma giganty Argentinou a Brazílií. Má vynikající klimatické podmínky, velmi podobné Bordeaux, obzvláštì pak na jihu poblíž hlavního mìsta Montevidea. Podobnì jako Chile nebo Argentina, je i Uruguay vinaøskou zemí z Nového svìta. Vždy víno se tu pìstuje již více než 250 let díky španìlským pøistìhovalcùm, ale do povìdomí svìtové ve...Více informací
 
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru