Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Privátní klientela

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího - společnosti Dios trading spol. s r.o. se sídlem V Modřicích, Husova 593, PSČ: 664 42, IČ: 494 44204, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C vl. 12149

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v popisu objednávky, jejíž kopie je odeslána na zadaný e-mail kupujícího. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů. Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mohou být ilustrativní.

Platba bankovním převodem

Číslo bankovního účtu společnosti, při platbě bankovním převodem, kupující zjistí při potvrzení objednávky, kdy následně na to kupujícímu vystaví prodávající fakturu pro uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Omezení plnění

Vzhledem k tomu, že prodávaným zbožím jsou alkoholické nápoje, může zákazník uskutečnit objednávku pouze pokud dosáhl plnoletosti. Toto omezení se týká pouze alkoholických nápojů, ostatní prodávané zboží této vyjímce nepodléhá. Zákazník odesláním závazné objednávky stvrzuje, že je plnoletý.

Cena plnění

Cena je vždy závisla na dosažených zvýhodněních nákupu v závisloti na jeho výši případně dalších věrnostních zvýhodněních kupujícího.

Poskytované slevy na zboží

Množstevní slevy u jednorázových nákupů -

- v případě nákupu nad 8000 Kč bez DPH doprava zdarma

- v případě nákupu nad 50000 kč bez DPH je poskytnuta sleva ve výši 2 %

- v případě nákupu nad 80000 kč bez DPH je poskytnuta sleva ve výši 4 %

- v případě nákupu na 100000 Kč bez DPH je sleva stanovena individuálně po dohodě se sommeliérem společnosti


Věrnostní slevy u stálých zákazníků

v případě že jste s našimi službami spokojeni a zůstáváte našim zákazníkem v průběhu celého kalendářního roku získávate speciální věrnostní slevu pro celý příští kalendářní rok ve výši -


- v případě ročního nákupu ve výší minimálně 200000 Kč bez DPH získáváte pro příští kalendářní rok automaticky slevu 1 % bez ohledu na výši jednotlivých dalších odběrů

- v případě ročního nákupu ve výší minimálně 500000 Kč bez DPH získáváte pro příští kalendářní rok automaticky slevu 2 % bez ohledu na výši jednotlivých dalších odběrů

- v případě ročního nákupu ve výší minimálně 1000000 Kč bez DPH získáváte pro příští kalendářní rok automaticky slevu stavovenou dohodou se someliérem společnosti bez ohledu na výši jednotlivých dalších odběrů

Kalendářní rok nákupu - je pro účely této vinotéky období 365 dní od uskutečnění prvního nákupu v daném roce .

Na zboží uvedené ve skupině AKČNÍ NABÍDKA se již žádné slevy nevztahuji .

Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi.

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění nebo úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy. Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (srov. ust. § 53, odst.3 a § 53a občanského zákoníku).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

U všech průmyslových vín do ceny 250 Kč s DPH automaticky nahrazujeme starší ročník za mladší, v zájmu našich klientů. Tudíž, pokud kupujícímu zálěží na daném ročníku, postačí napsat do poznámky k objednávce. Jinak dodáme víno dané kvality v optimálním ročníku pro konzumaci.

Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky (viz sekce kontakty).

Vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy, a všechny kroky a náležitosti se řídí dílčími paragrafy Občanského zákoníku. Před odesláním zboží na naší adresu je nutné zaslat (emailem, faxem nebo samostatným, případně ke zboží přiloženým dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci.


Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu nejpozději do 14dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel. Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zboží jinak, než je nutmé s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f.


Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme. Po obdržení vráceného zboží mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí peníze včetně nákladů na dodání , které jsou na adresu kupujícího odeslány neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00

Záruka na zboží

Záruční podmínky se řídí obecnými pravidy platného občanského zákoníku, včetně záručních lhůt podle jednotlivých kategorií v období 24 měsíců od zakoupení zboží.

Dodací podmínky

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). V případě, že zboží má prodávající skladem, vyexpeduje je - předá dopravci - hned následující pracovní den po potvrzení objednávky, dodací lhůta činí maximálně osm pracovních dní dle přepravních podmínek dopravce. V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do osmi pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě). Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a nabývá k němu vlastnického práva.

Dopravní podmínky a poštovné

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny:

V rámci služeb odběratelům se snažíme aby jim za doručení zboží nevznikaly žádné další náklady s nákupem v naší Vinotéce. Proto v rámci přípravy zboží nikdy neúčtujeme kompletaci a balení jednotlivých objednávek. Objednávky se snažíme v rámci našich závozových tras a směrů zavážet také zdarma. Pokud se jedná o směry kam běžně zboží nezavážíme případně o objednávky do 12 ks respektive do hodnoty objednávky do 3000 kč bez DPH pouze přeúčtováváme poplatky které účtuje Top Trans dle jejich aktuálního ceníku, které převážně u malých zásilek využíváme. U objednávek nad 3400 Kč bez DPH náklady spojené s dopravou zboží až k Vám domů vždy bereme v plném rozsahu na sebe.

Zasílání kusových zásilek (do 30 ks)

Zaslání zasilatelskou službou Top Trans dle platného tarifu v nákupním košíku. Z důvodu přepravy jsou tyto zásilky baleny do speciálních polystyrenových boxů které zaručují nerozbitnost zboží. Zdarma logistické poplatky pro území České republiky při odběru nad 8 000 Kč.

Zasláním na dobírku Top Transem dle platného tarifu v nákupním košíku. Z důvodu přepravy jsou tyto zásilky baleny do speciálních polystyrenových boxů které zaručují nerozbitnost zboží. Zdarma logistické poplatky pro území České republiky při odběru nad 8 000 Kč.

Dodání v Praze , Brně, Olomouci a blízkém okolí ( do 20 km )dle platného tarifu v nákupním košíku. Zdarma logistické poplatky při odběru nad 3400 Kč bez DPH.

Dodání po území ČR s vyjímkou míst v bodě 3 jsou zdarma logistické poplatky při odběru nad 8 000 Kč bez DPH.

Zasílání objemových zásilek (více než 30 lahví )


Dopravní termíny se sjednávají individuálně a jsou zajišťovány individuálně naší dopravou , s tím že dodání po území ČR s vyjímkou míst v bodě 3 předchozího odstavce jsou zdarma logistické poplatky při odběru nad 8 000 Kč bez DPH.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky a správný počet balíků.

Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Tyto obecné Obchodní podmínky jsou platné od 1. května 2015

 

Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru