Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Dezertní vína

kkkkDezertní víno obsahuje vyšší podíl cukru či alkoholu. Cukr i alkohol může být uměle zvyšován během výroby.Význam termínu dezertní víno se postupně mění a jeho výklad není striktně vymezen.

V osmdesátých letech se sladká vína dělila do následujících čtyř skupin :

 • přírodní sladká
 • dezertní (přislazovaná cukrem)
 • dezertní kořeněná (vermuty)
 • dezertní likérová

Současný Vinařský zákon hovoří o vínech likérových a aromatizovaných, ale dezertní vína nespecifikuje. Jelikož je i v zahraničí užívání tohoto pojmu jistým způsobem roztříštěno, chápe se dnes jako dezertní každé víno s vyšším obsahem cukru (i přírodního) a obvykle vyšším obsahem alkoholu (což ale není podmínkou).

V Anglii se takto označují všechna sladká vína, která jsou servírovaná zároveň s pokrmem s výjimkou bílých vín fortifikovaných, která se servírují před jídlem. Ve Spojených státech jsou jako dezertní označována vína s obsahem alkoholu nad 14%, zatímco v Německu se obsah alkoholu nezohledňuje.

U nás za dezertní vína můžeme považovat :

 • Výběry z cibéb vyrobena z přezrálých či botrytických cibéb
 • Slámová vína vyrobena z vysušovaných bobulí
 • Ledová vína vyráběná z přirozeně zmrzlých bobulí
 • Botrytické sběry - vína s obsahem bobulí napadených botrytidou
 • Fortifikovaná vína - vína s přidaným alkoholem
 • Likérová vína
 • Aromatizovaná vína

    U nás se vyrábějí bílá a červená dezertní vína s obsahem alkoholu od 15 do 20 obj. %. Cukru mají mít ne méně než 50 gramů na litr. Vyrábějí se z vhodných přírodních vín přídavkem čistého lihu pro dosažení potřebného alkoholu a přídavkem potřebného množství zahuštěného révového moštu k dosažení potřebného obsahu cukru. Dezertní vína se musejí nechat po vyrobení ležet v klidu, aby se přidaný cukr i alkohol s vínem zharmonizoval a vynikly hlavně vlastnosti vína použitého k výrobě.

jjjjjV zahraniční, zejména v jižních vinařských oblastech, kde hrozny dozrávají s vysokým obsahem cukru nebo se dosušují na slunci, se vyrábí celá řada typových dezertních nebo likérových vín s vysokým obsahem cukru lišících se nejen svými specifickými vlastnostmi, ale i obsahem cukru a alkoholu. Z těchto vín jsou nejznámější Portské, Malga a Marsala. Zvláštní skupinu tvoří vína vyráběná za přístupu vzduchu oxidačním způsobem. K těmto vínům patří především Madeira a Sherry.
    Hlavním znakem dezertních vín je vyšší obsah alkoholu (15-19% objemu nebo dokonce více) i vyšší obsah cukru (14-20%). Některé druhy dezertních vín se vyrábějí i s nižším obsahem cukru nebo jako suchá dezertní vína bez cukru.Vyšší obsah alkoholu se při výrobě dezertních vín zajišťuje buď přímým prokvašováním moštů s vyšším obsahem cukru pomocí vysoce výkonných kvasinek, anebo přídavkem alkoholu v podobě čistého lihu či vinného destilátu.Vyššího obsahu cukru se dociluje přerušením kvašení přídavkem alkoholu do kvasícího moštu, anebo přídavkem zahuštěného révového moštu do vína použitého k výrobě dezertních vín.
    K úpravě jižních dezertních vín se používají i mistely, což jsou alkoholizované révové mošty na 23-25% objemu alkoholu přídavkem vinného destilátu. Obsah cukru odpovídá původnímu obsahu cukru v konzervovaném moštu.

oooooObsah cukru v jižních dezertních vínech se upravuje také pomocí mistel vyrobených konzervací kyselinou siřičitou v množství 30-50 g SO2/l, která se do moštu přidává buď jako kyselina siřičitá, nebo jako kysličník siřičitý v plynném stavu. Takto připravená mistela se před použitím odpaří ve vakuu na třetinu svého objemu. Tím se vypudí volný kysličník siřičitý a získaný odsířený a zahuštěný mošt se používá k úpravě obsahu cukru v dezertních vínech.
Pro zharmonizování charakteru se dezertní vína také pasterují. Při výrobě některých druhů dezertních vín se používají i různé způsoby tepelného ošetření pro získání speciálních tónů ve vůni i chuti.
K dezertním vínům je možno počítat i vína z jižních vinařských oblastí vyrobená hlubokým prokvašováním cukernatých moštů, která obsahují 13-15 % alkoholu a minimálně 50 g cukru v litru. Často se do nich přidávají maceráty, jako jsou výluhy z fíků, svatojanského chleba, rozinek nebo pomerančové kůry. Vznikají tak zajímavá typová dezertní vína, která však svým významem a rozsahem výroby většinou nepřekračují hranice státu, kde jsou vyráběna.
    Na rozdíl od nich jsou všeobecně známá vína, k jejichž rozšíření napomohli Angličané. Ti zvláště v 16. a 17. století jako občané bohaté koloniální říše vybírali ve vinařských západních zemích ve velkém měřítku nejrůznější vína a dováželi je do Anglie. Při těchto nákupech objevovali některá typová vína, která jim zvláště zachutnal, a začali je odebírat ve větší míře než vína ostatní. Jejich zájem zvýšil samozřejmě i aktivitu výrobců, kteří se snažili, aby tento zájem byl trvalý. Při delší námořní přepravě těchto vín působily na jakost vína různé vlivy, jež výrobci museli vzít v úvahu. Především museli vína přialkoholizovávat, aby při dlouhé plavbě nezačala znovu kvasit. Určitým způsobem ovlivňovaly jakost i charakter vína vysmolené soudky i kožené měchy, ve kterých se vína přepravovala, i vliv extrémních teplot při dlouhé dopravě. Tyto vlivy působily zřejmě i na vznik nových odstínů ve vůni i chuti přepravovaných vín, na které si konzumenti zvykli a kterým se museli výrobci vín přizpůsobovat. Tak vznikly klasické způsoby výroby nejoblíbenějších dezertních vín, jež trvají, i když modernizované, prakticky dodnes. Mezi vína, která se stala tímto způsobem nejznámější, patří Porto, Malaga, Marsala, Madeira a Sherry.

z dalších jmenujme ...

 • Commandaria - řecké víno pocházející z Kypru vyráběné z přezrálých dosušovaných bobulí
 • Prošek - chorvatské víno vyráběné v dalmácké oblasti z bobulí seschlých na slunci
 • Tokajská vína (sladká) - maďarská a slovenská botrytická vína
 • Sauternes - francouzské botrytické víno z bordeaux
 • Kagor - moldavská vína vyráběná z přezrálých hroznů Cabernet Sauvignon

ppppDezertní vína bývají obvykle těžká, často sladká a používají se jako aperitivy, nebo jsou servírována ke sladkým dezertům. Využití záleží na konkrétním druhu vína; rozptyl je velmi široký, takže obecný charakter není snadné specifikovat. Všechna tato vína se vyrábějí speciálními technologickými postupy, podle nichž trvá jejich produkce několik let. to ovšem jejich výrobu značně zdražuje, a proto i cena těchto vín vyrobených klasickým způsobem je značně vysoká. Pro běžný konzum se ovšem zavádějí i zde moderní velkovýrobní postupy, jimiž se doba výroby těchto vín zkracuje.

Cena od - do
Portugalsko - Portská vína

Portugalsko - Portská vína

Portské víno je víno fortifikované, neboli dolihované. Pochází z vinic ze severní části Portugalska, z oblasti řeky zvané Douro. Své jméno získalo podle města Porto - města, ležícího při ústí řeky Douro do Atlantského oceánu. Právě z tohoto města totiž vyplouvali od počátku lodě s tímto výjimečným vínem na palubě, směřující do celého světa. Právě v Portu také do dnes zraje portské víno ve starodávných sklepích. Přestože se po celém světě vyrábí mnoho vín portského stylu, název Port nebo Porto sm...Více informací
Španělsko - Sherry

Španělsko - Sherry

Sherry alias Jerez (španělský název) je též pojmenováno podle stejnojmenného města. Veškeré sklizené hrozny jsou z „trojúhelníku“ měst Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda a El Puerto de Santa María.Sherry může být vyráběno pouze z hroznů sklizených uvnitř této oblasti, která je na špičce jihozápadní Evropy. Rozšíření a slávu přinesli sherry Britové, kteří mu dali jméno. Na své výpravy ho brával již Kryštof Kolumbus. Historie sherry je dlouhá přes tři tisíce let. Sahá až ke starým Féničan...Více informací
Tokajská vína

Tokajská vína

Nejsevernější a nejslavnější vinařský region Maďarska s více než 1000 let starou historií. Klima a půdní složení jsou vcelku totožné s regionem Mátraalja. ást oblasti Tokaj zasahuje i na východní Slovensko. Celá tato oblast se vyznačuje velmi příznivými klimatickými podmínkami pro pěstování révy vinné. Je to především dlouhý, suchý a teplý podzim,který umožňuje pozdní sklizeň vysoce cukernatých hroznů, jejichž bobule ještě před sklizní zasychají a cibébovatí.Řeky Tisa a Bodrog přispívají k tvorb...Více informací
Portugalsko - Madeirská vína

Portugalsko - Madeirská vína

Madeira je víno vyráběné na stejnojmenném portugalském souostroví, které leží v Atlantickém oceánu. je hornaté souostroví se sopečnou půdou a oceánským podnebím, kde je pěstování vína velmi obtížné. Vinohrady jsou proto vysazeny na lidmi vytvořených terasách s čedičovým podložím ve výšce od 0 až do 900 m.n.m. Mechanická sklizeň téměř není možná, což výrobu vína prodražuje.Když se v 15. století ostrov osidloval, kázal portugalský princ Jindřich  vysadit původně krétskou vinnou révu, jejíž produkt...Více informací
Itálie - Marsala

Itálie - Marsala

Stejně jako mnoho jiných slavných likérových vín vděčí i marsala za svoji existenci Angličanům. V jejím případě to byl John Woodhouse, obchodník z Liverpoolu, který víno v roce 1773 objevil a v roce 1776 založil první společnost na výrobu vín tohoto typu. Toto nejslavnější sicilské fortifikované víno zaujalo také pozornost Lorda Nelsona, který je používal jako náhradu za rum pro své námořníky ve válkách proti Napoleonovi ve Středomoří. Taková substituce zajistila marsale velkou slávu.Základem ví...Více informací

Francie - Jura

Více informací
Francie - Pineau des Charentes

Francie - Pineau des Charentes

Historie vinohradnictví v regionu Charentes spadá do období Římanů. První vinohrady byly vysázeny kolem městečka Saintonge, později byly rozšířeny směrem k jihu do regionů Aunis a Angoulême. Město Cognac a okolní přístavy na řece Charentes se staly centrem obchodu s vínem. O vzniku Pineau des Charentes doposud kolují pouze legendy. Ta nejznámější praví, že vzniklo úplnou náhodou. V roce 1589 , kdy byl korunován král Jindřich IV., jeden z vinařů omylem vylil hroznovou šťávu do sudu s koňakem...Více informací
Španělsko - Malaga

Španělsko - Malaga

Hovoříme-li o historii vína, nejprve musíme vědět, že díky cukrům koncentrovaným v hroznech a hojnosti jejich šťávy mají hrozny tendenci kvasit přirozeně. Takže když jsou hrozny zralé, jejich šťáva vstupuje do kontaktu s kvasinkami přirozeně přítomnými v jejich slupce, a pokud se tak stane v nádobě, šťáva zkvasí sama. Je možné představit si člověka v době kamenné, jak ukládá zralé hrozny do nějaké nádoby a na čas na ně zapomíná a nechává je náhodně zkvasit. Je nemožné zjistit, kdo vypil toto prv...Více informací
Itálie - Vin Santo

Itálie - Vin Santo

Zjednodušeně slámové víno Vin Santo ( nebo v překladu „svaté, požehnané“ víno) z Toskánska. v Toskánská specialita která se vyrábí už několik staletí, a to asi bez větších změn v technologii, dnes si těžko představite toskánské víno, které by bylo tradičnější a "autentičtější". Obecně patří do skupiny vín zvaných "passito", jak se v Itálii říká vínům z částečně usušených bílých i modrých hroznů, která mohou mít po vykvašení různý obsah zbytkového cukru. I Vin Santo se vyrábí ...Více informací
Francie - Floc de Gascogne

Francie - Floc de Gascogne

Floc de Gascogne je lahodné likérové víno, které se ze 2/3 skládá z vinné šťávy a z 1/3 z armagnacu. Patří mezi tradiční aperitivy západní Francie. Nejlépe chutná vychlazené.Více informací
Vermuty - kořeněná vína

Vermuty - kořeněná vína

Vyrábějí se stejným způsobem jako vína dezertní s tím, že se do nich přidávají navíc přísady dodávající jim požadovanou chuť i vůni. Patří sem hlavně aperitivy, vermuty a vína kořeněná speciálními přísadami. Při jejich výrobě se musí dodržovat všechna ustanovení platná pro výrobu révových vín zabraňujících jejich falšování.     Vermuty se vyrábějí vyluhováním rozmělněných aromatických drog ve víně nebo přídavkem jejich alkoholického výtažku do vína. Rozmělněné drogy se dají do sáčku, který se za...Více informací
Vína Japonská

Vína Japonská

Více informací
Naše dezertní vína

Naše dezertní vína

Dezertní víno obsahuje vyšší podíl cukru či alkoholu. Cukr i alkohol může být uměle zvyšován během výroby.Význam termínu dezertní víno se postupně mění a jeho výklad není striktně vymezen.V osmdesátých letech se sladká vína dělila do následujících čtyř skupin :přírodní sladkádezertní (přislazovaná cukrem)dezertní kořeněná (vermuty)dezertní likérováSoučasný Vinařský zákon hovoří o vínech likérových a aromatizovaných, ale dezertní vína nespecifikuje. Jelikož je i v zahraničí užívání tohoto pojmu j...Více informací
Francie ostaní regiony

Francie ostaní regiony

Sladká vína oblasti Roussillon -I. Rivesaltes ( 3400 ha ) - Apelaci tvoří 86 obcí departementu Pyrénées-Orientales a 9 obcí departementu Audes. Na východě apelaci vymezuje Středozemní moře, na jihu Španělsko a na západě hora Canigou. Barvy vín této apelace se nazývají: Ambré, Tuilé a Grenat. Vína Rivesaltes Ambré se vyrábějí z odrůd Grenache Blanc a Gris, Macabeu, Malvoisie du  Roussillon, Muscat Petits Grains a Muscat d’Alexandrie. Vína Rivesaltes Tuilé se vyrábějí z Grenache Noir a odrůd Rives...Více informací
 
Řadit dle: názvu ceny
-45%
Fortified wines aged Tawny 10 years old Barossa valley Grant Burge 20% vol. 0.75 l

Fortified wines aged Tawny 10 years old Barossa valley Grant Burge 20% vol. 0.75 l

Červené fortifikované víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Grenache a Syrah vypěstovaných na vin...

495,04 Kč
599,00 Kč s DPH
 
  
-37%
Fortified wines aged Tawny 20 years old Barossa valley by Grant Burge 20% vol.0.75 l

Fortified wines aged Tawny 20 years old Barossa valley by Grant Burge 20% vol.0.75 l

Červené fortifikované víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Grenache a Syrah vypěstovaných na vin...

1 569,42 Kč
1 899,00 Kč s DPH
 
  
-28%
Fortified wines aged Tawny Barossa valley by Grant Burge 20% vol.   0.75 l

Fortified wines aged Tawny Barossa valley by Grant Burge 20% vol. 0.75 l

Červené fortifikované víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Grenache a Syrah vypěstovaných na vin...

313,22 Kč
379,00 Kč s DPH
 
  
-25%
Hutchison´s Ginger wine 13.5% vol. 0.70 l

Hutchison´s Ginger wine 13.5% vol. 0.70 l

Fortifikované víno vyrobené z hroznů vinné révy různých odrůd vypěstovaných na anglických vinicích v...

222,31 Kč
269,00 Kč s DPH
 
  
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru