Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Mikulovsko

mikulovMikulovská podoblast je jednou ze čtyř podoblastí vinařské oblasti MORAVA. Mikulovskou vinařskou podoblast charakterizují vápencové elevace Pavlovských vrchů. Na jejich úbočích a v širším okolí jsou rozšířeny vápenité jíly, písky i mohutné sprašové návěje.

Celková výměra: 4 750 ha
Vinařské obce: 30
Vinařské tratě: 182

V okolí Pálavy se pěstuje Ryzlink vlašský, Rulandské bílé a Chardonnay, daří se tu i odrůdám Müller Thurgau, Neuburské a Sylvánské zelené. Na Šlechtitelské stanici vinařské v Perné vznikla aromatická odrůda Pálava.

Město Mikulov se záhy stalo významným vinařským střediskem díky výborným viničním polohám jak v bezprostřední blízkosti města, tak v mnoha obcích v okolí, z nichž vynikly zejména Valtice ozdobené zámkem, v jehož sklepeních se nachází celoročně otevřená degustační expozice naší nejvyšší soutěže vín Salon vín České republiky. Ve Valticích je i naše nejstarší vinařská škola. Středobodem krajinné krásy je Pálava - poslední výběžek stepí Panonie, vápencových Alp a perla vsazená na okraj lužních lesů dolního Podyjí. Tato chráněná krajinná oblast spolu s Lednicko-valtickým areálem zve k výletům do přírody a k zastavení u dobrého vína v četných vinárnách a soukromých sklepech. Význačné postavení díky kvalitě vín si tu získaly již ve středověku obce Sedlec, Dolní Dunajovice, Pavlov, Perná, Dolní a Horní Věstonice, Novosedly a Brod nad Dyjí. Na vápenitých půdách v okolí Pálavy vyzrává Ryzlink vlašský do význačné jakosti odrůdového vína s nezaměnitelným charakterem zvláštní minerálnosti, která vynáší nenapodobitelnou souhrou pobízivou strukturu vín této staré odrůdy, která tu našla svůj pravý domov. Výbornou jakostí tu vynikají i Rulandské bílé a Chardonnay . V hlinitějších půdách Dunajovických vrchů se k Ryzlinku vlašskému přidává další odrůda typická pro Mikulovsko - Veltlínské zelené. Na méně vhodných polohách to je i Müller Thurgau a na Valticku Neuburské a Sylvánské zelené. Severně

od Pálavy to jsou obce Strachotín, Pouzdřany a Popice známé víny Ryzlinku rýnského, Tramínu a Pálavy, která vznikla na Šlechtitelské stanici vinařské v Perné, podobně jako odrůda Aurelius.

Cena od - do
Bohemia sekt

Bohemia sekt

Vznik firmy ve Starém Plzenci se datuje do roku 1942. První šumivé víno se objevilo na trhu v roce 1945 pod názvem Black Widow, vzápětí začala výroba Château Radyně. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let zde dočasně působil francouzský odborník Louis Girardot, který předával svým českým kolegům svoje zkušenosti z výroby šampaňského vína. Od roku 1953 se firma začala specializovat na produkci šumivých vín. Objem výroby pak zvolna stoupal až do roku 1970, kdy došlo k prudkému nárůstu výroby. Na ...Více informací
Gala Jaromír

Gala Jaromír

Jaromír Gala se narodil v jihomoravské obci Kobylí ve vinařské rodině. Oba dědové vlastnili vinice a zabývali se výrobou vína. Také otec pokračoval v rodinné vinařské tradici, jejíž rozvoj byl bohužel omezen tehdejším režimem. V rodině se traduje, že již jako 5letý kluk ostříhal malý Jaromír nůžkami na porcování drůbeže svůj první révový keř.Vystudoval Střední vinařskou zemědělskou školu ve Valticích a následně Mendelovu univerzitu v Brně, specializace vinařství a vinohradnic...Více informací
Gotberg

Gotberg

V roce 2003 se na vinařské mapě jižní Moravy objevilo nové jméno - vinařství Gotberg. Bylo založeno v obci Popice nedaleko Hustopečí. Jeho moderní sídlo je nádherným příkladem současné vinařské architektury a pyšní se titulem Nejlepší průmyslová stavba Jihomoravského kraje roku 2009. Bylo postaveno na zdejším kopci, odkud je nádherný výhled nejen na 43 hektarů vinic, na kterých vinařství hospodaří, ale především nanedaleká Novomlýnská jezera a dominantu zdejšího kraje Pálavu.  ...Více informací
Ilias

Ilias

Vše začalo jednoho osudového dne v roce 1998, kdy jsem si v malebném Pavlově jako základnu pro své rybářské výpady vyhlédl polorozpadlou chalupu. Stavení jsme společně s bratrem Tomášem přestavěli do dnešní obyvatelné podoby. A když jsem při čekání na nějaký ten úlovek přemýšlel, jak nejlépe zabezpečit naši početnou rodinu, napadlo mne, že bych si mohl zkusit vyrobit vlastní víno. Své první dva demižony jsem vyrobil v roce 2000 u Radka Nepraše, který mi byl v m...Více informací
Kovacs

Kovacs

Vinařství Kovacs je malé vinařství rodinného typu se sídlem v obci Novosedly v mikulovské vinařské podoblasti na Moravě. Vinařství navazuje na dlouholetou rodinnou tradici pěstování révy vinné a výroby špičkových vín zaměřených na originální původ.V roce 2002 byla zahájenai výsadba. Nejprve v obci Nový Přerov ve viniční trati Na štrekách, poté v obci Novosedly ve viniční trati Kamenný vrch a v trati Stará hora. V Brodě nad Dyjí ve viniční trati Brodské stráně.Kvalitní víno je dáno kvalitním hroz...Více informací
Mikrosvin

Mikrosvin

„Víno dělají lidé“. To je to co odlišuje VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s. od ostatních vinařství. Vinařství žijící vlastním životem podřizující vše přírodě, můžete najít v prostředí více než idylickém. Nacházejí se totiž v srdci Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Pálava a přilehlých Dunajovických vrších. Filozofie pěstování révy vinné je založená na malém zatížení keřů, šetrném přístupu k přírodě s maximálním omezením chemických vstupů. „Vyrábíme víno ve vinici&l...Více informací
Moravíno Valtice

Moravíno Valtice

Ve Valticích, městě vínu zaslíbenému, v kraji, kde se setkává Lednicko-valtický areál se zvlněnou poetickou krajinou vinorodého Rakouska, ve městě, které je po věky synonymem vinařství v jeho nejkoncentrovanější a nejhutnější podobě, se nachází firma MORAVÍNO s.r.o. Firma svým objemem patří mezi středně velké výrobce vína. Odpovědným přístupem ke kvalitě, ke kterému zavazuje genius loci Valtic, se již před mnoha lety zařadila mezi prvotřídní firmy s následně velmi dobrým postavením ...Více informací
Nové vinařství

Nové vinařství

V Novém Vinařství se vyrábí pouze bílá a růžová vína, která se uzavírají výhradně skleněnými nebo šroubovými uzávěry. Výjimkou, potvrzující pravidlo, je červené víno Pinot noir s korkovou zátkou. Na trh jsme vstoupili v roce 2005 a to řadou směsných vín, tzv. cuvée, s neobyčejnými názvy TRAVESTI, SLUNEČNÝ VRCH, LARUS, CYGNUS, PHANTOM, ARDEA, DIRN´HOLTZ, LANGE´WARTE, TO´NO, GABRIEL a ASPARAGUS. Každé cuvée neslo, kromě jména, i číselné označení. Od nuly po devítku. Jedin...Více informací
Reisten

Reisten

Vinařství bylo založeno v roce 1999 s prvotním záměrem produkovat jen velmi kvalitní vína určená pro vysokou gastronomii či vinotéky, ale i pro všechny, kdož si chtějí víno skutečně vychutnat a užít. Tomu byla podřízena nejen volba viničních tratí, výběr odrůd, způsob pěstování a sklizně, ale v neposlední řadě pak i zpracování hroznů a samozřejmě celá výroba. Byly osazeny vlastní vinice o rozloze takřka 30 hektarů ve třech vinařských obcích Pavlov, Mikulov a Sedlec. Vinařství tak získalo nezá...Více informací
Sedlecká vína

Sedlecká vína

ZD Sedlec patří k tradičním výrobcům kvalitních přívlastkových vín, která se rodí v nádherném regionu v okolí Mikulova a největšího moravského rybníku Nesyt. Naše vína byla podávána na slavnostních tabulích pro anglickou královnu Alžbětu II. a manželku amerického prezidenta Hillary Clintonovou. Naší snahou především je, aby vína byla v souznění se zdejším terroir a naplno vynikla jejich poetika. Historie Zemědělské družstvo Sedlec bylo založeno v roce 1950 a navazálo na historickou tradici...Více informací
Sonberk

Sonberk

Z historie se dozvídáme, že Sonberk byl osázen révou již ve XIII. století a díky své ideální poloze s jižní expozicí svahů dával slavná popická vína. Již ve XVI. století nabyla vína z úpatí vrchu Slunečná takové kvality a pověsti, že byla žádána samotným českým králem a markrabím moravským Ludvíkem Jagellonským Z roku 1522 pochází dochovaná písemná zmínka, ve které se král obrací na brněnskou městskou radu a žádá, aby jemu samotnému a jeho manželce druhý srpnov...Více informací
Tanzberg

Tanzberg

Vinařská společnost Tanzberg Mikulov je poměrně mladé vinařství. V roce 2009 oslavila 10. výročí. Naší snahou je navázat na staré a bohaté vinařské tradice této oblasti a v podobě vína Vám předávat co možná nejpříjemnější poznatky z tohoto kousku Jižní Moravy. Chceme Vám přinášet vína svěží, čistá a energická, a to nejen vína, ale takové by měly být i naše myšlenky k Vám.Jednou z kmenových vinic našeho vinařství je věhlasný Turold, který je vůbec nejstarší registrovanou vinící na Moravě. Ale i o...Více informací
Chateau Valtice

Chateau Valtice

Základy vinařství byly položeny již ve 12. století na místech původního valtického hradu. K velkému rozvoji vinařství došlo pak v 15. století, když Lichtenštejnové poznali, že na jižní Moravě a v okolí Valtic a Mikulova jsou vynikající podmínky pro pěstování révy vinné a výrobu vína. Po vzoru francouzského vinařského dominia typu „Château“, vybudoval jeden z nejvýznamnějších světových šlechtických rodů unikátní vinařský celek evropského formátu.Rozvoj Vinařského Dominia si vyžádal výstavbu dvou ...Více informací
Vinohrad

Vinohrad

Ta nejkvalitnější vína nikdy nevznikají náhodou. Aby jste vytvořili krásné víno, potřebujete výjimečnou půdu, osázenou vhodnou révou, příhodné mikroklima, špičkové moderní technologie, vědomosti soudobé enologie a nezměrnou touhu vytvořit výjimečné víno. Vinařský dům Vinohrad právě tuto filozofii krok za krokem naplňuje, s cílem vytvářet jedinečná, jemná a lahodná vína z Pálavy, kde zejména Ryzlink vlašský, Pálava a Vinohrad rosé mají svou vlastní duši, výjimečnost a sofistikovanost. Vinic...Více informací
Volařík

Volařík

Zakladatelem Vinařství Volařík, které vstoupilo na trh pod tímto označením v roce 2007,  je Ing. Miroslav Volařík. Vinařství nyní obhospodařuje v integrované produkci 90 ha vlastních vinic v Mikulovské vinařské podoblasti, z toho 4,2 ha v režimu ekologického zemědělství. Vyrábí přívlastková, zejména bílá, vína. Produkci doplňují vína rosé a od roku 2011 i Sekty Volařík. Vinařství klade při pěstování velký význam na polohu vinice a vytváří vlastní řadu vín TE...Více informací
Pavlov

Pavlov

Dnešní Vinařství Pavlov bylo zbudováno propojením tří sklepních hospodářství a ze zachovaných zdrojů si nese v názvu letopočet 1897. Místní viniční tratě patří k nejteplejším místům jižní Moravy. Jedinečné vápencové podloží svahů Pálavy, chráněných před studenými větry, s přispěním nadmořské výšky dává zdejším vínům odrůdově typická aromata a svěží charakter. Vinařství Pavlov se zaměřuje pouze na bílé odrůdy Chardonnay, Sauvignon, Tramín červený, Pálava, Ryzlink vlašský, Mül...Více informací
Kolby Pouzdřany

Kolby Pouzdřany

Jméno Vinařství Kolby je odvozeno od stejnojmenného kopce ležícího na okraji obce Pouzdřany. Název pochází pravděpodobně z němčiny a souvisí s tradičním dvojjazyčným osídlením v oblasti. V němčině má výraz Kolben poměrně velké množství významů. Pojmenovány tak byly například palice nebo palcát, později i pažba muškety. K méně rozšířeným významům pak patří označení pro klacek, které by mohlo mít jistou souvislost právě s vinicemi. Na jejich budování je totiž potřebné značné množství tyčoviny. Jed...Více informací
Vinařství Popice

Vinařství Popice

Vinařství Popice je nově založená vinařská společnost. Naším zájmem je moderní způsob zpracování vína nejvyšší kvality z bioprodukce. Navázali jsme proto spolupráci s předním vinařstvím v této kategorii, které klade velký důraz na vypěstování a zpracování kvalitní suroviny a zároveň se podílí na projektu ochrany přírody ekologizací vinohradnictví. Nepoužívá tedy k ošetřování vinohradu žádné chemické, ale pouze biologické prostředky. V rámci této spolupráce vznikají taková vína, u kterých jsme př...Více informací
Vinařství Jindřich Kadrnka

Vinařství Jindřich Kadrnka

Naše rodinné vinařství se nachází ve vinařské obci Březí u Mikulova v blízkosti překrásné Palavy a Dunajovských vrchů. Vinohradnictví a výrobě vína se naše rodina věnuje již řadu let. Já se svou rodinou jsem již čtvrtá generace, která ve vinařství pokračuje. Ve vinici a ve sklepě jsem pracoval už od dětství, ale mým prvním a nejdůležitějším profesním krokem bylo mé první zaměstnání. V roce 2001 jsem nastoupil do firmy Mikrosvín Mikulov, kde jsem získal mnoho zkušeností a vědomostí.  V s...Více informací
 
Řadit dle: názvu ceny
-33%
Pálava 2014 pozdní sběr z vinařství Hradil    0.75 l

Pálava 2014 pozdní sběr z vinařství Hradil 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Pálava vypěstovaných na moravských vinicích vina...

147,93 Kč
179,00 Kč s DPH
 
  
-40%
Rulandské šedé „ Samotok ” 2012 pozní sběr Stanislav Mádl  0.75 l

Rulandské šedé „ Samotok ” 2012 pozní sběr Stanislav Mádl 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Rulandské šedé vypěstovaných na vinicích mo...

222,31 Kč
269,00 Kč s DPH
 
  
-30%
bez fotky

VM Frankovka 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Frankovka vypěstovaných na vinicích moravské ...

57,02 Kč
68,99 Kč s DPH
 
  
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru