Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Champagne

ddddgVíno králů a všech oslav, Champagne vína provází sláva a prestiž celosvětového ambasadora francouzské elegance, rafinovanosti a svůdnosti. První historická stopa (o níž však nemáme přímý důkaz) sahá do římského období. Až v V. století nacházíme legendu, která souvisí se svatým Remi a vínem. V průběhu středověku se již vína ze Champagne stávají součástí sortimentu francouzských vinných nápojů a posléze se jim za vlády Jindřicha IV. začíná v Paříži říkat šampaňské.

V XVII. století se na podnět spotřebitelů, kteří vyhledávají lehká a mírně zbarvená vína, šampaňské před ukončením první fermentace rychle stáčí ze sudů do lahví - právě proto, aby si uchovalo aroma a lehké zbarvení. Víno, které neprošlo úplnou fermentací, tudíž zůstává v láhvi přirozeně perlivé. Zároveň ten postup přináší výrobcům jisté problémy, a to kvůli zvýšenému počtu lahví, jež vybuchují a jejichž zátky pod tlakem vyskakují.

Právě koncem XVII. století přichází otec Pérignon, benediktýnský mnich z opatství Hautvillers se změnou, která umožní tyto problémy odstranit. Pérignon totiž vynalezne možnost spojování různých hroznů (čímž zvýší jakost vína), láhve nechá zesílit a začne používat korkové zátky, které přidržují konopné šňůrky. Aby vylepšil konzervační vlastnosti, skladuje víno v křídových lomech s konstantní teplotou a vlhkostí a provádí řadu výzkumů s odebíráním pěny, aby dokázal vědeckým způsobem vysvětlit fenomén fermentace v láhvi.

cccccKdo vlastně tedy vynalezl šampaňské? Legenda prý praví, že Dom Pérignon (1638-1715) byl roztržitý mnich, který zapomněl kdesi ve sklepě víno, které znovu zkvasilo. Výsledek byl tak překvapivý, že se od té doby nechávala vína záměrně ještě jednou překvasit a první šumivé víno bylo na světě. Et voilà! Skutečnost je však poněkud jiná. Opatství Hautvillers, kde vskutku Dom Pierre Pérignon od roku 1668 (od svých téměř třiceti let) působil jako procureur či správce až do své smrti v roce 1715, bylo v průběhu francouzské revoluce zničeno a v roce 1822 si pozemek a trosky koupil hrabě Pierre-Gabriel Chandon de Briailles, zeť pana Moëta, jehož rodina tehdy vlastnila největší podnik v Champagni.

V XVIII. a XIX. století se vlivem několika firem stává šampaňské mezinárodně proslulým nápojem. V té době jsou nejslavnější Heidsieck, Moët, Perrier-Jouët, Bollinger. A nesmíme zapomínat na Madame Clicquot přezdívanou "Velká dáma" a na Madame Pommery.

e

Champagne je region ležící asi 100 km východně od Paříže, který byl přesně definován mezi lety 1908 a 1919 a zaujímá přibližně 35 000 ha vinic, 75% vinohradů se nachází v départementu Marne, 17% v Aube a zbývajících 8% v départementech Aisne, Seine-et-Marne a Haute Marne. Tento malý kout Francie poblíž Remeše a Épernay, charakteristický půdou s obsahem křídy a proměnlivými klimatickými podmínkami, je pro pěstování révy vinné teoreticky málo slibný.

mmmnOblast Champagne se rozkládá v departementech Marne a Aube a je nejsevernější francouzskou vinařskou oblastí. O statut centra se dělí hned tři zdejší města: Marne, Reims a Epernay. Kopcovitou krajinu nalezneme ve všech tradičních podoblastech: Montagne de Reims, Cote des Blancs, Grande vallée de la Marne, Aube a další. Absence příliš teplých dnů je důležitým faktorem místního vinařství, odrážejícím se v jemnosti vín. Klimatickým podmínkám je přizpůsoben i výběr pěstovaných odrůd: Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay a jiné.

Vinařská oblast, kde se vyrábí šampaňské, není oproti ostatním AOC ucelená (AOC - Appelation d´origine Controlée – národní režim, který je zárukou označení původu s kontrolou kvality). Šampaňské vlastní známku AOC, ale toto označení se prakticky nikdy na etiketách láhví šampaňského neuvádí. Tato výjimka pramení ze skutečnosti, že oproti ostatním francouzským AOC, která produkují vína s kontrolovaným původem (AOC) i vína nezatříděná, produkuje oblast Champagne pouze šampaňské AOC.Tato výjimka vyplývá i ze skutečnosti, že termín „šampaňské“ se prakticky stal názvem značky, která je z toho důvodu chráněna nejpřísnějšími zákony. Veškeré jiné zboží, které se nazývá „šampaňské“, spadá okamžitě do kategorie padělku. Existují slavné příklady, jako např. švýcarská obec, která se jmenuje „Champagne“, ale nemá právo uvádět tento termín na etiketách vína, které se na půdě obce vyrábí. Zmiňme také parfém původně nazvaný „Champagne“, který musel být po uvedení na trh přejmenován na „Yvresse“/Opojení.

mkjlPlocha osázená vínem dosáhla hranic, které povoluje INAO (Institut National de l´Origine et de la Qualité = Národní institut původu zboží a jakosti). S ohledem na trh, který ročně vzrůstá o 1,5%, už roční produkce 300 milionů litrů nestačí. Ale oproti ostatním označením, zejména v Bordeaux, kde vinaři během dvaceti let osázeli 15 000 hektarů a pak se jen dívali, jak kurz hroznů klesá, Champagne se úrovní osázené plochy dále nevyvíjí. Kromě toho je 90% vinic v přímém držení drobných vinařů a nikoli velkých firem, což má přímý dopad na cenu hroznů.

Cena za kilo hrubých hroznů tak dosahuje průměrně 4,5 eur, zatímco například v oblasti Cognac vinaři obtížně dosáhnou prodeje svého vína za 1 euro za litr!

Vinařských oblastí oprávněných vyrábět šampaňské je několik:

 • Remešský horský masiv v regionu Marne orientovaný z velké části na jih, jehož vinice rostou na křídové půdě. Odrůda, která se většinou používá, je Pinot Noir (rulandské modré). Tato oblast produkuje silná a ušlechtilá šampaňská vína.
 • V údolí Marny v departmentu Marne a Aisne jsou vinice vysázené na jílovitě vápenitých půdách. Výraznou odrůdu zde tvoří Pinot Meunier. Šampaňská produkované v této oblasti mají spíše ovocnou chuť, jsou měkká s teplým a širokým buketem.
 • La Côte des Blancs v Marne používá, jak název naznačuje, bílou odrůdu Chardonnay. Šampaňská produkovaná v la Côte des Blancs jsou vlivem poměru odrůdy a přínosu vyvážené křídové půdy lehká, jemná a elegantní.

A konečně se dostáváme k nejseverněji položeným vinicím v departmentu Aube s křídovými půdami osázenými Pinot Noir. Šampaňská produkovaná v Côte des Bar (Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine) jsou vína rázovitá, kulatá s komplexním aromatem. Několik pozemků je také v Ile-de-France, departmentu Seine-et-Marne.

gbfgVýroba Champagne - podle zákona apelace Champagne je třeba 160 kilogramů hroznů pro vylisování 100 litrů moštu, z čehož prvních 75 litrů se nazývá cuvée a zbývajících 25 litrů taille. K výrobě těch nejrafinovanějších šampaňských vín se používá pouze nejlepší mošt - samotok, který se nazývá tête de cuvée. Navíc musí mít hrozny určené pro výrobu pravého šampaňského své místo původu pouze v této vymezené oblasti a víno z nich musí být vyrobené klasickým šampaňským způsobem, který se nazývá méthode champenoise. Od roku 1994 se tento název nesmí používat ani pro vína, která jsou sice šampaňskou metodou vyrobena, ale pocházejí odjinud a tak se ostatní šumivá vína byť vyrobená šampaňskou metodou označují buď jako méthode traditionnelle nebo méthode classique. Specifická výroba šampaňského (Zákon přikazuje neročníkovému Champagne zrání nejméně 15 měsíců, ovšem kvalitní výrobci nejdou pod tři roky. Ročníková vína pak vyzrávají ještě mnohem déle.) si vyžaduje skladování více než 1 miliardy(!) lahví.

Jedinečnost šampaňského se projevuje už při sklizni – všechen sběr se provádí ručně, stroj je zakázán. Dalším opatřením proti poškození hroznů je také rozmístění lisoven po celé oblasti, což zkracuje čas nutný pro transport hroznů. Všechna tato opatrnost má jednoduché vysvětlení – šampaňské je bílé víno vyráběné z velké části z hroznů modrých (odrůdy Pinot), a je tedy třeba zabránit, aby slupka obarvila světlý mošt. Lisování podléhá přísným pravidlům – existuje 1929 lisoven, z nichž každá musí obdržet oficiální povolení k provozu. Ze 4 tun hroznů lze vylisovat maximálně 25,5 hektolitrů moštu. Ke konci zimy přistupuje chef de cave k asambláži – ochutnává připravená vína a sceluje je v harmonické cuvée odpovídající image a chuti značky. Při výrobě Champagne rosé zákon v této oblasti povoluje přidání malého množství červeného vína k bílému, což je všude jinde ve Francii přísně zakázáno, nicméně ta nejlepší růžová Champagne se získávají macerací. Teprve po scelování začíná opravdová výroba šampaňského – přeměna tichého vína na šumivé. Pomocí kvasinek je cukr přeměněn na alkohol za uvolňování oxidu uhličitého, který se rozpustí ve víně. Toto druhotné kvašení v lahvích probíhá pomalu při nízkých teplotách (11°C) ve zdejších slavných sklepích. Lahve jsou uloženy v šikmé poloze hrdlem dolů v typických stojanech, kde je pomocí otáčení a další manipulace zaručeno usazování odumřelých kvasinek v hrdle lahve. Tyto usazeniny se po ukončení kvašení odstraní zmrazením hrdla lahve ve speciální lázni a nahradí se takzvanou dosage, tj. více či méně oslazeným vínem. Pokud je přidáno pouze čisté víno bez přidání cukru, výsledkem je 100% brut (Laurent-Perrier Ultra-Brut). Velmi malé množství expedičního likéru (1%) dává Champagne označované Brut, 2-5 % podíl likéru pak Sec. Do sladších vín se přidává dosagevíce - mezi 5-8% pro Demi-Sec a 8-15% pro Champagne Doux (sladké).

h

Ztracený objem se v šampaňském nahradí expedičním likérem, který tvoří směs starého vína a cukru. Tato operace se nazývá dosage - dávkování, protože mimo jiné umožňuje určit, podle množství cukru přítomného v expedičním likéru, stupeň sladkosti šampaňského.

Šampaňské podle tohoto procesu dělíme na :

 • extra-brut (extra suché - obsah cukru 3 až 6 g/l)
 • brut (velmi suché – obsah cukru 6 až 15 g/l)
 • extra-dry (obsah cukru 12 až 20 g/l)
 • sec (suché - obsah cukru 17 až 35 g/l)
 • demi sec (polosuché - obsah cukru 33 až 50 g/l)
 • doux (sladké - obsah cukru více než 50 g/l)

Existují šampaňská bez dodatku cukru, u nichž se hladina doplňuje vínem, nikoliv likérem. Jsou to vyhlášená šampaňská, označovaná jako ultra-brut , brut nature (ultra suché – s obsahem cukru méně než 3 g/l). 

Champagne se pije při teplotě 7 – 9°C (plná a ročníková Champagne o něco méně vychlazená než vína mladá či blancs des blancs – bílá vína z bílých hroznů) z vysokých a štíhlých křišťálových sklenic, ne z otevřených číší ve tvaru misky. Skleničky musí být nechlazené, zcela suché a beze stop mycích prostředků, které by zničily jemnou pěnu a perlení. Je jak vynikajícím aperitivem, tak i vynikajícím doprovodem k předkrmům a netučným rybám. Plnější šampanská (většinou blancs des noirs, tedy bílá vína z modrých hroznů) a velká ročníková vína jsou často servírována k masům v omáčce. K dezertům a sladkým pokrmům se hodí spíše demi-sec než brut, který by v kontrastu s cukrem nabyl přílišné kyselosti na patře.

Cena od - do
Louis Roederer

Louis Roederer

V roce 1776 založili otec a syn Duboisovi v Reims vinařství, které později prodali Nicolasovi Schreiderovi. Od roku 1819 jej vlastní a spravuje jedna stejná rodina. Vinařství Louis Roederer je dnes jedním z posledních velkých stále nezávislých "Maison de Champagne", který vždy řídili a stále řídí skuteční odborníci.  Louis Roederer se narodil v roce 1809 ve Štrasburku a společníkem ve vinařství svého strýce Nicolase Schreidera se stal již ve svých osmnácti letech. O šest let později pa...Více informací
Laurent Perrier

Laurent Perrier

Vinařství Laurent-Perrier bylo založeno roku 1812. Dnes je jedním z posledních a také největším nezávislým výrobcem Champagne (vinařství vlastní rodina Nonancourtových) a je po celém světě uznáváno jako jeden z nejlepších a nejprestižnějších výrobců šampaňského vína. Jako jedno z mála v Champagne leží přímo v srdci rozsáhlých vinic na Marně, v malebné vesničce Tours-sur-Marne na křižovatce mezi 3 předními podoblastmi Champagne: Montagne de Reims, Vallée de la Marne a Cote des Blancs.Elegance, či...Více informací
Bollinger

Bollinger

Bollinger se stal nedílnou součástí filmů s Jamesem Bondem. Jistě si vzpomenete, jak Bond vždy klidným hlasem pronese - šampaňské prosím - a na scénu "přichází" Bollinger.Díky propojení s rodinou větví Villermontů sahá historie rodiny Bollinger v oblasti Champagne do 17. století. V této době už tato rodina vlastnila vinice v Aÿ a Cuis. V roce 1829 došlo v historickém městě Aÿ Atanasem de Villermont a Jacquesem Bollingerem k založení šampaňského domu. Již od počátku nebyla tat...Více informací
Philipponnat

Philipponnat

Samotná historie domu Philipponnat sahá až do roku 1522, kdy se stali tehdejší členové rodiny oficiálními dodavateli vína na královský dvůr Ludvíka XIV. Bylo to ještě v době, kdy v regionu Champagne vznikala pouze tichá vína. Samotná výroba šampaňského se rozběhla v polovině 19. století a značka Champagne Philipponnat, jak je známa dnes, vznikla v roce 1910 bratry Augustem a Pierrem Philipponnat. V současné době činí roční produkce 600 000 lahví ročně.  K dosažení co možná nejlepší kvality se py...Více informací
Deutz

Deutz

Tento proslulý Champagne House sídlí na svazích slavných vinic v Ay. William Deutz a Pierre-Hubert Geldermann založili toto vinařství již roku 1838. Champagne Deutz je jedním z nejstarších členů prestižního Club des Grandes Marques, který sdružuje 24 nejvýznamnějších šampaňských domů. Jejich vína se vyznačují mimořádnou elegancí, delikátním perlením a velmi dobrým vyzráváním. oficiální stránky značky : www.champagne-deutz.comVíce informací
Michel Arnould

Michel Arnould

Michel Arnould je vynikajícím pěstitelem ve Verzenay v oblasti Montagne de Reims. Specializuje se na odrůdu Pinot Noir, která je vysazena na více než 80 % z 12 hektarů jeho vinic. Díky mimořádné kvalitě dodává hrozny také pro Champagne Bollinger. Naštěstí svůj závazek vůči Bollingeru postupně snižuje, a je tak schopen lahvovat stále více špičkového šampaňského pod svým jménem.Více informací
Bruno Paillard

Bruno Paillard

Firma Bruno Paillard, kterou založil majitel téhož jména až v roce 1975, je prozatím nejmladší z producentů šampaňského v tomto výlučném vinařském kraji. Její roční produkční kapacita je nyní půl milionu lahví výhradně typu „Brut“.Vyrábí 3 druhy „non-vintage“ šampaňského a nabízí také několik starších ročníků, z nichž některé jsou velmi vzácné. Zhruba tři čtvrtiny produkce se vyváží do evropských zemí a USA (celkem do 23 zemí) a od roku 2003 také do České republiky. Veškerá produkce je dodávána ...Více informací
Jacques Selosse

Jacques Selosse

Historie tohoto malinkého vinařství se píše od roku 1950. Počátek úspěchu a rodící se věhlas započal až v roce 1974 s prvním lahvováním. Bylo to v roce, kdy Anselme Selosse  ukončil svá studia v burgundsku po boku dnes neméně známých jako Coche-Dury, Dominique Lafon a Leflaive a vrátil se do otcova vinařství ve vesnici Avize, kde se snažil uplatnit získané vědomosti. Od prvopočátku svého úsilí zastává názor respektovat přírodu, a proto, jakmile převzal vinařství v roce 1980, dramaticky zredukova...Více informací
Drappier

Drappier

Ve 12. století okupovali dnešní sídlo Drappier cisterciánští mniši z Clairvaux, a sám sv. Bernard se podílel a vybudování nádherně klenutých sklepů, které slouží dodnes. Důležitým milníkem se stal rok 1808, kdy se Loius Drappier usadil ve vesničce Urville (Cote des Bars) a začal kultivovat a rozvíjet místní vinice, které mají k dnešnímu dni rozlohu 40 ha - neobsahují však 17 ha, které jsou smluvně zajištěny v Montagne de Reims a v Côte des Blancs. Roku 1870 byly vyhloubeny další ohromné sklepy d...Více informací
Egly Ouriet

Egly Ouriet

Tento kultovní šampaňský dům v současné době řídí nadaný vinař Francis Egly se svým otcem Michelem, který zdědil vinice od svého otce Charlese. Doména disponuje přibližně osmi hektary vinohradů, kdy všechny leží na území se statusem Grand Cru, převážně v Ambonnay (kde Francois a Michel vlastní 7,2 ha), ale také ve Verzenay (dalších 1,2 ha) a v Bouzy (maličká parcela). Vinohrady, jejichž stáří se pohybuje mezi 30 a 50 lety, jsou osázeny ze 75 % odrůdou Pinot Noir, zbylých 25 % tvoří hlavně Chardo...Více informací
Larmandier Bernier

Larmandier Bernier

Vinařská tradice obou rodin Larmandier i Bernier sahá až do dob francouzské revoluce. V roce 1971 Philippe Larmandier a jeho žena Elizabeth Bernier, která vlastnila vinice ve Vertus, spojili svá jednotlivá vinařství a vzniklo vinařství nové Champagne Larmandier-Bernier. Od roku 1982, kdy zemřel Philippe, vedla vinařství Elizabeth sama. Roku 1988 se do vinařství ze studií vrací její syn Pierre, aby pokračoval v rodinné tradici. Ten od roku 1992 opět zavedl produkci jednotlivých vín reflektující s...Více informací
Paul Déthune

Paul Déthune

Vystopovat historickou linii rodiny Déthune lze až do 19. století, přesněji do roku 1874, ze kterého se dochovala jedna z účetních knih. Paul Déthune, producent skvělého šampaňského, se nachází v srdci Reims Mountain v okouzlující vesnici Ambonnay. Tato vesnice je v Champagni známá pro svou velmi bohatou minerální půdu a patří mezi jednu ze 17 vesnic se statusem Grand Cru. Dnes se o chod celé domaine stará manželský pár Pierre a Sophie Déthune. Pierre je hlavní technolog, Sophie má na starost ob...Více informací
Tarlant

Tarlant

Produkce vína je spojená s rodinou Tarlant již od roku 1687, kdy Pierre Tarlant začal s obděláváním vinic ve vesnici Gland v oblasti Aisne. Roku 1780 se Louis Tarlant se svou ženou Marie-Madeleine odstěhoval do Oeuilly v oblasti řeky Marne, kde vysázeli nové vinice, které byly předávány z generaci na generaci. S produkcí šumivého vína začal roku 1911 Louis Adrien Tarlant, který byl jeden ze zakladatelů a propagátorů AOC systému v oblasti Champagne. Od roku 1972 vede vinařství jejich syn Jean-Mar...Více informací
Moet & Chandon

Moet & Chandon

Historie Moët & Chandon znamená přes 250 let rodinné tradice. Je to příběh firmy, která si dovedností a vášní pro výrobu vína získala jedinečnou pověst a dnes má prestiž vedoucího výrobce šampaňského na celém světě. Vše začalo Claudie Moëtem, narozeným v roce 1683. Jako potomek staré rodiny usídlené v kraji Champagne, povýšené do šlechtického stavu Karlem VII. V roce 1446, založil kupec a obchodník Claude Moët v roce 1743 vlastní podnik. Ten později převzal jeho syn Claude-Louis-Nicolas (171...Více informací
Veuve Clicquot Ponsardin

Veuve Clicquot Ponsardin

V roce 1772 založil Philippe Clicquot podnik na výrobu vína se jménem Clicquot. Jeho syn François, který rodinný podnik převzal, se v roce 1798 oženil s Barbe Nicole Ponsardin. Když François v roce 1805 zemřel, rozhodla se mladá vdova, jíž v té době bylo 27 let, pokračovat v odkazu svého manžela. Jako žena s vizí se stala „hnací silou“ proslulosti a úspěchu značky, která se v roce 1810 přejmenovala na Veuve Clicquot Ponsardin. S neutuchající snahou prosazovat vynikající kvalitu a inovaci vymysle...Více informací
Palmer

Palmer

Na počátku bylo spojení sedmi dynamických vinařů, majitelů premier a grands crus vinic v Cote de Blancs a Montagne de Reims. Ti si dali za cíl vyrábět šampaňské pouze z hroznů pocházejících z jejich klasifikovaných vinic. Tak se v roce 1947 v Avize zrodila Společnost Grands Crus de Champagne, velmi uzavřené sdružení s tvrdými podmínkami pro přijímání nových členů. Vedeni svým perfekcionismem dokázali vytvořit jedinečný styl, vyjadřující fascinující rozmanitost aroma a chuti jejich šampaňského. A...Více informací
Billecart Salmon

Billecart Salmon

Nicolas-François Billecart založil tuto rodinnou firmu již v roce 1818. Název vznikl kombinací jeho jména a dívčího jména jeho manželky Elisabeth Salmon.Špičková kvalita byla mottem rodiny Billecart-Salmon z Mareuil-sur-Ay již od samotného počátku. Dokladem toho je i velmi ranný zájem ze strany tehdy začínajících obchodníků s vínem ve Spojených Státech Amerických, ze strany ruské aristokracie, a později v druhé polovině devatenáctého století i mnoha prestižních evropských dvorů. Od založení se v...Více informací
Autreau de Champilon

Autreau de Champilon

Vinice rodiny Autréau je situována v městečku Champillon, nedaleko Epernay, ve směru na Remeš. Champillon dominuje oblasti „Marne Valley“, které je pokládáno za jedno z nejtypičtějších a nejkrásnějších míst regionu Champagne.  Rodina Autréau patří mezi nejstarší rodiny ve městě. Historické dokumenty spadají až do roku 1670. V 18.století se rodina podílela na tzv. velkém dobrodružství Champagne, ve stejné době, kdy Dom Pérignon začal přemýšlet nad metodou bouřlivého šumění. Již mnoho generací se ...Více informací
Lanson

Lanson

Šampaňský dům Lanson patří k nejstarším ve Francii. Historie se datuje až do roku 1760 a řadí se tak k vinařstvím, které byly založeny již před Francouzskou revolucí a přežily dodnes. Lanson dodává svá šampaňská vína na tři královské dvory - španělský, anglický a švédský. Jelikož syn zakladatele firmy Nicolas - Louis Delamotte byl maltézským rytířem, stal se od roku 1798 znakem firmy Maltézský kříž. V roce 1828 vstupuje do firmy Jean - Baptiste Lanson, který přinesl jméno Lanson. Šampaňský dům L...Více informací
Duval Leroy

Duval Leroy

V roce 1855 se obchodník se šampaňským vínem Armand Edouard Leroy snažil o rozšíření svého obchodu. V hlavě již několik let nosil koncept na přilákání zákazníků a udržení jejich loajality, ale chyběl mu vhodný vinař. Po několika letech usilovného hledání našel jediné vinařství schopné zhostit se tohoto úkolu s ním - jeho jméno byloDuval. Osud těchto dvou rodin byl spojen sklizní roku 1859, která díky vášni a preciznosti ve výrobě přinesla chuť a styl vína, které bylo světu představeno pod značko...Více informací
de Venoge

de Venoge

Champagne de Venoge založil v roce 1837 Henri-Marc de Venoge. Ve dvacátých letech XX. století to byla spolu s Moët Chandon největší firma v Champagne, vyráběly shodně 1 milion lahví ročně. Henri-Marc byl prvním, kdo začal své etikety ilustrovat, což bylo v Champagne něco zcela nového. Navrhl ilustrované etikety nejen pro de Venoge ale i pro Moët a další značky, první etiketa byla oválná se jménem společnosti a dvěma nakreslenými láhvemi. De Venoge patří bezesporu mezi špičkové výrobce champagne.Více informací
Pierre Peters

Pierre Peters

Špičkový rodinný pěstitel, který od roku 1919 pečuje o 18 hektarů odrůdy Chardonnay v těch nejlepších Grand Cru polohách Côte des Blancs: Mesnil sur Oger (většina), Oger, Avize a Cramant. Byl jedním z prvních pěstitelů, kteří začali lahvovat šampaňské pod svým vlastním jménem. Vyrábí se zde kolem 160 000 lahví špičkového svěžího a minerálního Champagne, které skvěle stárne. Má rating čtyři hvězdy z celkových pěti od respektovaného kritika šampaňských Richarda Juhlina, který o jeho šampaňských pr...Více informací
Maxime Godet

Maxime Godet

Champagne Maxime Godet bylo založeno ve Verzy v prestižní lokalitě La Montagne de Reims. Doména má celkem 9 hektarů v Premier Cru vinicích.Tento Champagne House patří pod společnost Cognac Godet.Více informací
Gosset

Gosset

Gosset, nejstarší šampaňský dům v Champagne v obci Ay, historie vinařství Gosset sahá až do roku 1584 . Pierre Gosset, radní z Aÿ a pěstitel vína vyráběl tichá, především červená vína z hroznů pocházejících z jeho vlastních vinic. V té době soupeřila o čestné místo na stole francouzského krále dvě vína: vína z Aÿ a vína pocházející z oblasti na jih, vína z Beaune. Obě se vyráběla ze stejných odrůd Pinot Noir a Chardonnay. Později v 18. století vína pocházející z okolí Aÿ začala pe...Více informací
Mailly

Mailly

Champagne Mailly Grand Cru bylo založeno v roce 1929. Vlastní 70 hektarů vinic klasifikace grand cru, kde pěstují pouze Pinot Noir a Chardonnay. Roční produkce činí 450 000 lahví. Vína zrají v křídových sklepích, 19 metrů pod zemí. Jedná se o velmi progresivní firmu používající nové moderní technologie, sudy pro vína dosage z Chateau Margaux, Pavilon Blanc. Millésimé, cuvée Les Échansons a L’Intemporelle jsou opakovaně vysoce hodnocena.Více informací
Collard Picard

Collard Picard

Rodinné nezávislé vinařství čerpá svoji energii s terroir vinic a svého panství žaloženého roku 1889 předávaného z generace na generaci. Révu po staletí pěstují kromě jiného na území svých dvou významných poloh a to v údolí řeky Marne ušlechtilý Pinot noir a Meunier, dávající vízdejším vínům sílu a komplexitu a v oblasti, bez které si jen těžko dokážeme představit ty nejvznešenější hrozny Chardonnay, které je zodpovědné za jemnost a delikátnost zdejších vín , oblasti Cote de Blancs ( jmenovitě L...Více informací
Ruinart

Ruinart

Společnost Ruinart byla založena v roce 1729 panem Ruinartem de Brimont a patří k nejstarším výrobcům šampaňského na světě. Výroba tohoto vynikajícího šampaňského se podobá umění – umění, kterému rodina Ruinart zasvětila celou svoji existenci. Po celou dobu existence značky jde respektovaná vinařská rodina Ruinart vždy a jen cestou dokonalosti a kultivuje umění šampaňského vína. Výsledná cuvée se vždy podávala u královských dvorů v Evropě a následně v nadzvukových rychlostech i na palubě letadel...Více informací
Henry Giraud

Henry Giraud

Vinařství Henri giraud bylo založeno v roce 1625 ve vesnici Ay, která se nachází v samém srdci Champagne. V současnosti se Claud Giraud, patřící do 12. generace rodu Giraudů, stará o pokračování rodinné tradice.Champagne Henri Giraud je vyráběno v jedné ze 17 oblastí uvnitř Champagne, které jsou klasifikovány jako „Grand Cru“, a Claude Giraud je jedním z mála výrobců, kteří pokračují v používání dubových sudů při výrobě svých šumivých vín.Více informací
Mumm

Mumm

Vinařský dům G. H. Mumm na výrobu šampaňského byl v Remeši formálně založen v roce 1827. Aby měli jeho majitelé jistotu, že jejich šampaňské bude co nejkvalitnější, nakupovali hrozny přímo od pěstitelů z těch nejlepších oblastí namísto nákupu šťávy nebo moštu z hroznů. Dne 16. listopadu 1876 nechal Georges Hermann Mumm u příslušných úřadů v Remeši zaregistrovat název „Cordon Rouge“, který je dnes synonymem vynikající pověsti tohoto vinařství. V roce 1875 se rozhodl ozdobit každou ze svých lahví ...Více informací
Piper Heidsieck

Piper Heidsieck

Florens-Louis Heidsieck byl synem luteránského ministra z Vestfálska. Přestěhoval se do Remeše, aby tam pracoval jako obchodník s oděvy a objevil tam kouzlo vinařství. Své vlastní víno začal vyrábět v roce 1780 a přestože nebyl ani vinař ani rodák z Remeše, měl talent a ve své nové profesi tvrdě pracoval. Svůj vlastní Vinařský dům založil 16. července 1785. To se již v tomto umění stal odborníkem a dokonce věnoval jedno ze svých vín královně Marii Antoinettě. Navíc získal tu čest, že mohl své ví...Více informací
Bricout

Bricout

Šampaňský dům Bricout byl původně dceřinou společností německé firmy "Kupferberg Sekt" jako dodavatel suroviny pro výrobu sektů. Společnost jako samostatné vinařství s produkcí vlastního vína byla založena v roce 1966 panem Christian Andreas Kupferbergem a pojmenoval ji po svém dědečkovi Arthurovi Bricout .V roce 1966 se CA Kupferberg přestěhoval do bývalého domova Champagne Koch, rue de Cramant Avize byla předčasně ukončena. V roce 1977 se společnost stala "Bricout & Koch&quo...Více informací
Guy Charlemagne

Guy Charlemagne

Guy Charlemagne ("gy šarlemaň") je nezávislé rodinné vinařství, jehož historie sahá až do roku 1892. Vinařská tradice se zde po staletí předává pouze z otce na syna. Vinařský dům Guy Charlemagne sídlí v Le Mesnil-sur-Oger. Tato slavná vesnice se nachází v prestižní oblasti výjimečných Chardonnay Côte des Blancs.  Guy Charlemagne vlastní vysoce kvalitní vinice nejvyšší šampaňské kategorie Grand Cru o rozloze 15 hektarů (13 ha Chardonnay, 2 ha Pinot Noir), které jsou situované převážně v...Více informací
Pommery Vranken

Pommery Vranken

Společnost Pommery byla založena v roce 1836 a může se tudíž opřít o zkušenosti získané za více než 160 let své činnosti. Champagne Pommery náleží ke skupině LVMH, která patří k předním světovým producentům luxusního vína. Pommery je velkou klasickou značkou šampaňského a je zárukou příjemně stráveného večera. Styl Pommery - to je dlouhodobě výjimečně vysoká kvalita vín, která se vyznačuje elegancí, diskrétností a výraznými aromaty. Významnou část svých surovinových potřeb pokrývá firma sklizní ...Více informací
Cattier

Cattier

Šampaňské Cattier je domovem v Chigny les Roses, půvabné vesničce v srdci prestižní oblasti Montagne de Reims. Je nezávislým rodinným podnikem, jehož vinice zabírají více než 20 hektarů a jsou klasifikovány především jako "Premier Cru". Rodina Cattier je majitelem vinic od roku 1763. Zpracování a distribuce vlastního šampaňského pod značkou Cattier však skutečně začala až v roce 1918. Sklepy šampaňského Cattier jsou jedněmi z nejhlubších v Champagne. Byly hloubeny ve třech úrovních a j...Více informací
Armand de Brignac

Armand de Brignac

Již od roku 1763 rodina Cattierů vlastnila a obdělávala vinice v oblasti Montagne de Reims, tedy na prestižním místě regionu Champagne. Dnes rodinný patriarcha Jean-Jacques Cattier se synem Alexandrem, společně se svými jen osmi pomocníky, stojí za celým procesem výroby – od samotného pěstění hroznů, zpracování, plnění, otáčení láhví, výroby etiket až po samotné balení, a to velmi tradiční a rukodělnou metodou. Opravdovou filozofií výroby je tak klasická řemeslná práce.Armand de Brignac zraje ve...Více informací
Krug

Krug

Když Johann-Joseph Krug založil v roce 1843 firmu Krug na výrobu šampaňského, bylo jeho snem dát své jméno ničemu menšímu než výjimečnému šampaňskému. Aby toho dosáhl, stanovil si několik pravidel, z nichž nejdůležitější bylo: nikdy nedělat kompromisy ohledně kvality. O šest generací později by jistě schvaloval to, jak jeho potomci důsledně dodržují závazek dosahovat vynikající kvality. Krug je jedním z velice mála šampaňských, která produkují pouze prvotřídní směsi. Závazek pouze té nejvyšší kv...Více informací
Alfred Gratien

Alfred Gratien

Původně nezávislá rodinná společnost Alfred Gratien byla založena ve městě Epernay v srdci Champagne v roce 1864. Značka Alfred Gratien je tradiční představitel tzv. „ručně vyráběného“ šampaňského s atraktivní chutí, vysokou ušlechtilostí a elegancí, která ctí kvalitu a jedinečnost. Alfred Gratien je značka Champagne s dlouhou tradicí, která nikdy nepřistoupila na filosofii "průmyslové výroby" a dodnes ctí tradiční hodnoty a výrobní postupy. Fermentace neprobíhá, jak je dnes běžná prax...Více informací
Perrier Jouet

Perrier Jouet

Šampaňský dům Perrier-Jouet byl založen v roce 1811 po sňatku Pierra Nicolase Perriera a Rose Adelaide Jouetové. Nyní vlastní 65 hektarů vinic, z nichž prakticky všechny vinice jsou klasifi kovány jako tzv. Grand Cru. Perrier-Jouet má neustále zásoby svých nejstarších ročníků, jako je Perrier-Jouet 1825 – nejstarší dnes dochované šampaňské. Byl jmenován dodavatelem šampaňského pro britskou královskou rodinu, švédský i belgický královský dvůr.První ročník cuvée Perrier-Jouet Fleur de Champagne by...Více informací
Nicolas Feuillate

Nicolas Feuillate

Champagne Nicolas Feuilatte je především ....- jedna z vůdčích mezinárodních značek - jednička na francouzském trhu, celosvětově se drží do předních čtyřech příček- moderní, elegantní a tvůrčí značka- prestižní pařížská adresa nedaleko Champs-Elysées: 254 rue du Faubourg Saint-Honoré- progresivní vinice v Chouilly nedaleko od Epernay ležící v srdci vinic Champagne- vinice rozmístěné po celé oblasti Champagne- pozvánka k seznámení s obrovskou nabídkou směsí šampaňskýchObjevujte svět chutí....Boha...Více informací
Taittinger

Taittinger

Charakter rodinného podniku firmy Taittinger, jedné z posledních firem v Champagni, která ještě nosí jméno svých majitelů, zaručuje neustálou snahu o co nejlepší kvalitu produktu, jakož i absolutní respekt k tradicím. Svědčí o tom fakt, že v majetku rodiny se nachází „Château de la Marquetterie", místo, kde benediktinský mnich bratr Oudart odhalil na sklonku 17. století tajemství fermentace šampaňského vína. Část z celkového počtu 19 milionů láhví je skladována právě ve sklepích zámku, kter...Více informací
Ayala

Ayala

Název Ayala odkazuje na historii uznávané španělské rodiny. Její tradice se datuje zpět do roku 1750, kdy španělský aristokrat Don Antonio de Ayala y Vergara byl králem Ferdinandem VI. jmenován ministrem financí na Nové Grenadě (dnešní Kolumbie). Mezi jeho pěti dětmi byl zajímavou osobou Don Luis de Ayala y Vergara, který se o svůj zápis do historie postaral v roce 1819, když po dvou letech nepokojů podepsal s venezuelským generálem Simonem Bolivarem Vyhlášení nezávislosti. Také jeho děti byly v...Více informací
Aubry

Aubry

Rodinné vinařství bylo vybudováno v Jouy-les-Reims, v srdci Petite Montagne de Reims, vinařství je děděno z pokolení na pokolení od roku 1790. Příběh stávající začíná v roce 1986, kdy Pierre Philippe Aubry se rozhodl vytvořit speciální víno ​​na oslavu v roce 1991, dvousté výročí domu. Snažil se přesně reprodukovat znaky šampaňského z osmnáctém století. Ponořil se do učebnic, map, kronik a starých smluv a počal tvořit nové hranice svého projektu a kumulovat všechny ušlechtilé odrůdy ...Více informací
Pierre Gimonnet

Pierre Gimonnet

Více informací
Le Mesnil

Le Mesnil

Společenství vinařů ze slavného šampaňského městečka Le Mesnil-sur-Oger disponuje výhradně vinohrady s nejvyšší klasifikací 100% - Grand Cru. Na typických bílých, křídových půdách se tu výjimečně daří odrůdě Chardonnay, proto patří i cuvée Le Mesnil Brut do kategorie „Blanc de blancs“. Víno je láhvováno po 2 letech zrání ve sklepě a osloví pro Chardonnay typickou květinovou vůní, jemnou brioškou v chuti a celkově lehkým, elegantním dojmem a příjemnou svěžestí.Více informací
Pol Roger

Pol Roger

Tak jako všude ve Francii se i v této oblasti můžete setkat s kvalitou průměrnou, podprůměrnou, ale i vynikající. Mezi „vlajkové lodě“, jejichž jméno se stalo symbolem tradiční kvality a vysoké úrovně patří i vinařský dům Pol Roger. Firma, založená již roku 1849, je v současné době považovaná za jednu z nejmenších, co se týče objemu výroby, ale jednu z největších, co se týče prestiže.Více informací
Forget Brimont

Forget Brimont

Michel Forget je šestou generací rodiny FORGETŮ, do podniku nastoupil roku 1978 a úspěšně pokračuje v rodinné tradici v pěstování révy. Michelův pradědeček založil počátkem 19.století vinice, v jeho práci pokračoval Eugéne, který roku 1920 založil značku FORGET - BRIMONT, v této době se roční produkce šampaňského pohybovala okolo sta lahví.Champagne FORGET - BRIMONT se nachází v Ludes, v obci patřící do Premier Cru v Montagne de Reims, 15 hektarů Grand Cru vinic (zejména Champagne a Verzenay) a ...Více informací
Maxims de Paris

Maxims de Paris

Historie Maxim's začala v roce 1893, kdy byla otevřena původní restaurace Maxime Gaillard v Rue Royale, prestižní ulici nedaleko náměstí Concorde v Paříži. Po více než jedno století byl a stále je Maxim symbolem určitého pařížského umění žít: kombinace luxusu, lehkovážnosti a improvizace. Maxim je centrem celé planety, schází se zde lidé velikého bohatství, korunované hlavy, multimilionáři, politici a podnikatelé. I slavní umělci procházejí jeho dveřmi. Maxim je nadčasový symbol a ideálním velvy...Více informací
Philippe Gamet

Philippe Gamet

výrobce skvělých šumivých vín ze srdce Champagne, z Mardeuil u Epernay. Mimořádné chuťové vlastnosti za velmi přístupné ceny staví tuto značku mezi vyhledávaná vína. Při výrobě jsou používané všechny tři odrůdy typické pro tuto oblast a to Pinot Noir, Meunier a Chardonnay.Více informací
Bonnaire

Bonnaire

V srdci vinic kolem městečka Cramant, obce klasifikované Grand Cru z Côte des Blancs, Champagne Bonnaire rozvíjí svá vlastní vína od roku 1932. Po krizi 30. let, zakladatel Fernand Bouquemont se rozhodl přestat poskytovat své hrozny pro výrobu vína ostatním vinařstvím v oblasti a v roce 1932 uskutečnil první výrobu vína pod svojí značkou.( hned první ročník získal zlatou medaily na Concours Général Agricole v Paříži. V průběhu druhé světové války, získal Fernand Bouquemont významného pomocníka ,...Více informací
Jacquart

Jacquart

Historie tohoto domu je hluboce zakořeněná v zemi Champagne, kde se převážně nachází kopcovitá krajina. Jacquart se může chlubit svým obrovským a jedinečným terroirem. Družstvo bylo založeno v roce 1962, které dnes má asi 1800 pěstitelů a kultivují více než 2 600 hektarů. Úspěchem této značky je především kolektivní spojení všech pěstitelů, pracující ve stejném směru, které přináší ty nejlepší hrozny. Již více než před 10 lety Aliance Champagne Group přišla s novinkou pěstování vinné révy v Cham...Více informací
Delamotte

Delamotte

Delamotte je sesterský dům legendárního Salonu, druhé super-premium Blanc de Blancs z jedné vinice o velikosti 1 ha v Le Mesnil, plus hrozny pocházející z dvaceti jiných Grand Cru vinic v oblasti. Delamotte je malý dům, který produkuje pouze kvalitní sekty, s celkovou produkcí zhruba 50 000 lahví ročně. Salon, samozřejmě, je jen jedno víno, Blanc de Blancs je, a pouze v těch nejlepších letech. Oba domy jsou součástí Laurent Perrier-skupiny. Více informací
Besserat de Bellefon

Besserat de Bellefon

Vinařství Besserat de Bellefon založil v roce 1843 v městečku Aÿ Edmond Besserat z Hautvillers, aby prodával šampaňské nejvyhlášenějším hotelům, restauracím a obchodníkům s víny. V budování pověsti značky pokračovali po převzetí společnosti jeho vnuci, Victor a Edmond.1920: Edmond se oženil s Yvonne de Méric de Bellefon, dívkou ze šlechtických kruhů regionu Champagne. Tak se zrodil legendární dům Besserat de Bellefon.1930: „Dokážete vyrobit šampaňské tak lehké a elegantní, že by se mohlo po...Více informací
de Sousa

de Sousa

Vynikající šampaňský dům ležící ve vesnici Avize, v srdci slavného Côte des Blancs, kterému jednoznačně vévodí odrůda Chardonnay. Vinice tohoto vinařství spravuje již více než sto let rodina de Sousa, která si v očích odborníků získává stále většího uznání a prestiže. Vinařství řídí Eric de Sousa, který pečuje o svých 11 hektarů s velikou láskou. Většinu ploch tvoří vinice na Côte des Blancs, ale zastoupeny jsou rovněž Montaigne de Reims, Vallée de la Marne a Côte de Bar. Většině révy je přes 45...Více informací
Charles Mignon

Charles Mignon

Rodinné vinařství Charles Mignon se nachází v Épernay, přímo v srdci regionu francouzské Champagne. Bruno Mignon představuje již třetí generaci a snoubí starodávnou tradici výroby šampaňského s modernějším pojetím, staré sklepy s novými technologiemi. Obhospodařují 50 ha s hrozny Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier, z toho 70% se nachází v oblastech Premier a Grand Cru. Základní řada vín je stáčena do klasických lahví s moderními vinětami. Limitovaná řada “Comte de Marne” představuje nejlepší...Více informací
Bauchet Pere e fils

Bauchet Pere e fils

Félicien Bauchet se narodil v roce 1902 ve skromné rodině zemědělce. První vlastní hrozny v apelaci champagne sklízel v roce 1920. V průběhu let 1946-1947 úspěšně sklidil okolo 5ti tun hroznů ze svého vlastního hektaru vinic. Mezi rokem 1946-1950 se za pomoci jeho synů, rozrostla plocha vinic na 3ha. V roce 1960 založil spolu se svými třemi syny společnost Clos Babot. Ve stejný čas získali také vlastní sklepy a hospodářství v Bisseuil. V tuto dobu vlastnili 3ha a 30 arů vinic. V roce 1975 zvětši...Více informací
Pierre Legras

Pierre Legras

Více informací
Dom Perignon

Dom Perignon

Přesto, že je značka Dom Pérignon vlastně vrcholnou řadou šampaňkého domu Moët & Chandon, vedeme jí, pro její výjimečné postavení, na našem webu samostatně...Když se v roce 1668 otec Pierre Pérignon stal správcem sklepů benediktinského opatství v Hautvillers, bylo jeho nepokrytým cílem „vyrábět nejlepší víno na světě“. Tento mladý mnich, jemuž v té době bylo pouhých 30 let, musel mít vizionářského ducha a výjimečnou odvahu, aby si stanovil tak vysoké ambice. Podařilo se mu změnit dějiny vina...Více informací
Henriot

Henriot

Champagne Henriot, jeden z posledních nezávislých a původní rodinou vlastněných domů v Champagne, si už v roce 1905 zvolil císař František Josef I. za svého dodavatele "dvorního Champagne". Henriotovy si pak zavázal k dodávkám zvláštním císařským patentem. Dům byl založen roku 1808 Apolline Henriotovou. Již od počátků výroby Champagne v domě Henriotových se kladl velký důraz na kvalitu vinic a preciznost vinifikace. Vína Henriot vynikají především dokonalou harmonií, ušlechtilostí a je...Více informací
de Castelnau

de Castelnau

Více informací
Varnier Fanniere

Varnier Fanniere

Varnier Fanniere je ryze rodinné vinařství, které pěstuje révu v oblasti Champagne, přesněji ve vesnici Avize, která je součástí klasifikačního systému Grand Cru, již od roku 1860. Většina vinařů v této době se věnovala pouze pěstováním révy, kterou následně prodali vinařským domům. Teprve v roce 1950 se Jean Fanniere rozhodl, že se stane producentem svého vlastního Champagne. Jeanovo nadšení sdílela celá rodina. Do rodinného vinařství se záhy přidali i další členové, Josette a Guy Varnier. Dnes...Více informací
Louis Barthélémy

Louis Barthélémy

 Více informací
Bauget Jouette

Bauget Jouette

Více informací
Chapuy

Chapuy

„Lehkost, finesa, svěžest"Chapuy je rodinné vinařství sídlící v Grand Cru vesnici Oger, s jejíž historií je rodina těsně spjatá - jejich předek byl jedním z prvních starostů po Francouzské revoluci. Pěstování révy má v rodině více než stoletou tradici, od roku 1952 podnik hrdě nese rodinné jméno, které v současnosti představuje již třetí generace, sestry Aurore (starost o vinice a sklep) a Elodie (obchodní stránka).Vesnice Oger je jedním z pouhých šesti Grand Cru klasifikovaných 100% v podo...Více informací
David Leclapard

David Leclapard

Více informací
Debolt Vallois

Debolt Vallois

Více informací
André Jacquart

André Jacquart

Po čtyři generace se rodina Jacquartů věnovala pouze pěstování révy v Cote des Blancs a prodeji hroznů věhlasným šampaňským domům. Změna nastala až v roce 1958, kdy André Jacquart začal vyrábět svá vína z vinic v Le Mesnil sur Oger. V roce 2004 se rodina Jacquartů stěhuje z Le Mesnil do Vertus a přikupuje další vinice v Le Mesnil. Dnes v čele společnosti stojí vnoučata André Jacqurta, Marie a Benoit Doyardovi. K dispozici mají 24ha vinic v Le Mesnil sur Oger a Vertus, které obhospodařují organic...Více informací
Augustin

Augustin

Rodina Augustin vinohradničí v okolí Avenay Val-D´Or již po pět generací a právě představitel páté generace, Marc Augustin, je jednou z nejzajímavějších osobností současné Champagne. Patří k nejzarytějším BIODYNAMIKŮM v regionu a věří, že i taková maličkost, jako je Vaše nálada ve chvíli, kdy jdete na vinici, může ovlivnit výsledné víno. K přírodě se na rozdíl od valné většiny ostatních ,,biodynamiků‘‘ chová ohleduplně i mimo své vinice – celý jeho dům i vinařství fungují „bioenergeticky.‘‘ Když...Více informací
Chevreux Bournazel

Chevreux Bournazel

Julien Bournazel a Stephanie Chevreux spolu žijí od roku 1996 v Connigis – Launay ( Vallée de la Marne), kde původně chtěli založit pouze farmu na kozí sýr. Oba však rádi pomáhali místním vinařům na vinicích a počáteční výpomoc postupně přerostla v živnost. Od roku 2002 provádí ,,zelené práce‘‘ kdekoli v Champagne a zdokonalují organické postupy pěstování révy. V roce 2012 měli možnost koupit si ,,za odměnu‘‘ viničku,,La Parcelle‘‘ (0,40 ha velká parcela...Více informací
Christophe Mignon

Christophe Mignon

13 mil západně od Epernay, v malé vesničce Le-Mesnil-le-Huttier je domov Christophe Mignon. Christophe a jeho žena Laurence jsou 5tou generací vinařů, vzešlou spojením rodin Launes a Moutardiers, které byly v historii oceňovány, jako jedni z nejlepších výrobců červených vín v Champagne. Christophe na tyto úspěchy navázal, protože je dnes považován za ,,krále blanc de meunier.“ Christophe hospodaří s asi 6,3 hektaru vinic, které vytváří 90% vysazené odrůdy Pinot Meunier, které jsou rozložen...Více informací
Doyard

Doyard

Přítomnost rodiny Doyardových v Champagne se dá vystopovat až do roku 1677. Po celých 12 generací však pouze pěstovali révu a hrozny prodávali věhlasným šampaňským domům. Hrozny do prestižních cuvée velkým domům prodávají i dnes, ale poslední 4 generace Doyardů vyrábějí i svá mimořádná ,,Blanc de Blancs.‘‘ První víno se jménem Doyard na etiketě vyrobil roku 1927 Maurice Doyard, v té době prezident pěstitelů révy v Champagne a spoluzakladatel CIVC. Dnes v práci svého pradědečka pokrač...Více informací
Jean Marc Séléque

Jean Marc Séléque

Příjmení Séléque pochází z polského příjmení Szeleczki, kteří se usídlili v Champagne - Vallée de la Marne po první světové válce. Příběh vinařství Séléque se však začíná psát až roku 1956, kdy Henri Séléque zakládá své vinařství v Pierry, nedaleko Epernay. Henri z počátku spolupracuje se zdejším družstvem a vlastní vína začíná vyrábět až jeho syn Richard roku 1974. Jean-Marc Séléque se chopil kormidla vinařství v roce 2008 a okamžitě obrací chod vinařství organickým směrem. Přestože respektuje ...Více informací
Leclerc Briant

Leclerc Briant

Vinařství Leclerc založil Lucien Leclerc roku 1872 v Cumiéres, nedaleko Epernay. Roku 1955 Bertrand Leclerc udělal z vinařství ,,šampaňský dům“ a do jeho názvu přidal příjmení své manželky, Jacqueline Briant. Jen o pár měsíců později se celá firma přestěhovala z Cumiéres do ,,hlavního města Champagne,“ do Epernay, kde sídlí dodnes. V 35m hlubokém sklepě zrají mimořádná vína prvního biodynamického šampaňského domu. Hned vedle hlavní budovy se nachází nejcennější vinice domu, La Crois...Více informací
R.Pouillon

R.Pouillon

Po více než jedno století rodina Pouillonů pěstovala a prodávala hrozny výrobcům šampaňského. Byl to Roger Pouillon, dědeček současného vinaře, Fabrice Pouillona, který začal vyrábět vlastní vína. Mladý Fabrice se přidal ke svému otci Jamesovi v roce 1998, po studiích oenologie. Vždy ho zajímal život na vinici, půda a zdraví révy, proto v roce 2003 začíná vinice obhospodařovat organicky. Hrozny lisuje stále na starém, tradičním dřevěném lisu a primární fermentace probíhá většinou v dubových sude...Více informací
Vincent Charlot

Vincent Charlot

Dalším „naturálním vinařem“ a stoupající hvězdou regionu Champagne je Vincent Charlot. Rodina Charlot byla dlouhá léta součástí vinařského družstva sídlícího ve vesničce Mardeuil nedaleko Epernay. V roce 2001 Vincent převzal otěže vinařství a vydal se vlastní cestou. Když se s Vincentem bavíte, máte pocit že mluvíte spíše s botanikem a geologem, než s vinařem. Vincent zná opravdu dokonale každičký kousek svých vinic, ví přesně jaká rostlinka kde roste a jaké je v daném místě podloží....Více informací
Jean Noel Haton

Jean Noel Haton

Jean Noel Haton je jedním z největších talentů v regionu Chamapagne. Byl založen v roce 1928. Jean Noël Haton a Sébastien vlastní vinice, o které pečují po celý rok, a tím vytvářejí ideální podmínky pro sklizeň hroznů. Typické pro toto vinařství je, že s chutí a nadšením vytváří ohromující a kvalitní vína. Hlavní kombinací jsou černé hrozny a vinné kaly, které zrají po dobu 18 měsíců. Výsledkem je plná chuť, opravdu bohatý styl s jemnými bublinkami. Tyto šampaňské skvěle doplňují veškeré předkrm...Více informací
 
Řadit dle: názvu ceny
Agrapart „ 7 Crus ” Grand cru brut Champagne 0.75l

Agrapart „ 7 Crus ” Grand cru brut Champagne 0.75l

Bílé šumivé víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Chardonnay (90 %) a Pinot Noir (10 % vypěstovan...

1 461,16 Kč
1 768,00 Kč s DPH
 
  
Agrapart „ Avizoize ” Grand cru extra brut Champagne 0.75l

Agrapart „ Avizoize ” Grand cru extra brut Champagne 0.75l

Bílé šumivé víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Chardonnay vypěstovaných na vinicích franc...

3 800,00 Kč
4 598,00 Kč s DPH
 
  
Agrapart „ Mineral ” Grand cru extra brut Champagne 0.75l

Agrapart „ Mineral ” Grand cru extra brut Champagne 0.75l

Bílé šumivé víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Chardonnay vypěstovaných na vinicích franc...

3 056,20 Kč
3 698,00 Kč s DPH
 
  
Agrapart „ Terroirs ” Grand cru extra brut Champagne 0.75l

Agrapart „ Terroirs ” Grand cru extra brut Champagne 0.75l

Bílé šumivé víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Chardonnay vypěstovaných na vinicích franc...

1 816,53 Kč
2 198,00 Kč s DPH
 
  
Agrapart „ Venus ” Grand cru nature brut Champagne 0.75l

Agrapart „ Venus ” Grand cru nature brut Champagne 0.75l

Bílé šumivé víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Chardonnay vypěstovaných na vinicích franc...

5 618,18 Kč
6 798,00 Kč s DPH
 
  
Alfred Rothschild „ Cuve Excellence ” brut Champagne Aoc 0.75l

Alfred Rothschild „ Cuve Excellence ” brut Champagne Aoc 0.75l

Bílé šumivé víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Chardonnay, Pinot noir a Meunier, vypěstovaný...

824,79 Kč
998,00 Kč s DPH
 
  
Angel blanc 2004 brut 1er cru Champagne by Stefano Zagni 0.75 l

Angel blanc 2004 brut 1er cru Champagne by Stefano Zagni 0.75 l

Bílé šumivé víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Pinot noir a Chardonnay vypěstovaných na vinicí...

4 130,58 Kč
4 998,00 Kč s DPH
 
  
Angel blanc brut 1er cru Champagne by Stefano Zagni 0.75 l

Angel blanc brut 1er cru Champagne by Stefano Zagni 0.75 l

Bílé šumivé víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Pinot noir a Chardonnay vypěstovaných na vinicí...

3 304,13 Kč
3 998,00 Kč s DPH
 
  
Angel rosé brut 1er cru Champagne by Stefano Zagni 0.75 l

Angel rosé brut 1er cru Champagne by Stefano Zagni 0.75 l

Růžové šumivé víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Pinot noir a Chardonnay vypěstovaných na vini...

3 676,03 Kč
4 448,00 Kč s DPH
 
  
Axel Yaz Selection brut Champagne Aoc 0.75 l

Axel Yaz Selection brut Champagne Aoc 0.75 l

Bílé šumivé víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Chardonnay, Pinot Meunier a Pinot Noir vypěsto...

576,86 Kč
698,00 Kč s DPH
 
  
Axel Yaz Selection gift box brut Champagne Aoc 0.75 l

Axel Yaz Selection gift box brut Champagne Aoc 0.75 l

Bílé šumivé víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Chardonnay, Pinot Meunier a Pinot Noir vypěsto...

609,92 Kč
738,00 Kč s DPH
 
Barons de Rothschild blanc brut Blanc de blancs Champagne Aoc  0.75 l

Barons de Rothschild blanc brut Blanc de blancs Champagne Aoc 0.75 l

Bílé šumivé víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Chardonnay vypěstovaných na vinicích franc...

1 626,45 Kč
1 968,00 Kč s DPH
 
  
Barons de Rothschild blanc brut Champagne Aoc  0.75 l

Barons de Rothschild blanc brut Champagne Aoc 0.75 l

Bílé šumivé víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 60% Chardonnay a 40% Pinot Noir a Pinot Meunier...

1 155,37 Kč
1 398,00 Kč s DPH
 
  
Barons de Rothschild blanc brut gift box Champagne Aoc 0.75 l

Barons de Rothschild blanc brut gift box Champagne Aoc 0.75 l

Bílé šumivé víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 60% Chardonnay a 40% Pinot Noir a Pinot Meunier...

1 238,02 Kč
1 498,00 Kč s DPH
 
  
Barons de Rothschild rose brut Champagne Aoc  0.75 l

Barons de Rothschild rose brut Champagne Aoc 0.75 l

Bílé šumivé víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Chardonnay, Pinot Noir vypěstovaných na vinicí...

1 568,60 Kč
1 898,01 Kč s DPH
 
  
Zobrazeno 15 položek z 122.
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru