Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Golanské výšiny

Vinum iudaeum - košer vína ze Státu Izrael

"V Izraeli, abyste mohli být realisty, musíte počítat se zázraky."  
David Ben Gurion

Na území dnešního Izraele se vinná réva pěstovala odedávna. S místním vínem se obchodovalo už v dobách egyptských faraónů. Vinařství nezaniklo ani za nadvlády helénizovaných Syřanů (Seleukovci), rozvoj nastal v římských dobách. Římané víno ze Svaté země dováželi v nemalém množství. Naopak doba po dobytí území Araby a později Turky je charakterizována úpadem vinařství. Během nadvlády muslimů se začaly ve Svaté zemi produkovat především stolní hrozny.

Moderní vinařství je v Izraeli spojeno se jménem filantropa barona Edmonda de Rothschild (1845 - 1934), majitele francouzského vinařství Chateau Lafite. Mimo to, že baron de Rothschild podporoval židovské znovuosídlení Palestiny např. likvidací malarických bažin a výstavbou sídel, nechal v roce 1886 u Rishon le Zion vysadit vinice s francouzskými odrůdami a u Tel Avivu vybudovat sklepy. Další impuls dostalo vinařství v regionu po vzniku židovského státu v roce 1948 v podobě nových osídlenců, kteří se, často vybaveni zkušenostmi ze zemí svého původu, pustili do výsadby dalších vinic a výroby vína.

Dnes se pěstování a výrobě vína v Izraeli věnují jak velké vinařské podniky, tak malé firmy v majetku kibuců. Nezanedbatelnou složku vinařského průmyslu představují malá rodinná butiková vinařství, která často produkují malé objemy vína, zato vysoké kvality. Mezi největší podniky v Izraeli patří Carmel Mizrachi se svými závody nedaleko Rishon le Zion jižně od Tel Avivu a u Zichron Jaakov jižně od Haify. Druhým největším vinařstvím je Barkan v kibucu Hulda jihozápadně od Jeruzaléma. Mezi největší, nejmladší a nejmodernější podniky patří Golan Heights Winery, které vzniklo na Golanských výšinách. Ještě mladší je rodinné vinařství Odem Mountain Winery.

Vinum arabicum - vína vyráběná křesťanskými Araby a mešní vína (Izrael, Jordánsko) 

Kláštery Latrun a Cremisan

 Asi 20 km od Jeruzaléma se v mírně kopcovité krajině nachází Latrun. Na této velké křižovatce historických cest se psaly dějiny. Bojoval tu Juda Makabejský i Římané, pevnost tu postavili křižáci. Naposledy se zde válčilo během Šestidenní války v roce 1967. Bitvy o nezávislost Izraele připomíná na jednom z latrunských vršků památník ozbrojených sil a muzeum tankového vojska, které vzniklo z původně anglické policejní stanice. Ta svého času sloužila i jako pevnost jordánských ozbrojených sil.

Na protější vyvýšenině jakoby popíral válečnou historii tohoto regionu tichý a přitom velkolepý klášter trapistů. Klášter v Latrunu byl založen v roce 1890. Během první světové války Turci mnichy vyhnali a klášter zničili. Mniši se po válce vrátili a v letech 1926 a 1927 se pustili do obnovy kláštera. V té době získal klášter podobu, kterou si zachoval do současnosti. Kostelní věž s hodinami byla dokončená až v roce 1954. V klášterní zahradě jsou k vidění archeologické nálezy včetně římských vinných lisů.

Ve vinařské tradici se zde pokračuje dodnes. Vedle medu a olivového oleje si lze v klášterní prodejně koupit i místní vína. Mniši, většinou z Francie, je tu začali vyrábět hned v roce 1890, nejprve jen pro vlastní potřeby. Očividně se snažili napodobit alsaská vína. Podařilo se jim to jen částečně. Z průměrnosti dnešní produkce klášterního vinařství kvalitativně vystupují pouze některá bílá sladší a růžová suchá vína. Stojí za to uvést například Gewürsttraminer nebo Grenache Gris.

Salesiánský klášter Cremisan leží mezi Jeruzalémem a městečkem Beit Jala nedaleko Betléma. Nehledě na okolní politickou situaci je klášter místem klidu a míru na hranici Izraele a Palestinské autonomie. Atmosféru klidu podtrhuje určitá osamocenost kláštera v krajině okolí Jeruzaléma. Hlavní budovu kláštera z 19. století charakterizují vysoké klenuté stropy a kamenná podlaha, po které čas od času důstojně přejde některý ze sedmatřiceti arabských studentů teologie nebo jejich učitelů.

Asi největší turistickou atrakcí kláštera je jeho vinařský podnik, který se nalézá několik set metrů od hlavní budovy. Salesiánská komunita tu produkuje víno od roku 1885. Dnešní produkce je ve srovnání s moderními podniky slabá a představuje vína, která lze těžko řadit ke špičce. Malou vinici má klášter přímo u svého areálu ve výšce 850 m. Většinu hroznů získává z dalších tří vinic v majetku křesťanských komunit. Jedna leží na plošině u Středozemního moře, druhá na Západním břehu ve výšce 300 m a poslední v Judských kopcích v 750 m.

Při výrobě vína se v Cremisanu využívá tradičních i moderních postupů. Ve sklepích klášterního vinařství vedle sebe dobře existují tradiční dřevěné sudy i moderní nerezové tanky. Na výrobu už od roku 1967 dohlíží jako hlavní vinař Otec Ermenegildo Lamon, mnich, který přišel do Cremisanu z italské Padovy. Mezi vína z Cremisanu patří Chardonnay, Emerald Riesling, Merlot, Cabernet Sauvignon i cuvée jako např. Kána Galilejská nebo Blanc de Blancs z místní odrůdy Balady.

uu

Historicky největšími vinařskými regiony v Izraeli jsou Shomron a Samson. Svůj význam si sice zachovávají i do současnosti, řada zajímavých nových projektů se ale soustředí i jinam. Především do oblasti Galileje a do pouště Negev. Iniciativa k využívání nových oblastí pro vinařský průmysl vychází zpravidla od jednotlivých výrobců. V Izraeli je pět vinařských regionů a patnáct subregionů -

 • Galilee (Galil) - Galilea - Lower Galilee/Dolní Galilea, Upper Galilee/Horní Galilea, Golan Heights/Golanské výšiny,Tabor/Tábor
  Tento region leží jižně od libanonské hranice a zahrnuje sever Izraele. Většina vinařství využívá hroznů z Galileje pro svá přední vína (First Label) a tzv. rezervy. Oblast Galilee se během relativně krátké doby stala kvalitativně předním vinařským regionem Izraele. Region charakterizují vysoké polohy, chladné větříky z masívu Mt. Hermon (nejvýše položené vinice nad 1200 m n.m. zažívají i sněhové bouře) a specifické půdní poměry. Na Golanských výšinách dominuje podklad sopečného původu (čedič a tuf), v Horní Galileji je půda štěrkovitá.
 • Samaria (Shomron) - Samáří - Mt. Carmel / Hora Karmel, Sharon
  Region je dědictvím po iniciativách barona Edmonda de Rothschild. Charakterizuje jej "horské" pásmo Karmel a blízkost středomořského pobřeží. Hlavní koncentrace vinic je v okolí vinařského města Zichron Jaakov, které je jedním ze sídel podniku Carmel Mizrachi a vinařství Tishbi. Dalším centrem je Binyamina, kde sídlí rovněž stejnojmenný vinařský podnik. Půdy v oblasti jsou středně těžké, klima typicky středomořské, tedy s teplými léty a relativně vlhkými zimami.
 • Samson (Shimson) - Adulam, Dan, Latrun
  Region tvoří pobřežní plošina Dan a Judská nížina se zaoblenými kopečky. Subregion Dan zahrnuje pobřežní nížiny kolem Rishon le Zion a Rehovotu. Subregiony Adulam a Latrun pak zmíněné kopečky. Mnoho vinic vinařství Carmel Mizrachi a Barkan leží právě v tomto regionu, Carmel Mirzachi má v Rishon le Zion rovněž svůj hlavní závod. V Ramle původně sídlilo vinařství Segal, stejně tak kancelář klášterního vinařství Latrun. Půdy jsou vápencové a kamenité, ale také jílovité a hlinité. I tato oblast je dědictvím po baronu Rothschildovi.
 • Judean Hills (Harey Yehuda) - Judské kopce - Beth El, Jerusalem/Jeruzalém, Betlehem/Betlém, Hebron
  Zatím relativně málo rozvinutý vinařský region, rozkládající se v bezprostředním okolí Jeruzaléma. Vinice rostou v úzkých údolích nebo na malých terasách. Jsou vysázeny severně od Jeruzaléma směrem na Yatir, také jižně od Hebronu. V oblasti sídlí například butikové vinařství Domain du Castel (Ramat Raziel) a v Motze vinařství Efrat. Mezi Jeruzalémem a Betlémem produkuje vína klášter Cremisan. Půdy jsou tu mělké, kamenité a vysychavé. Noci jsou na kopích chladné, klima přechází ze suchého ke středomořskému.
 • Negev (Hanegev) - poušť Negev - Ramat Arad, Southern Negev/jižní Negev
  V biblických dobách byl Negev populární oblastí pro pěstování vína. Dnes se nové vinice vysazují především na kopcích severního Negevu. Výsadby v tomto vyprahlém regionu jsou závislé na počítačem řízených závlahových systémech. Tratě jsou položeny i 600 m n.m., kde jsou výrazné rozdíly mezi teplotami ve dne a v noci. První z větších vinařství, které realizovalo výsadby v Negevu, byl Carmel (u Ramat Arad). Tishbi má vinice ve Sde Boker, Barkan v kráteru Mitzpe Ramon. Půdy jsou v Negevu písčité až sprašovité, klima suché a horké.
Barkan

Barkan

Dnes druhý největší výrobce vín v Izraeli vznikl v červnu 1990, kořeny společnosti ale sahají až do roku 1889. V roce 1995 začal podnik produkovat víno, o sedm let později se přesunul z osady Barkan, od níž odvozuje své jméno, do kibucu Hulda. Zde totiž od roku 1999 vznikal na základě australských vzorů moderní závod, který vedle vína vyrábí rovněž vermuty a širokou škálu likérů. Vedle provozů stojí skromná a přitom velmi reprezentativní moderní administrativní budova a zatím rozestavěné velkory...Více informací
Golan Heights

Golan Heights

To jsou tři důležité podmínky pro produkci kvalitních vín mezinárodní úrovně. V Izraeli existují tyto optimální podmínky na Golanských výšinách.Jako v jiných špičkových vinařských regionech světa stojí i v tomto kouzelném pásu země na počátku všeho optimální podmínky. Na Golanských výšinách je to kombinace vulkanické bazaltické horniny, vhodné topografie a vysoké nadmořské výšky, která je důvodem chladivého klimatu. Právě tyto faktory jsou důvodem pro druhé jméno Golanských výšin: „Země vína“.Ga...Více informací
Segals Rehasim

Segals Rehasim

Segal Rehasim je na izraelské vinařské scéně historický pojem. Je to rodinná firma založena krátce po vzniku státu Izrael. Poté byla odkoupena druhým největším vinařem Izraele, Barkanem. Vína produkují samostatně pod dohledem vlastního technologa s použitím technologické výbavy Barkanu. Argaman v hebrejštině znamená "hluboká purpurová". táto odrůda byla vyšlechtěna profesorem Royem Spiegelem. Je to kříženec Carignanu a portugalské odrůdy Souzao. Jeho cíleným záměrem bylo vyšlechtit od...Více informací
 
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru