Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Francie

Samotná historie sahá do období 6. století př. n. l., kdy pěstování vinné révy přinášejí římští Jónové společně s Etrusky, starověkými obyvateli Itálie. Avšak historie jednotlivých vinařských regionů se datuje do období nadvlády Římanů. Z výzkumu již nyní víme, že počátky francouzského vinařství sahají do období importu italských vín. Právě nedostatek v importu zapříčinil vznik samostatné větve vinařství ve Francii. Galové díky svému umu pozvedli vinohradnictví na vysokou úroveň a dali tak základ pro dnešní generace francouzských vinařů, kteří sklízejí úspěch právě díky bohaté historii, z které stále čerpají. Nicméně cesta vinařů – Galů, nebyla jednoduchá (až císař Probus navrátil zplnomocnění k pěstování révy vinné). Rozšiřování tradice vinařství spadá do jižních oblastí, které je spojeno se založením přístavu Marseille. Následně, v 1. století dochází k rozvoji pěstování révy vinné v oblasti Bourgogne, Bordeaux a v údolí Rhôny. Následuje 2. století, kdy je tradice rozšířena do oblastí údolí Loiry a Champagne ve 3. století. Napříč dnešnímu vývoji, okolí Paříže bylo po dlouhou dobu jednou z nejvýznamnějších vinařských oblastí.

tttStředověk je ve znamení mnišských řádu, které za zdmi klášterů zachovávají tradici výroby vína na území Francie. Právě na počátku 12. století je francouzské vinařství na výsluní. Mnišské řády měly dostatek prostředků k vinifikaci a správě vinic. Přičemž víno sloužilo jak k církevním obřadům, tak jako velmi hodnotný zdroj příjmů. Biskupové s velkým vlivem zakládají v okolí měst vinice, v jejich blízkosti pak zakládány kláštery. Již v této chvíli se vyváží na stovky hektolitrů vína do Anglie. Rok 1098 je významným milníkem, jelikož je založen řád Cisterciánů, kteří se silně zapíší do dějin révy vinné, ať už hybridními odrůdami, zefektivněním výroby či zkoumáním vhodnosti půd. Teprve v tomto období je víno vinifikována tak, jak jej známe my. V předcházejícím období bylo víno mícháno s kořením, či vodou nebo medem.

Následující období, v 16. století, je dovršena expanze vín z Francie. Avšak nemysleme si, že za vším stojí pouze víno, tato expanze souvisí s destilací bílého vína na brandy. Právě tento fenomén byl prvotním impulsem pro vznik Armagnacu a Cognacu. S postupným vývojem se zdokonaluje systém exportu zboží a stejně tak i vín. Tím vše nekončí, roku 1688 objevuje Dom Perignon princip šumivého vína. Jedním z prvních zákonů, který se věnuje ochraně spotřebitele v oblasti nápojového průmyslu, je zákon z roku 1790. Velká francouzská revoluce byla ve znamení konfiskace vinic a vinařství z řad mnišských řádů. Zajímavostí může být fakt, že víno bylo jediným nápojem, který bylo možné uchovat déle, než pár dnů či týdnů, díky korkovým uzávěrům.
Do roku 1864 ničí révokaz prakticky všechny vinice, které jsou oživeny díky roubování révy vinné na americké podnože. Roku 1866 napomáhá Pasteur pochopit problematiku mikrobiologie. Poté jsou vína ukládána k dlouhodobému ležení ve sklepích, čímž započíná nová éra vín a vinařství.

Počátky moderního francouzského vinařství spadají do období 19. a 20. století. Samotné začátky jsou však spojeny s nákazou mšičky révokaz, jež pozastavila rozvoj vinařství a nahlodala tradiční viniční tratě. Nejvíce postiženy byly tradiční oblasti Bordeaux a Champagne. Na počátku 20. století v důsledku ohrožení tradičních značek jako Champagne či Bordeaux, vzniká označení AOC – Appelation d´Origine Controlée roku 1935. Tímto krokem je podpořena kvalita vín, propagaci francouzských vín a stejně tak rozšíření nových poznatků o agronomii. Po 2 světové válce se dostává francouzské vinařství opět na výsluní, za nímž stojí obrovské investice do obnovy vinic a vinařských technologií. V důsledku identifikace nejlepších terroir, zachování typických charakteristik vzniká uskupení INAO (Národní instituce pro ustanovení původu). Zajímavý může být taktéž rok 1955, kdy ve Francii zavádí univerzitní obor týkající se enologie (nauka o vínech a vinařství), jenž měl za úkol rozšířit vědecké poznatky, stejně tak jako technologické, týkající se vinifikace vín. Roku 1979 po uskupení INAO, vzniká uskupení ONIVINS, pod který spadají tzv. vína zemská a vína stolní. Dnes takřka 150 tisíc vinařů a vinařských družstev obhospodařuje více než 900 tisíc ha viničních tratí.

Cena od - do
Chablis

Chablis

Chablis je nejsevernější oblast burgundského vinařského regionu. Pěstuje se zde převážně odrůda Chardonnay. Kvůli severní poloze jsou vína z Chablis méně ovocná a kyselejší než jiná burgundská vína, avšak mají znalci oceňovanou čistou, suchou a výrazně minerální chuť.Klíčem k úspěchu zdejších vín je spojení Chardonnay, jedné z nejnoblesnějších vinných odrůd, a unikátního půdního podloží z druhohorního období Kimmeridgian (mladší Jura). Před 240 miliony let došlo z důvodu náhlé klimatické změny k...Více informací
Bordeaux Pauillac

Bordeaux Pauillac

Mekka všech milovníků velkých vín, přístavní městečko Pauillac, se nachází na levém břehu řeky Gironde, jižně pod apelací St. Estèphe. Přes 1.200 hektarů vinic zde leží z převažující části na velmi ceněných aluviálních štěrcích, na nichž se mimořádně daří odrůdě Cabernet Sauvignon. Pro udržení typického charakteru zdejších vín jsou z apelace dokonce jmenovitě vyloučeny ty parcely, u nichž v geologickém složení převažují písky či říční nánosy mladšího věku. Tím je jméno Pauillac chráněno pře...Více informací
Champagne

Champagne

Víno králů a všech oslav, Champagne vína provází sláva a prestiž celosvětového ambasadora francouzské elegance, rafinovanosti a svůdnosti. První historická stopa (o níž však nemáme přímý důkaz) sahá do římského období. Až v V. století nacházíme legendu, která souvisí se svatým Remi a vínem. V průběhu středověku se již vína ze Champagne stávají součástí sortimentu francouzských vinných nápojů a posléze se jim za vlády Jindřicha IV. začíná v Paříži říkat šampaňské.V XVII. století se na podnět spot...Více informací
Provence - Bandol

Provence - Bandol

Provence je pro každého krajem prázdninovým, kde slunce nepřestává svítit a kde si lidé se zpěvavým přízvukem umějí vychutnat život… Pro vinohradníky pak představuje 3000 hodin slunce ročně, vzácné, avšak prudké deště, silný vítr a složitý reliéf. Vinice jsou často značně rozparcelovány, což vysvětluje, proč téměř polovina produkce pochází z družstevních sklepů. Vlastníci větších pozemků (domaines), kteří si obvykle vína i sami lahvují, jsou stejně důležití. Stejně jako ostatní středomořské obla...Více informací
Povodí řeky Rhóny

Povodí řeky Rhóny

Údolí řeky Rhony je výsledkem impozantního geologického střetu Masif Central a Alp. Tímto střetem vznikla puklina, kterou zaplavilo Středozemní moře.Sopečná aktivita v Masif Central stvořila před 300 milióny let žulové skály na severu Rhony.Na jihu pak dalopostupné usazování říčního bahna a vápenných usazenin mořských živočichů vzniknout takovým útvarům, jako jsou Dentelles de Montmirail – masiv zvětralého, po okraji vlnitého vápence – a Mont Ventoux. Před 40. miliony let byly Alpy díky vrásnění...Více informací
Povodí řeky Loiry

Povodí řeky Loiry

Desítky vinařských apelací lemují tok řeky Loiry. Jejich charakter je stejně tak odlišný, jak různorodý je krajinopis této řeky.Nejdelší francouzská řeka Loira pramení v Centrálním masívu a vlévá se do Atlantiku v okolí Nantes. Je jediným spojovacím prvkem vinařských regionů této oblasti, velice různých ve svém charakteru, klimatu a především pěstovanými odrůdami. Od ústí do Atlantiku se pustíme proti proudu Loiry – od  západu na východ ; tak se seznámíme s jejími vinařskými regiony.Pays Nantais...Více informací
Languedoc Roussillon

Languedoc Roussillon

Languedoc-Roussillon se rozkládá na jihu Francie na břehu Středozemního moře a sahá od delty řeky Rhóny (Rhône) až k Pyrenejím a hranicím se Španělskem. Výjimečný případ francouzského vinařství – vinice této oblasti oplývají nepochybným potenciálem pro výrobu dobrého vína (klima, půdy i podloží), bohužel však ještě stále nesou kříž své pochybné minulosti. C V této oblasti se vínu daří již 26 století. Historické dědictví regionu je neobyčejně bohaté. Již v roce 118 př. n. l. prokonzul Domitius Ah...Více informací
Bordeaux Aoc

Bordeaux Aoc

Označení Bordeaux AOC nesou všechna vína z tohoto regionu, která splňují zákonem vymezené požadavky, avšak nespadají pod územně jasně vymezené, samostatné apelace (jako např.St.Estephe,St.Julien ).        Vznik této apelace spadá do období, kdy byla kodifikována podstatná část francouzského apelačního vinařského systému – tedy do roku 1936. S celkovou rozlohou přes 60 tis. hektarů je Bordeaux AOC rozlohou jednoznačně vůbec největší francouzskou apelací, jejíž produkce dnes tvoří celých 55% celko...Více informací
Bordeaux Saint Julien

Bordeaux Saint Julien

Pro mnohé milovníky Bordeaux je právě St.-Julien esencí všech vinařských rozkoší, které tento kraj nabízí. Jakoby se v jejich vlastnostech daly dohromady typické charakteristiky ostatních slavných apelací - mocnost Pauillacu, elegance Margaux i zemitost St. Estephe.  „Pocestní, vstupujete na půdu slavných vinic St.-Julienu – smekněte!“, vítá dnes znovuobnovená plechová cedule přijíždějící u silnice z Bordeaux. Zdánlivá neskromnost je ve skutečnosti jen lehkou nadsázkou a ještě více sousedským po...Více informací
Bordeaux Saint Emilion

Bordeaux Saint Emilion

St Emilion, ležící asi 35 km severovýchodně od města Bordeaux mezi Libourne a Castillon-la-Bataille, vlastní vinice jež jsou v dědictví UNESCO od roku 1999 díky kvalitě svých vín, ale také pro historii městěčka. St Emilion jsou vína jedinečná a můžete je rozpoznat mezi 1000 druhy vín. Právě jedinečné smíchání odrůdy Merlot (60%), Cabernet Sauvignon (30%) a Cabernet Franc (10%) dávají jejich specifičnost. Navíc kvalita půdy umožňuje hroznům rozvíjet jejich potenciál a zvláště Merlot, který dává t...Více informací
Bordeaux Pomerol

Bordeaux Pomerol

Pomerol je pozoruhodným mikrosvětem, který se v mnoha ohledech liší od zvyklostí ostatních apelací Bordeaux. Všechno je tu trochu jinak - rozloha jednotlivých vinohradů, způsob vedení vinařských podniků, historie, geologie, mikroklima, organizace prodeje i samotný charakter vína. Jméno Pomerol má svůj původ ve slově „pomme“ – jablko. Tento výraz však měl v dávných časech širší význam, a je tak dost možné, že mohl zrovna tak označovat vinnou révu. Její pěstování se tu bezpečně datuje do dob působ...Více informací
Bordeaux Saint Estéphe

Bordeaux Saint Estéphe

Ze všech slavných apelací Médocu leží St.-Estèphe nejseverněji. Je to rozdíl nepatrný, má však svůj význam. Ještě větší odlišnost zdejších vín v porovnání s ostatnímí spočívá ale v něčem jiném - v členitosti zdejšího terénu.Východní hranici apelace tvoří tok Girondy, na západě a severu přechází St.-Estèphe do vinic Haut Médocu. Severní hranici přitom tvoří odvodňovací kanál Estey d´Un, jenž se může pochlubit neuvěřitelnou nadmořskou výškou: 1 metr. Spektakulárnější podívanou nabízí již...Více informací
Bordeaux Haut Médoc

Bordeaux Haut Médoc

Haut Médoc je druhou největší prestižní vinařskou podoblastí Bordeaux se svými 4200 hektary.Vinařská oblast se rozkládá od města Blanquefort směrem na sever podél regionů Graves.Z vinařského pohledu je celé území Médoc (s výjimkou samostatných apelací St.Estéphe, Pauillac, St.Julien a Margaux - kterým se věnuje samostatná část naší vinotéky ) rozděleno do dvou větších částí – Haut Médoc - neboli „Horní Médoc“, a Bas Médoc – neboli „Dolní Médoc“.Zatímco výraz „Haut Médoc“ se používá dodnes, u dru...Více informací
Bordeaux Sauternes

Bordeaux Sauternes

Velká sladká vína se vyrábějí v Sauternes a Barsac na jihu oblasti Graves.Rozdíl mezi běžnými sladkými bílými víny a velkými víny ze Sauternes a z Barsacu je tak velký jako rozdíl mezi víny sladkými a suchými. To, co tento rozdíl vytváří, se nazývá ''komplexita'', abyste tento problém pochopili, vychutnejte si aroma ze sklenice vyzrálého Sauternes. Vína vyráběná v Sauternes jsou nejen nejsvůdnější a nejpřepychovější na světě - jsou také komplexnější. Viděl jsem zatvrzelé muže, kteří rezolutně od...Více informací
Bordeaux Pessac Léognan

Bordeaux Pessac Léognan

Pessac - Leognan je nejsevernější a nejkvalitnější blast regionu Graves - podoblasti Bordeaux, která leží jižně od města Bordeaux, prakticky ještě v městské zástavbě. Oblast Pessac-Léognan, s výměrou vinic téměř 950 ha. Červené víno z Pessac-Léognan je výjimečné a dominuje v něm odrůda Cabernet Sauvignon doplněná Merlotem a Cabernetem Franc, ve skvělých bílých vínech převažuje Sauvignon Blanc. Pessac-Léognan je pravděpodobně nejstarší vinařskou oblastí Bordeaux, jehož začátky sahají až do středo...Více informací
Bordeaux Médoc

Bordeaux Médoc

Apelace Médoc svým pojmenováním trochu mate, neboť v obecném povědomí zahrnuje geografický termín Médoc úplně celý „poloostrov“ mezi Girondou a Atlantickým oceánem.  Z vinařského pohledu je toto území (s výjimkou samostatnýchapelací St.Estéphe,Pauillac,St.Julien a Margaux ) rozděleno do dvou větších částí – Haut Médoc - neboli „Horní Médoc“, a Bas Médoc – neboli „Dolní Médoc“.Zatímco výraz „Haut Médoc“ se používá dodnes, u druhého jmenovaného se v roce 1940 přestalo používat označení „Bas“, a ta...Více informací
Bordeaux Margaux

Bordeaux Margaux

Margaux, ležící na jihu Médoc, je nejslavnější ze všech apelací v Bordeaux. Nejen že těží ze slávy svých vinic první třídy stejného jména, ale je také největší ze všech apelací Médocu. Zatímco jsou ostatní tři velké apelace Médocu (St. Estéphe, Pauillac a St. Julien) spojeny v jeden nepřerušený řetězec vinic, leží Margaux osamoceně na jihu. Jeho vinice jsou roztroušené po pěti obcích. Jsou to Lavarde, Arsac, Cantenac, Soussanc a samozřejmě Margaux. Margaux a Cantenac jsou nejdůležitější obce a M...Více informací
Burgundsko

Burgundsko

Vesnice s dvojitými jmény jsou klíčem k největším vínům Burgundska, protože převzaly jména svých nejznámějších vinic, a tak lze skromná venkovská vína prodávat za pomoci nejslavnějších GRAND CRUS. Obec Gevrey byla první, která to provedla, když v roce 1848 převzala jméno své vinice Chambertin a stala se obcí Gevrey-Chambertin. Nemůžete se stát přes noc znalcem Burgundska, ale když se zapamatujete, že druhá část jména každé burgundské vesnice s dvojitým jménem jsou názvy jejich nejlepších vinic, ...Více informací
Alsasko

Alsasko

Alsaský region je přibližně 80 km dlouhý a rozkládá se podél hranice s Německem, od Štrasburku na severu až po Mylhúzy (fr. Mulhouse, něm. Mülhausen, als. Milhüsa) na jihu mezi úpatím pohoří Vogéz a Rýnem.Alsasko trpělo donedávna tzv. krizí identity. Střídavě totiž patřilo Německu i Francii, podle toho, kdo zrovna vyhrál tu či onu válku (a podle slov slavného protagonisty Johnnyho Hugela ze stejnojmenného alsaského vinařství: "On n'a pas loupé une..." - žádnou jsme nepropásli...). Po t...Více informací
Jihozápadní Francie

Jihozápadní Francie

Dostáváme se na jih od slavné Bordeaux, do regionu známého pod označením Sud-Ouest, nebo také Jihozápad Francie. Vína z této oblasti jsou poměrně málo známá, ačkoliv se těm z Bordeaux charakterem a odrůdovým složením nezřídka podobají. Historie pěstování révy je v oblasti Jihozápadu Francie dokonce starší než v Bordeaux. Mladší a severněji položená vinařská oblast však prvotní náskok rychle odmazala a na úkor Sud-Ouest se nakonec prosadila. Vztahy mezi oběma regiony nejsou historicky příliš vřel...Více informací

Jura

Vinařská oblast Jura je jednou z nejstarších ve Francii – podle archeologických nálezů je její historie stará nejméně 5000 let. Jasné stopy místního vinařství pocházejí ze 6. století př. Kř. Skvělá vína z Arbois L´Étoile a Chateau-Chalon byla oslavována nejen spisovateli a básníky, ale i politiky a králi po více než 1000 let. Zdejší rodák Louise Pasteur byl nejen objevitel pasterace, ale také i zakladatelem moderní enologie a majitelem vinice, která dodnes existuje. Navíc sehrál ve v...Více informací
 
Řadit dle: názvu ceny
-25%
Bordeaux blanc Aoc 2016 Aoc Francois Thienpont  0.75 l

Bordeaux blanc Aoc 2016 Aoc Francois Thienpont 0.75 l

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Sauvignon blanc vypěstovaných na vinicích f...

147,93 Kč
179,00 Kč s DPH
 
  
Bordeaux rouge Aoc 2016 Francois Thienpont  0.75 l

Bordeaux rouge Aoc 2016 Francois Thienpont 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 95% Merlot a 5% Cabernet Franc vypěstovaných ...

221,49 Kč
268,00 Kč s DPH
 
  
Bordeaux rouge „ Sarmentine ” Aoc 2021 Francois Thienpont  0.75 l

Bordeaux rouge „ Sarmentine ” Aoc 2021 Francois Thienpont 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Merlot vypěstovaných na vinicích Francie...

287,60 Kč
348,00 Kč s DPH
 
  
Chateau Puygueraud „ Pins des Dunes ” 2021 Bordeaux rose Aoc Francois Thienpont  0.75 l

Chateau Puygueraud „ Pins des Dunes ” 2021 Bordeaux rose Aoc Francois Thienpont 0.75 l

Růžové tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 30% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon a 30% Cabe...

246,28 Kč
298,00 Kč s DPH
 
  
la Parcelle du Rocher 2016 Saint Emilion Grand Cru Francois Thienpont  0.75 l

la Parcelle du Rocher 2016 Saint Emilion Grand Cru Francois Thienpont 0.75 l

La Parcelle du Rocher čerpá svůj charakter z jílovito-vápencové půdy jižního svahu Saint-Emilion. Hr...

742,15 Kč
898,00 Kč s DPH
 
  
les Fillottes 2016 Pomerol Aoc François et Guillaume Thienpont  0.75 l

les Fillottes 2016 Pomerol Aoc François et Guillaume Thienpont 0.75 l

Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Merlot 85 % a Cabernet franc 15 % vypěstovaný...

2 064,46 Kč
2 498,00 Kč s DPH
 
  
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru