Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Odrůdy révy vinné

fffRéva vinná a zejména její původní volně rostoucí poddruh réva vinná lesní (Vitis vinifera subsp. sylvestris) vykazuje velkou heterozygotnost díky které v průběhu posledních 3 000 let vznikly tisíce odrůd vinné révy. Zejména v dřívějších dobách vznikaly především samovolným křížením, v současné době převládá šlechtění. Popisu a identifikací kultivarů révy vinné se věnuje ampelografie.

Státní odrůdová kniha je úřední seznam všech odrůd rostlin, které byly v České republice registrované. Zápis do Státní odrůdové knihy provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) po splnění všech podmínek daných zákonem. Státní odrůdová kniha byla založena roku 1941. Toho roku byly ze stolních odrůd registrovány stolní odrůdy: Chrupka bílá, Chrupka červená. Chrupka Jalabertova byla zapsána 1952, kolem roku 1970 v sortimentu ještě byla, později byla vyřazena. Přestože proběhla odrůdová zkouška už v letech 1961 - 1968, žádná ze zkoušených stolních odrůd zapsána nebyla (zkoušky byly v těch letech přísnější, za jednu vlastnost horší než kontrolní odrůda byla zkoušená odrůda vyřazena, i když v ostatních vynikala). I Irsay Oliver byl původně zapsán jako stolní odrůda, spolu s odrůdami Julski biser a Gloria Hungariae roku 1972. Kraus Irsay jako stolní uvádí roku 1972, ale od roku 1975 je registrován jako odrůda moštová. Gloria Hungariae byla vyškrtnuta v 80tých letech. Panonia Kincse byla zapsána 1980. Guzal Kara 1982 (jen na Slovensku). Olšava 1988. Vitra 1993. Diamant 1998. Arkadia a Pola 2001. Dnes tedy najdeme v sortimentu registrovaných odrůd 9 odrůd: Arkadia (je interspecifická, té se dnes nebudu věnovat), Diamant, Chrupka bílá a červená, Julski Biser, Olšava, Panonia Kinche, Pola, Vitra. Zahrádkáři a malopěstitelé se stejně nebudou při výběru stolní odrůdy řídit Státní odrůdovou knihou, ale tímto Murphyho zákonem: Za přísně sledovaných teplotních, tlakových a jiných fyzikálních podmínek, se živý organismus bude chovat tak, jak ho zrovna napadne.

 Detailnější členění odrůd je možné přiblížit podle data dozrávání. Je to poněkud nepřesné, protože další používané dělení uvádí počet dní od vyrašení do sklizně, takže stejně ranné odrůdy s rozdílným termínem rašení dozrávají o tento rozdíl jinak a obě rozdělení jsou pak těžko srovnatelná. Termín rašení u nás bývá koncem dubna až začátkem května, u odrůd s evropským původem v rozmezí 10 dní, chyba je tedy menší než rozdíly způsobené výkyvy počasí. Rozeznáváme tedy odrůdy velmi ranné, které od vyrašení do sklizně potřebují přibližně 105 - 115 dní (10.8. - 20.8.), rané, které potřebují 115 - 130 dní (21.8. - 5.9.), středně rané 130 - 145 dní (6.9. - 20.9.), pozdní 145 - 165 dní (21.9. - 10.10.) a velmi pozdní 165 - 180 (11.10. - 31.10.). Ročníkové rozdíly mohou být běžně 14 dní, navíc jsou závislé i na ostatních podmínkách, takže i různí autoři je uvádějí i o více než 10 dní odlišně. Ranost odrůdy se týká jen dozrávání hroznů. Ve vegetačním období musí keř i připravit zásobní látky na rychlý start v příští sezóně. Podstatným rysem odrůdy je proto i vyzrávání dřeva, které zvláště u raných odrůd bývá pozdější než dozrávání hroznů a prodlužuje tak nutné vegetační období.

Momentálně je registrováno asi 16 000 odrůd révy vinné a nové stále přibývají. Jmen, která by splňovala závazná pravidla se začíná nedostávat a proto se stává, že se najde více odrůd pod stejným jménem. Jen jedna z nich může být registrovaná, ostatní se musí registrovat pod jiným jménem. Mnoho odrůd má tedy jména dvě a více a proto je tak důležité uvádět u odrůdy původ. Většina odrůd je pojmenovaná původně v cizím jazyce.

Pěstování odrůd révy vinné ve státech ES se musí řídit předpisy k tomu účelu vydanými. Na základě článku 103 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, ze dne 27. června 2008 – článek 20 nařízení (ES) č. 1227/2000, musí každý členský stát vést seznam zatříděných moštových odrůd (Státní odrůdová kniha). Toto nařízení umožňuje vysazovat a pěstovat kteroukoliv odrůdu, pokud je uvedena v seznamu odrůd některého ze států ES a vyrábět z nich víno.

Třídění odrůd vinné révy - odrůdy vinné révy je možné třídit podle řady kritérií, nejčastěji se třídí podle místa vzniku do tzv. geograficko-ekologických skupin a podle použití.

Posuďte podle své chuti, vůně či barvy vína odrůdu, která Vám nejvíce sedí ....ssss

Třídění dle použití - odrůdy révy vinné dělí na moštové odrůdy, které jsou určeny především pro výrobu moštu a vína, na stolní odrůdy, které jsou určeny k přímé konzumaci, a na tzv. podnožové odrůdy. Moštové odrůdy se dále dělí na odrůdy určené pro výrobu bílých vín (jde o bílé a červené odrůdy) a na odrůdy určené k výrobě červených vín (jde o modré odrůdy).

  • Moštové odrůdy mívají spíše menší bobule a je u nich kladen důraz na vysoký obsah aromatických látek a pokud možno na odolnost vůči houbovým chorobám a cizopasníkům.
  • Stolní odrůdy mají obvykle velké hrozny a velké sladké bobule s pevnou dužinou. Není u nich kladen příliš velký důraz na vysoký obsah aromatických látek v bobulích a nejsou vhodné k výrobě vína.
  • Podnožové odrůdy se používají jako podnože pro sazenice běžných odrůd vinné révy, aby byla zajištěna větší odolnost sazenic proti cizopasníkům (zejména révokazu ). U podnožových odrůd je proto kladen důraz na tuto odolnost, na přizpůsobení se konkrétním půdním podmínkám a na vhodné předpoklady pro štěpování. Kvalita a vlastnosti hroznů a bobulí jsou nepodstatné. Podnožové odrůdy bývají obvykle potomkem amerických rév (Vitis labrusca) a často ani hrozny netvoří.

fff

 

Rulandské šedé

Rulandské šedé

Rulandské šedé (zkratka RŠ, mezinárodně používaný název Pinot Gris) je starobylá moštová odrůda, révy vinné (Vitis vinifera), pocházející pravděpodobně z oblasti Burgundska, spontánní pupenová mutace odrůdy Rulandské modré (Pinot Noir). Vína Rulandského šedého jsou plná, hebká, s vysokým extraktem a vyšším obsahem alkoholu a glycerolu. K vyrovnání převahy alkoholu nad kyselinami, při vyzrálosti vína alespoň pozdního sběru, přispívá právě ...Více informací
Rulandské modré

Rulandské modré

Rulandské modré (zkr. RM, mezinárodně používaný název Pinot Noir) je starobylá, středně pozdní moštová odrůda révy vinné (Vitis vinifera), pocházející pravděpodobně z oblasti Burgundska. Odrůda je tradičně používána k výrobě červených a růžových vín, ale je též jednou ze tří odrůd povolených k výrobě francouzských klasických šumivých vín v oblasti Champagne. Synonyma: Pinot noir (FR); Pino Nero, Pinot Grigio nebo Pignol (IT); Burgundac Cr...Více informací
Zweideltrebe

Zweideltrebe

Zweigeltrebe (zkratka Zw, název dle VIVC Zweigeltrebe Blau) je moštová odrůda révy vinné (Vitis vinifera), určená k výrobě červených vín. Odrůda byla vyšlechtěna v roce 1922 ve Spolkovém ústavu pro vinařství a ovocnářství v rakouském Klosterneuburgu. Odrůdu vyšlechtil Fritz Zweigelt křížením odrůd Svatovavřinecké (St. Laurent) a Frankovka (Blaufränkisch). Původ: tato odrůda byla vyšlechtěna v roce 1...Více informací
Ryzlink vlašský

Ryzlink vlašský

Ryzlink vlašský (zkratka RV, název dle VIVC Welschriesling) je stará moštová odrůda révy vinné (Vitis vinifera), určená k výrobě bílých vín. Kromě názvu "Ryzlink" tato odrůda nemá nic společného s odrůdou Ryzlinku rýnského. Synonyma: Vlašák, Riesling Italico, Welschriesling, Wälschriesling, Laski Rieslink, Graševina, Olasz Rizlink, Risling italjanskij, Klein-riesler, Petit Riesling, Talianska graševina Původ: jedná se o starou odrůdy, ...Více informací
Ryzlink

Ryzlink

Riesling , u nás nazývaný Ryzlink rýnský (syn. Rhine Riesling, Weisser Riesling, Rössling, Riesler, Rieslinger, Moselriesling, Johannisberger, Hochheimer, Rheingauer, Niederländer, Klingelberger, Gräfenberger, Kastellberger, Karbacher Riesling, Kleinriesling, Kleinriesler, Weisser Kleiner Riesling, Gewürztraube, Pfefferl aj.), je pojem, který pro mnoho znalců znamená "král vín". Je bezpochyby tou nejušlechtilejší odrůdou pro výrobu bílých vín a v poslední době se těší tzv. renesanci. ...Více informací
André

André

André (zkratka An) je pozdní moštová odrůda révy vinné (Vitis vinifera), určená k výrobě červených a růžových vín. Jde relativně o mladou ryze českou ( nebo přesněji Moravskou ) odrůdu „ Semenáč A 16/76, Andrea“, která vznikla křížením odrůd Frankovka x Svatovavřinecké ve Šlechtitelské stanici vinařské ve Velkých Pavlovicích v roce 1961. Jejím šlechtitelem byl Ing. Jaroslav Horák. Byla nazvána podle návrhu pracovníků Šlechtitelské stanice ve Velkých Pavlovicích na počest&nb...Více informací
Pálava

Pálava

Pálava (zkratka Pa) je moštová odrůda révy vinné (Vitis vinifera), určená k výrobě bílých vín. Křížením získala Pálava po svých genetických předcích přednosti Tramínu červeného i Müller Thurgau. Je aromatická, mohutná, kořenitá po tramínových odrůdách a zároveň svěží, ale bez hořké dochuti typické pro Müller Thurgau. Hrozny jsou kónické, mírně křídlaté, šedočervené bobule mají poněkud oválný tvar a tuhou slupku. Chuť bobulí je tramínově k...Více informací
Veltlínské zelené

Veltlínské zelené

Veltlínské zelené (zkratka VZ, název dle VIVC Veltliner Grün)  je stará odrůda révy vinné (Vitis vinifera), určená k výrobě bílých vín. Autochtonní odrůda, pocházející z regionu Dolní Rakousko, z oblasti vrchoviny Manhartsberg, patrně z okolí města Retz, vznikla samovolným křížením odrůd Tramín a St. Georgen. Synonyma: Grüner Veltliner, Grünmuskateller, Weissgipfler, Zöldveltelini, Zleni Veltinač, Veltlini, Muškát...Více informací
Rulandské bílé

Rulandské bílé

Rulandské bílé (zkr. RB, mezinárodně používaný název ) je starobylá moštová odrůda révy vinné (Vitis vinifera), pocházející pravděpodobně z oblasti Burgundska, spontánní pupenová mutace odrůdy Rulandské šedé (Pinot Gris). Pinot blanc je odrůda středního růstu, s hustěji olistěnými letorosty a tří- až pětilaločnými listy. Její hrozen je malý až střední, válcovitý, hustý. Bobule malé, kulaté, někdy poněkud oválné, s tenkou slupkou a řídkou dužni...Více informací
Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon

(zkratka CS, výslovnost [ kaberne sovinjó ]) Trochu z historie odrůdy: tradiční, velmi oblíbená, pozdní moštová odrůda révy vinné (Vitis vinifera), používaná k výrobě červených a růžových vín. Tato odrůda se řadí mezi čtyři celosvětově nejoblíbenější červená vína spolu s odrůdami Syrah, Pinot Noir a Merlot, a to díky vůni a chutí, ale i výborné adaptabilitě na různé klimatické podmínky i půdu. Pochází patrně z francouzského regionu Bordeaux, kde vznikla s nejvyšší pravděpodobno...Více informací
Merlot

Merlot

Merlot (zkratka Me, název dle katalogu VIVC Merlot Noir, výslovnost [mer´lo]) je tradiční, velmi oblíbená, středně pozdní až pozdní moštová odrůda révy vinné (Vitis vinifera), určená k výrobě červených vín. Původní francouzská odrůda pocházející pravděpodobně z regionu Bordeaux, geneticky je blízká odrůdě Cabernet Franc. Název odrůdy je odvozen od francouzského výrazu označujícího kosa (merle), který velmi často holduje na dříve dozrávajících modře zba...Více informací
Svatovavřinecké

Svatovavřinecké

Svatovavřinecké (zkratka Sv, mezinárodní název Saint Laurent) je středně pozdní moštová odrůda révy vinné (Vitis vinifera), používaná k výrobě červených vín. Odrůda náleží k širší rodině odrůd Pinot, vznikla patrně ve francouzském regionu Alsasko, spontánním křížením odrůdy Pinot Noir se zatím blíže neurčenou odrůdou. Původ: odrůda Svatovavřinecké, jejímž oficiálním synonymem je také Saint Laurent, je středně ranná až pozdní moštová modrá...Více informací
Frankovka

Frankovka

Frankovka, též Fraňkovka, (zkratka Fr, název dle VIVC Blaufränkisch) je starobylá moštová  odrůda révy vinné (Vitis vinifera), určená k výrobě červených vín. Jde o spontánního křížence odrůdy Gouais blanc (Heunisch) s doposud nezjištěnou odrůdou. Réva vinná (Vitis vinifera) odrůda Frankovka je jednodomá dřevitá pnoucí liána dorůstající v kultuře až několika metrů. Kmen tloušťky až několik centimetrů je pokryt světlou borkou, která se loupe v pruzích. Úp...Více informací
Muller Thurgau

Muller Thurgau

Müller Thurgau (zkratka MT) je moštová odrůda révy vinné (Vitis vinifera), určená k výrobě bílých vín, kterou vyšlechtil Prof. Herrmann Müller, původem ze švýcarského kantonu Thurgau, v roce 1882 křížením odrůd Ryzlink rýnskýa Madlenka královská (Madeleine Royale). Název odrůdy je kombinací příjmení šlechtitele a názvu švýcarského kantonu, ze kterého šlechtitel pocházel. Většina synonym je kombinací původně předpokládaných rodičovských odrůd. ...Více informací
Sauvignon blanc

Sauvignon blanc

Sauvignon Blanc (zkratka Sg) je starobylá francouzská moštová odrůda révy vinné (Vitis vinifera), pocházející patrně z regionu Bordeaux či z vinařských oblastí na Loiře. Pravděpodobně vznikla spontánním křížením odrůd Chenin Blanc a Tramín. Synonyma: Sauvignon Blanc, Fumé Blanc, Gentin á Romorantin, Surin, Savagnin Musqué, Muskat–Silvaner, Sovinjon, Muskat Sylvaner, Genetin, Sauvignon jaune, Sauvignon petit, Servoyen, Fehé...Více informací
Tramín červený

Tramín červený

Tramín červený (zkratka TČ, název dle VIVC Traminer Rot) Tramín je jedna z nejstarších pěstovaných odrůd. Stal se praotcem většiny u nás známých odrůd a dodnes je oblíbeným objektem dalšího šlechtění. I přes konkurenci starších i zcela nových odrůd, zůstává nedocenitelný a nezaměnitelný pro vína s mimořádným buketem.  je jednou z našich nejzajímavějších odrůd, přímo předurčenou pro naše severní vinohradnické oblasti. Jednak je jeho nezaměnitelní víno zcela výjimečné a...Více informací
Muškát

Muškát

Muškát moravský (zkratka MM, v ČR používané synonymum MOPr = zkratka ze jmen rodičovských odrůd Muškát Otonel a Prachttraube) je moštová odrůda révy vinné (Vitis vinifera), určená k výrobě bílých vín, která byla vyšlechtěna ještě v bývalém Československu, Šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích na Moravě, kříženec odrůd Muškát Ottonel a Prachttraube. Odrůda je bujného růstu, má středně velký list a její hroz...Více informací
Syrah - Shiraz

Syrah - Shiraz

  Shiraz je tmavá odrůda rozšířená na celém světě. Je užívána k produkci silných červených vín s vysokým obsahem tříslovin. Ať už je prodávána pod názvem Shiraz nebo Syrah, těší se velké oblibě. Pozor na záměnu s Petite Sirah, což je synonym pro Durif, kříženec odrůd Shiraz a Peloursin. Název Shiraz se stal populárním v Austrálii, Jižní Africe a Kanadě. Barva: červené  Synonyma: Shiraz Výskyt ve vinařských oblastech: severní oblast Rhôny (FRA), AUS, JAR, USA ...Více informací
Chardonnay

Chardonnay

Chardonnay (zkratka Ch, výslovnost [šardoné]) je starobylá moštová odrůda révy vinné (Vitis vinifera), určená k výrobě bílých vín, spontánní kříženec odrůd  Pinot blanc a Gouais blanc. Pochází z francouzského vinařského regionu Burgundsko. Popis: odrůda Chardonnay je jednodomá dřevitá pnoucí liána dorůstající v kultuře až několika metrů. Kmen tloušťky až několik centimetrů je pokryt světlou borkou, která se loupe v pruzích. Úponky révy jsou krátké, umožňují ...Více informací
Nebbiolo

Nebbiolo

Nebbiolo je název italské modré odrůdy révy vinné. Pěstuje se převážně v Lombardii a Piemontu, vynikajících výsledků dosahuje v oblastech (DOCG) Barolo, Barbaresco, Ghemme a Gattinara. Vína vyrobená mimo schválená označení DOC, či DOCG, smějí být označena pouze jako Nebbiolo, případně odkud pocházejí, příklad: Nebbiolo d´Alba. Původ: jedna z nejušlechtilejších italských odrůd, pozdě dozrávající špičková sorta z Piemonte. Italská odrůda z okolí Pie...Více informací
Sangiovese

Sangiovese

Název odrůdy Sangiovese má svůj původ v latinském sanguis Jovis, což v překladu znamená „krev Jupitera“. Sangiovese je známé již od středověku a dnes je nejrozšířenější modrou odrůdou v Itálii, zejména v Toskánsku. Barva: červené  Synonyma: ITA: Umbrie (Torgiano) a Emilia Romagna. Výskyt ve vinařských oblastech: Toscana (ITA) Původ: Typická odrůda pro vína typu Chianti, která je rozšířená v různých kultivarech po celé Toscaně. Kromě C...Více informací
 
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru