Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

ltvbuewýFruko-Schulz se dnes řadí mezi 5 největších českých producentů alkoholických nápojů v České republice.

Společnost navázala na tradici původního výrobce - firmy Moritz Schulz - výroba ovocných vín. Tato firma byla prvním výrobcem ovocných a dezertních vín v Rakousko-Uhersku. S narůstající výrobou vybudoval pan Schulz pro lisovnu ovoce rozsáhlé sklepy se skladovací kapacitou pro ovoce. Popularita a prodejnost jeho vín mu umožnily koupit i pivovar v Kardašově Řečici, kam později přemístil lisovnu barevného ovoce. V meziválečném období se rodinný podnik nijak zvlášť nerozvíjel. I nadále se pokračovalo ve výrobě dezertních vín, jako byla např. jablečná, rybízová nebo borůvková vína a ve výrobě ovocných sirupů. Během druhé světové války emigrovali synové pana Schulze do Anglie, ale on sám, jeho manželka, dcera a vnučka zůstali v Čechách. Po znárodnění firmy M. Schulz v roce 1948 opět k výraznému rozvoji nedocházelo. Firma byla přiřazena ke skupině Jihočeská Fruta se sídlem v Českých Budějovicích, která se skládala z řady dalších závodů s různým výrobním zaměřením. Celkem tato společnost spravovala 6 závodů s orientací na výrobu konzerv, paštik, kečupů atd. Jindřichohradecký závod se dostal do podvědomí obyvatelstva zejména výrobou jindřichohradeckého rumu, který si získal značnou oblibu díky své výtečné kvalitě a chuti. Je znám jako "rum s plachetnicí", a proto si společnost chrání podobu této plachetnice ochrannou známkou. Závod na výrobu lihovin, ovocných vín a sirupů se však začal postupně osamostatňovat, až se od společnosti Jihočeská Fruta odtrhl úplně. Zřídil si znovu svůj lihovar a lisovnu v Kardašově Řečici a začal se plně rozvíjet.

lebutztgcV roce 1990 vznikl samostatný státní podnik FRUKO Jindřichův Hradec s. p. V roce 1993, kdy v restituci syn původních majitelů Rudolf Schulz dostal zpět provoz v Jindřichově Hradci, vznikla společnost Fruko - Schulz spol. s r.o. V polovině devadesátých let společnost postupně opustila staré výrobní prostory v historickém centru Jindřichova Hradce a převedla hlavní část výroby do nového objektu na Jiráskově předměstí. V první fázi proběhla instalace stáčecí linky a vybavení likérky. Tím byla umožněna výroba veškerých lihovin v novém provoze. Následně byla instalována stáčecí linka na lahve o obsahu 0,2 l. Vysoká poptávka po octu zejména v letních měsících vedla vedení firmy k rozhodnutí instalovat samostatnou linku na stáčení octa do PET lahví. Nově nainstalovaná stáčecí linka umožnila také rozšíření balení ovocných sirupů ze skleněných lahví i na PET lahve. Snaha úplně opustit staré nevyhovující prostory v Komenského ulici a v pivovaře si vynutila další investice do samostatné varny, skladu cukru a zásobních nádrží v objektu na Jiráskově předměstí. Po zprovoznění těchto výrobních kapacit se společnost stala nezávislou na přesunu rozpracované výroby a celá výroba včetně stáčení, skladování a odbytu se od té doby realizuje v hlavním objektu na Jiráskově předměstí. V nových prostorách firma pokračovala ve výrobě ovocných sirupů, tradičních likérů, a samozřejmě svých stěžejních značek – Jindřichohradeckého rumu, Vodky Kaiser Franz Joseph – tyto značky byly z důvodu boje s černými výrobci a falzifikátory chráněny hologramem umístěným na etiketě. Na přelomu tisíciletí (1999) došlo k významnému rozšíření portfolia o mytickou lihovinu Absinth a její – světově unikátní – slabší variantu Absinth likér. V roce 2000 bylo instalováno originální ruské zařízení na výrobu ruské vodky Alexander Pushkin, jejíž výroba byla iniciována potomkem ruského básníka Alexandra Sergejeviče Puškina, panem Pavlem Puškinem.

AVCUTWBV roce 2003 odkoupili Ing. Josef Nejedlý a pan Ing. Vladislav Blecha třicetiprocetní vlastnický podíl od potomků restituenta Rudolfa Schulze. Ve stejném roce došlo na základě připravovaného vstupu České republiky do Evropské unie ke změně názvu Jindřichohradeckého rumu na Tuzemák. Dle norem EU je totiž rumem možno nazývat pouze takovou lihovinu, jejímž základem je destilát z cukrové třtiny. 1. července 2005 došlo na trhu s alkoholickými nápoji k zásadní změně – veškeré výrobky se od tohoto data musí opatřovat kontrolními páskami (kolky), jejichž zavedením se měl vymýtit trh s černým alkoholem a zlepšit výběr spotřební daně. V roce 2008 koupila petrohradská likérka Ladoga minoritní podíl akcií vlastníka – společnosti Furato. Tímto vstupem se pro Fruko-Schulz otevřely brány Ruské federace, došlo k zavedení nových technologií, začaly se vyrábět nové brandové likéry určené převážně pro ruský trh a pro export obecně.

oficiální stránky výrobce : www.fruko.cz

Nebyly nalezeny žádné položky.
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru