Kategorie
Dios Vinotéka,víno (https://vinoteka.dios.cz/)

Karlovarská Becherovka

Milí spoluobčané, přátelé dobrého pití a zejména příznivci pití s rozumem, možná by Vás i zajímalo jak to vlastně s tou naší francouzskou Becherovkou bylo :

 • hh1794 - Becherův rod - u zrodu Becherovky a vzniku jejího jména stál drogista Josef Vitus Becher (1769–1840). Kromě obchodování s kořením a koloniálním zbožím v krámku U tří skřivanů se věnoval i výrobě alkoholu – již roku 1794 si pronajal kdesi ve městě vinopalnu a začal experimentovat s likéry. Po vzoru svých předků také sloužil věcem veřejným (jako radní, starosta i purkmistr). Josef byl dvakrát ženatý (jeho první žena zemřela na zápal plic) a měl celkem 16 dětí, ale pouze pět dcer a dva synové ho přežili. Josefovu živnost převzal roku 1838 syn Johann (Jan) Nepomuk Becher.
 • 1805 - English Bitter - daného roku 1805 přichází do Karlových Varů za léčbou kníže Maxmillian Friedrich von Plettenberg. Doprovází ho také jeho osobní lékař, Dr. Christian Frobrig z Anglie. Doktor Frobrig je častým návštěvníkem u Josefa Bechera, diskutují spolu o síle bylin. Při odjezdu daruje Dr. Frobrig Josefu Becherovi dárek v podobě receptu na nový likér. Josef Becher recepturu dva roky piluje, než začne r. 1807 s prodejem likéru English Bitter, určeného k léčbě onemocnění žaludku.
 • 1807 - Zrození Becherovky - v květnu roku 1807 započal historicky první prodej Becherovky v krámku U tří skřivanů. Nově zaváděný léčebný nápoj se ovšem jmenoval English Bitter a užíval se jako žaludeční kapky. Ve městě, kam většina lázeňských hostů přijížděla právě s neduhy zažívacího traktu, se zdravotní likér rychle ujal – na rozdíl od bylin a koření prodávaných na váhu či běžně ordinovaných žaludečních diet se v podobě Becherových kapek snoubila zázračná síla bylin s oblažujícím vlivem lahodného likéru na duši pacienta.
 • 1812 - Becherovka a Faust - v letech 1785–1823 pobýval celkem třináctkrát v Karlových Varech proslulý německý myslitel a spisovatel Johann Wolfgang Goethe. Obvykle býval ubytován v domě U tří mouřenínů, poblíž domu U tří skřivanů, kde Josef Becher prodával svůj likér. Goethe nekouřil ani nepil, přesto si zde při svém pobytu roku 1812 zakoupil lahvičku Becherovky – a dokonce o tom učinil záznam do svého deníku. A považte! Svého Fausta začal psát právě roku 1807, kdy se za zvláštních okolností Becherovka zrodila. Tuto divadelní hru Goethe dokončil až v roce 1831, rok před svou smrtí.
 • kk1834 - Becherovka světová - s exportem Becherovky rodina zakladatele začala už v první polovině 19. století – v roce 1834 se prodávala ve Štětíně, o rok později ve Vídni a v Mnichově a v roce 1838 pronikla do Paříže. Během první světové války se Becherovka dostala do Španělska, Itálie, Turecka a Egypta. Teprve roku 1934 - po zrušení prohibice alkoholu - mohla Becherovka dobýt Spojené státy a až o čtyři roky později také Anglii. Po druhé světové válce dostala Becherovka od státu povolení k vývozu pouhých 500 lahví za rok, v roce 1960 to bylo už 100 hektolitrů ročně.
 • 1838 - Za Josefa Jan - syn Josefa Bechera Jan (1813–1895) převzal koloniální obchod i výrobu likérů v rodném domě U tří skřivanů roku 1838. Právě on je považován za zakladatele firmy v pravém slova smyslu – rozvíjel výrobu Becherovky téměř 40 let, postavil novou továrnu a rodinné firmě zajistil budoucnost v podobě tří dědiců – synů z celkem tří manželství. Janův podpis jako stvrzenku tradiční kvality a chuti najdeme i dnes na každé lahvi Becherovky.
 • 1866 - Lahev pro Becherovku - při příležitosti výstavby nové továrny požádal Jan Becher svého švagra, Karla Laubeho, o návrh nové lahve pro Becherovku. Tehdy získala lahev pro Becherovku svůj legendární plochý tvar (od roku 1907 pak odlévaný z typického zeleného skla), který dodnes snadno rozeznáte mezi ostatními. Pro Becherovku jdete najisto.
 • 1867 - Nová továrna - v tomto roce přesunul Jan Becher rostoucí výrobu Becherovky do nové továrny na Steinberkách (dům U tří skřivanů jí ale byl těsný už dávno před tím – od roku 1840 se vyráběla v nedaleké lázeňské vile Philladelphia).Nejen Janův švagr Karel Laube veřejně pochyboval o smysluplnosti tohoto kroku – oblast se zdála být stranou městského dění. Všechny pochyby ale ukončilo zahoukání prvního vlaku na novém karlovarském nádraží, které vzniklo roku 1870. Začala nová éra. Karlovy Vary, Steinberky i Becherova likérka se rázem ocitly v přímém spojení s vyhlášenými lázněmi i s novodobým světem.S dalšími generacemi Becherů doznala továrna architektonické změny – Michael a Rudolf během léta 1900 zvýšili hlavní budovu o další patro s věžičkami, druhou modernizací továrna prošla roku 1929, za Alfreda Bechera. Tehdejší podobu si v hrubých rysech zachovala až do své generální rekonstrukce v roce 1994.
 • dd1871 - 30 let za Gustava Bechera - převzal rodinný podnik od svého otce Jana Gustav Becher (1840–1921) a úspěšně jej řídil téměř tři desetiletí, než svůj podíl prodal svým nevlastním bratrům Rudolfovi a Michaelovi. Důvodem mohla být mladičká Crescentia Doile, s níž se později oženil. Gustav byl velmi prozíravý a respektovaný obchodník – účinně zvyšoval poptávku po Becherovce, ale také ji důsledně právně chránil před nekalou konkurencí. Právě za vedení Gustava Bechera se objevily i dodnes populární reklamní kalíšky na likér vyrobené z bílého porcelánu.
 • 1900 - Grand Prix a světové výstavy - Becherovka nasbírala za dvě staletí své existence celou řadu ocenění. Mezi nejcennější (kromě titulu C.K. Komorní dodavatel, získaného roku 1907, který ovšem není titulem z veřejných výstav a soutěží) patří čestné tituly a medaile ze Světových výstav, včetně nejvyššího udělovaného titulu Grand Prix z Paříže 1900. Mnohé čestné tituly a medaile ji zdobily již v devatenáctém století, úspěchům na výstavách nejrůznějšího zaměření doma i ve světě se těšila za dob první republiky a překvapivě bodovala i za socialismu– v roce 1979 získala dokonce i poněkud zprofanovaný, přesto ceněný Řád práce. V případě Becherovky se totiž tento titul nedal koupit stranickými funkcemi, ale jen mistrovstvím likérnického řemesla.
 • ee1904 - Becherovka jako terč pirátů - s rostoucí oblibou Becherovky stoupaly i nekaléaktivity konkurentů. Oficiálně začal boj s plagiátory Becherovky roku 1904, kdy proti nim Jan a Rudolf Becherovi podali první žalobu. I když zvítězili, byl to jen začátek:pokusy o kopírování etiket, názvu i likéru byly v minulosti četné. V novodobé historii se na trhu např. objevila slovenská kopie české Becherovky, jejíž výrobu ovšem záhy ukončil soud, čas od času sesnaží klamat zákazníkypadělky likéru i pokoutní prodejci alkoholu. Pokoutnímu vyrábění plagiátů ale zamezují moderní ochranné prvky.
 • 1907 - Sto let s Becherovkou - v době svého 100. jubilea má Becherovka už na 12 tisíc pravidelných odběratelů, několik filiálek a registrovanou obchodní známku. Becherovku na všech svých lodích zavedla i proslulá námořní dopravní firma Lloyd – osvědčila se prý na indispozice zažívacího traktu, pálení žáhy, nevolnost, žaludeční křeče a mořskou nemoc. Mezi významnými gratulanty ke století Becherovky je i Jeho královská Výsost, velkovévoda Ferdinand Karl. Becherům byl k této příležitosti udělen titul C.K. komorní dodavatel (od roku 1904 byli již dodavatelem dvorním). Na císařský dvůr putovalo na 50 litrů Becherovky měsíčně!
 • 1910 - Nevlastní bratři - tohoto roku převzali vedení firmy Michael a Rudolf, nevlastní bratři Gustava Bechera (od 1889 byl tichým společníkem). Spolu rozšířili továrnu na Steinberkách a zaměřili se na nové trhy – Michael započal s prodejem cestovních lahviček Becherovky (s kalíškem u víčka), Rudolf se soustředil zejména na export.
 • 1913 - Pomoc na válečném poli - Becherovka se stala populární i v armádě. Karlovarské deníky referovaly např. o pohlednici s poděkováním německého polního maršála, kterou roku 1913 do Varů zaslala jeho choť. Za první světové války byla Becherovka dokonce dovážena na frontu vojákům (tehdy se začala objevovat i tzv. polní lahev, s kalíškem u víčka, jejíž obdoba je populární dodnes). Za druhé světové války se Becherovka pila na obou stranách – jak na německé frontě, tak ve vítězné armádě. „Na radost“ jí v létě 1945 padly více než dva hektolitry a další byly v období socialistické státní správy přidělovány do vojenských skladů.
 • ss1917 Za Alfreda - krátce před svou smrtí, rozdělil Michael Becher svůj podíl ve firmě rovným dílem mezi syna Alfreda a zetě Hanse Klapku. Alfred (1883–1940) firmu i výrobu zmodernizoval, zřídil pobočný závod v Drážďanech a rozšířil sortiment Becherovky. Za první světové války byl raněn a v průběhu druhé světové války zemřel. Vedení firmy se po něm ujala jeho dcera Hedda, která už za jeho života, jako jediná žena, znala tajemství Becherovky a míchala unikátní bylinnou směs.
 • 1922 - Pod ochranou - vzhledem ke stále většímu rozšíření pojmu Becherovka byl tento počeštěný název i jeho německý ekvivalent Becher Bitter roku 1922 registrován jako ochranná známka. Do té doby se Becherovka postupně prodávala pod řadou názvů – English Bitter, Karlsbader Bitter, Karlsbader Becherbitter, Johann Becher atp.
 • 1938 - Becherovka konečně v Anglii - teprve tohoto roku se Becherovka (původně „Anglická hořká“) dostala do vlasti jednoho ze svých otců – do Anglie. Bylo to po neuvěřitelných 133 letech od jejího zrodu. Tou dobou už se přitom běžně vyvážela do pěti desítek zemí světa. Zásluhu na tom měl lord Walter Runciman, který byl reprezentantem Anglie a Francie při vyjednávání s nacistickým Německem v sudetoněmecké otázce. Část jednání se vedla přímo ve sklepních prostorách firmy, ve „sladké komůrce“, dnes nazývané Kristýnka, a pro Becherovku to byla mise sladce úspěšná.
 • qq1941 - Žena v čele podniku – Hedda - jedinou ženou a posledním z rodu Becherů, kdo znal tajemství Becherovky, byla Hedda Becher (1914–2007). Vedení firmy se ujala roku 1941, po smrti svého otce Michaela. Než byla po válce za zvláštních okolností odsunuta, byla donucena vydat rodinný poklad – původní, kurentem psanou recepturu na Becherovku z pera Frobrigova. V západním Německu začala později Hedda Becher s výrobou „identického“ likéru (znalci prý vždy dokázali bezpečně poznat karlovarský originál). Po roce 1972 svou firmu prodala společnosti Underberg, s níž měla karlovarská Becherovka dohodu o rozdělení západoevropského trhu. Proto také vznikly tzv. exportní modro-červené etikety.Navzdory pověstem byl likér ve všech lahvích stejný. Od roku 1999 opět existuje jen jediná Becherovka, ta karlovarská. Hedda Becher po roce 1989 ještě Karlovy Vary několikrát navštívila. Zemřela krátce po oslavách 200. jubilea Becherovky, v roce 2007.
 • 1965 - Třináctý varský pramen - Karlovy Vary prosluly svými dvanácti léčivými prameny. Becherovce se začalo říkat pramen Třináctý. Když byl v roce 1965 zpřístupněn skutečný třináctý léčivý pramen, nazvalo město, hrdé na slavný likér, nový pramen Druhým pramenem knížete Václava a k číslování pramenů se raději již nikdy nevrátilo. Becherovka tak zůstává šťastným třináctým pramenem slavného lázeňského města na západě Čech.
 • 1967 - Beton – tradiční koktejl z Becherovky - nejznámějším českým koktejlem je Beton – osvěžující mix Becherovky s tonikem. Tento dnes tolik oblíbený nápoj byl poprvé představen na slavné Světové výstavě Expo´67 v Montrealu, kdy Becherovka slavila již 160. výročí svého vzniku.
 • 1973 - Další továrna pro likér - dům U tří skřivanů, Philladelphia, Steinberky… Výroba rostla a sklepení se rozšiřovala i pod okolní domy. Ovšem i jejich kapacita se naplnila, a proto začala v roce 1973 v karlovarských Bohaticích výstavba nového skladového areálu. Teprve po více než 40 letech se naplnila původní vize a Becherovka mohla své dvousté jubileum oslavit v novém moderním výrobním závodě.
 • oo2001 - Becherovka po revoluci - po poválečném odsunu rodiny Becherů a zestátnění likérky byla Becherovka 57 let v rukou státu. Její privatizace probíhala od roku 1997, ale úspěšně dokončena byla teprve v závěru roku 2001. Současným vlastníkem firmy (s téměř 100% podílem na jejích akciích) je francouzský koncern Pernod Ricard, jeden ze tří největších světových výrobců lihovin a vín.
 • 2003 - Nová Becherovka - došlo spolu s dalšími marketingovými změnami k oživení vzhledu Becherovky. Anglický designér Martin Blunt, kterému byly úpravy svěřeny, citlivě vystavěl nový vzhled Becherovky na klíčových momentech její historie.Do nadčasového designu vtělil její nesmrtelnou duši: klasická žlutomodrá kombinace na typické zeleni skla i nový stříbrný element, symbolická červená pečeť, podpis Jana Bechera… Tak tradiční, tak klasické, tak české!
 • 2007 - Becherovka dvousetletá - tento rok je synonymem 200 let Becherovky. Speciální příležitost si vyžádala originální limitovanou edici výročních etiket a dárkových balení Becherovky (od designéra M. Blunta). Hrdé ohlédnutí Becherovky za její dvousetletou historií také prostředkuje výpravná kniha Tajemství 13. pramene(k dostání v Muzeu Jana Bechera).
 • 2008 - Lemond – lehký, mladý likér Lemond obohatil portfolio produktů Jan Becher o jemný likér s ovocnou chutí a vůní a bylinným nádechem v mladém designu. Tento vyvážený nápoj má nízký obsah alkoholu a je vyroben z čistě přírodních aromat: chuťové a vonné složky byly extrahovány přímo z plodů citrusového ovoce či z bylin. Lemond si lze vychutnat čistý a ledově vychlazený nebo v míchaných drincích, kde vynikne jeho svěžest i chuť pomerančů, citronů a kumquatů, delikátní výtažek z cejlonského čaje a špetka mentolu.
 • 2010 - Nová továrna pro Becherovku - moderní závod, který uspokojí stoupající poptávku po Becherovce, vyrostl v karlovarské městské části Bohatice za necelý rok stavebních prací! Nákladná hala vybavená nejnovějšími technologiemi umožnila přestěhovat výrobu lahodného likéru z centra města a zvýšit její kapacitu až o 40 %. Už v září 2010 vyjely první lahve Becherovky z nové tovární brány a Becherovka rozšířila svůj export do více jak 35 zemí včetně USA.
 • 2012 - 45 let Betonu - legendární kombinace Becherovky Original a toniku, vytvořená pro EXPO 1967 v kanadském Montrealu, je dnes už ikonou skvělé zábavy a kvalitního pití. U příležitosti 45. výročí tohoto svěžího a oblíbeného koktejlu Becherovka připravila řadu jeho nových obměn. Nejlepší čeští barmani je vykouzlili na kreativním workshopu v Karlových Varech a začlenili do nabídky předních pražských barů. Ochutnejte Beton Bitter s aperitivem KV14 ve vinné sklenici či Beton se salátovou okurkou ve sklence na whisky!

ggJo jo ... tak se to psalo ... nezbývá než si to vychutnat v reálu , v novém muzeu Jan Bechera, které je přímo na místě bývalé továrny na Steinberkách, kde Becherovka více než sto let pramenila. Původní továrnu, odkud likér putoval do celého světa, dal roku 1867 vystavět Jan Becher (původně psáno Johann). Jan Becher Muzeum každoročně láká tisíce milovníků bylinného likéru, kteří podlehli kouzlu Becherovky a chtějí nahlédnout do její pestré, pozoruhodné a často pohnuté minulosti, do podnětné výroby i do tajemství, která ji obestírají. Od dob svého zakladatele prošla budova nynějšího muzea postupně několika úpravami, výroba likéru modernizací a voňavý nápoj se rozproudil Becherovodem široko pod okolní domy. Původně skleněný rozvod likéru, který jednotlivá sklepení spojoval, kamenné klenby jejich stropů, prastaré sudy, skleněné křivky starých lahví i zažloutlý papír jejich etiket… to vše můžete spatřit i vy. Kromě expozice historických exponátů spjatých s Becherovkou navštívíte během prohlídky některé z původních výrobních a sklepních prostor, zhlédnete unikátní film natočený pro Becherovku bratry Cabanovými a ochutnáte několik specialit z muzejního baru. Na závěr můžete navštívit muzejní prodejnu a zakoupit si Becherovku, případně jinou lahev z širokého sortimentu firmy. Některé suvenýry spjaté s Becherovkou – např. výpravná kniha Tajemství třináctého pramene, exkluzivně vydaná k jejímu dvoustému jubileu – jsou k dostání pouze tam.

O čem je tady vlastně řeč? je to Becherovka - vynikající, tradiční a vysoce kvalitní bylinný likér. Tento oblíbený klasik mezi českými alkoholickými nápoji, který má místo při všech důležitých událostech vašeho života, je 100% přírodním produktem bez jakýchkoli chemických konzervačních látek, umělých barviv a emulgátorů. Becherovka se vyrábí z proslulé karlovarské vody, vysoce kvalitního lihu, přírodního cukru a velmi specifické a harmonické směsi bylinek a koření. Becherovka má nejen přírodní, ale také plnou chuť, kterou si můžete vychutnat buď samotnou, nebo v koktejlech. Becherovka je vyrobena z více než 20 druhů bylin dovážených z celého světa, kvalitního lihu, cukerného roztoku, nejkvalitnější měkké pitné vody, která stéká z kopců nedaleko Karlových Varů ve Stanovicích, a některých dalších surovin. Byliny pro Becherovku se dovážejí z Austrálie, Afriky, Jižní Ameriky i Indonésie – ale také z okolí Karlových Varů. Přesná receptura na výrobu Becherovky je tajná, chráněná a předává se z generace na generaci. V současné době ji znají jen dva lidé na světě.

Cena od - do
Řadit dle: názvu ceny
Becherovka „ Alfréd ” limited edition Jan Becher Carlsbad 38% vol.  0.50 l

Becherovka „ Alfréd ” limited edition Jan Becher Carlsbad 38% vol. 0.50 l

Becherovka pokračuje prezentací velkých jmen z rodu Becherů. Zatímco loňská limitovaná edice etiket ...

246,28 Kč
298,00 Kč s DPH
 
  
Becherovka „ Cordial ” lime blossom liqueur Jan Becher Carlsbad 35% vol.  0.05 l

Becherovka „ Cordial ” lime blossom liqueur Jan Becher Carlsbad 35% vol. 0.05 l

Unikátní český, 100 % přírodní likér, v němž se bylinky, cukr a koření snoubí s jemným alkoholem....

48,76 Kč
59,00 Kč s DPH
 
  
Becherovka „ Cordial ” lime blossom liqueur Jan Becher Carlsbad 35% vol.  0.50 l

Becherovka „ Cordial ” lime blossom liqueur Jan Becher Carlsbad 35% vol. 0.50 l

Unikátní český, 100 % přírodní likér, v němž se bylinky, cukr a koření snoubí s jemným alkoholem....

204,96 Kč
248,00 Kč s DPH
 
  
Becherovka „ KV 14 ” dry bitter aperitiv by Jan Becher Carlsbad 40% vol   0.05 l

Becherovka „ KV 14 ” dry bitter aperitiv by Jan Becher Carlsbad 40% vol 0.05 l

Aperitiv KV 14 se vyrábí od roku 1966 a je určen všem milovníkům hořkých nápojů, kteří vyhledávají ...

40,50 Kč
49,01 Kč s DPH
 
  
-9%
Becherovka „ KV 14 ” dry bitter aperitiv by Jan Becher Carlsbad 40% vol.   0.50 l

Becherovka „ KV 14 ” dry bitter aperitiv by Jan Becher Carlsbad 40% vol. 0.50 l

Aperitiv KV 14 se vyrábí od roku 1966 a je určen všem milovníkům hořkých nápojů, kteří vyhledávají ...

163,64 Kč
198,00 Kč s DPH
 
  
Becherovka „ Lemond ” original lemon liqueur Jan Becher Carlsbad 20% vol.   0.05 l

Becherovka „ Lemond ” original lemon liqueur Jan Becher Carlsbad 20% vol. 0.05 l

Becherovka Lemond je postavena na chuťové bázi Becherovky Original, avšak navíc je obohacena o ovoc...

42,98 Kč
52,01 Kč s DPH
 
  
-17%
Becherovka „ Lemond ” original lemon liqueur Jan Becher Carlsbad 20% vol.   0.50 l

Becherovka „ Lemond ” original lemon liqueur Jan Becher Carlsbad 20% vol. 0.50 l

Becherovka Lemond je postavena na chuťové bázi Becherovky Original, avšak navíc je obohacena o ovoc...

163,64 Kč
198,00 Kč s DPH
 
  
Becherovka „ Lemond ” original lemon liqueur Jan Becher Carlsbad 20% vol.   1.00 l

Becherovka „ Lemond ” original lemon liqueur Jan Becher Carlsbad 20% vol. 1.00 l

Becherovka Lemond je postavena na chuťové bázi Becherovky Original, avšak navíc je obohacena o ovoc...

304,13 Kč
368,00 Kč s DPH
 
  
-33%
Becherovka „ Michael ” limited edition Jan Becher Carlsbad 38% vol.  0.50 l

Becherovka „ Michael ” limited edition Jan Becher Carlsbad 38% vol. 0.50 l

Becherovka pokračuje prezentací velkých jmen z rodu Becherů. Zatímco loňská limitovaná edice etiket ...

164,46 Kč
199,00 Kč s DPH
 
  
Becherovka „ Original ” since 1807 2glass pack Jan Becher 38% vol.   0.70 l

Becherovka „ Original ” since 1807 2glass pack Jan Becher 38% vol. 0.70 l

Unikátní český, 100 % přírodní likér, v němž se bylinky, cukr a koření snoubí s jemným alkoholem....

304,13 Kč
368,00 Kč s DPH
 
  
Becherovka „ Original ” since 1807 dárkové balení s keramickými kalíšky Jan Becher 38% vol.  0.50 l

Becherovka „ Original ” since 1807 dárkové balení s keramickými kalíšky Jan Becher 38% vol. 0.50 l

Unikátní český, 100 % přírodní likér, v němž se bylinky, cukr a koření snoubí s jemným alkoholem....

271,07 Kč
327,99 Kč s DPH
 
  
Becherovka „ Original ” since 1807 glass pack Jan Becher Carlsbad 38% vol. 0.05 l

Becherovka „ Original ” since 1807 glass pack Jan Becher Carlsbad 38% vol. 0.05 l

Unikátní český, 100 % přírodní likér, v němž se bylinky, cukr a koření snoubí s jemným alkoholem....

97,52 Kč
118,00 Kč s DPH
 
  
Becherovka „ Original ” since 1807 Jan Becher Carlsbad 38% vol.  0.05 l

Becherovka „ Original ” since 1807 Jan Becher Carlsbad 38% vol. 0.05 l

Unikátní český, 100 % přírodní likér, v němž se bylinky, cukr a koření snoubí s jemným alkoholem....

39,67 Kč
48,00 Kč s DPH
 
  
Becherovka „ Original ” since 1807 Jan Becher Carlsbad 38% vol.  0.10 l

Becherovka „ Original ” since 1807 Jan Becher Carlsbad 38% vol. 0.10 l

Unikátní český, 100 % přírodní likér, v němž se bylinky, cukr a koření snoubí s jemným alkoholem....

61,16 Kč
74,00 Kč s DPH
 
  
Becherovka „ Original ” since 1807 Jan Becher Carlsbad 38% vol.  0.35 l

Becherovka „ Original ” since 1807 Jan Becher Carlsbad 38% vol. 0.35 l

Unikátní český, 100 % přírodní likér, v němž se bylinky, cukr a koření snoubí s jemným alkoholem....

130,58 Kč
158,00 Kč s DPH
 
  
Zobrazeno 15 položek z 21.
 
Vaše příspěvky
NOZUT7xFrX
Oz4JbVmPr
You've really helped me unsndrtaed the issues. Thanks.

XcT4W4k6iQ
4BjLuwHGK46s
Salam,ZarinaMy family and my two daughters akan ke korea this 26th April 2012 and we'll be leaving on 4th april 2012.. Tapi saya nak hired to...

gL9bxUDmnxse
0phHmhGHp
My English couoinicatmmn isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad r...

  Nahoru